Varhaiskasvatus


Kunnallinen varhaiskasvatus on yhteiskunnan järjestämää palvelua lapsiperheille.
Kaikilla alle kouluikäisillä on oikeus kunnan järjestämään varhaiskasvatukseen.

Varhaiskasvatuspalveluita kunnassamme tarjoavat

  • Päiväkoti Pikkusyreeni ja Äystön päiväkoti
  • Perhepäivähoitajat eri puolilla kuntaa, joko omassa kodissaan tai erityisistä syistä myös lapsen kodissa
  • Päiväryhmis Perälässä
  • Eskaritalon päivähoito esikoululaisille
     

Varhaiskasvatuksen arvoja Teuvalla ovat turvallisuus, lasten yksilöllinen huomioiminen, sosiaaliset taidot ja oppiminen. Varhaiskasvatus on kotien kasvatusta tukevaa toimintaa.
Ensisijainen kasvatusvastuu lapsista on heidän vanhemmillaan.


Kunnan järjestämän varhaiskasvatuksen vaihtoehtona vanhemmat voivat valita

  • kotihoidontuen, jos perheessä on alle 3-vuotias lapsi
  • yksityisen hoidon tuen, jos perheen alle kouluikäisiä lapsia hoitaa kunnan hyväksymä yksityisen hoidon tuottaja


Lisätietoja kotihoidontuesta saa Kelan palvelunumerosta 020 692 206, sekä Kelan sivuilta.


Leikkikenttien sijainti keskustan alueella
 

Verkkopohjainen perhekeskus KERSANET.