Sidonnaisuusilmoitukset

Kuntalain 84 §:n mukaan kunnan luottamushenkilön ja viranhaltijan on tehtävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään sekä luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudestaan sekä muista sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa.

Ilmoitusvelvollisuus on rajatattu koskemaan kunnan keskeisiä luottamushenkilöitä ja johtavia viranhaltijoita. Näiden lisäksi myös sellaiset luottamustoimet, joissa toiminnan avoimuudella on keskeinen merkitys ovat ilmoitusvelvollisuuden piirissä.

Ilmoitusvelvollisia ovat:
- valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat
- hyvinvointivaliokunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja
- elinvoimavaliokunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja
- tarkastuslautakunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja
- keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja
- kunnanhallituksen jäsenet ja varajäsenet
- viranomaislautakunnan jäsenet ja varajäsenet
- kunnanjohtaja (hallituksen esittelijä)
- hyvinvointivaliokunnan esittelijä
- elinvoimavaliokunnan esittelijä
- viranomaislautakunnan esittelijä

Sidonnaisuusilmoitus tehdään tarkastuslautakunnalle, joka valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuustolle tiedoksi. Tiedot sidonnaisuuksista on koottu sidonnaisuusrekisteriin, joka julkaistaan Teuvan kunnan verkkosivulla tarkastuslautakunnan käsittelyn jälkeen.

Kuntaliitto on antanut ohjeistuksen sidonnaisuusilmoituksista  ja -rekistereistä.

Sidonnaisuuksien ilmoittaminen, ohje

Lomake sidonnaisuuksien ilmoittamiseen

Rekisteriseloste

Sidonnaisuusilmoitukset valtuustokaudelta 2021-2025