Asiakasmaksut

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksu perustuu varhaiskasvatuksen asiakasmaksulakiin 1503/2016, sekä perheen valitsemaan varhaiskasvatuksen laajuuteen (h/kk).

Varhaiskasvatuksen tuloselvitys täytetään sähköisesti CGI Vesa -palvelussa. Palvelussa täytettävän tuloselvityksen liitteeksi tulee toimittaa huoltajien tulotiedot, kuten palkkatodistukset, todistus vuokratuloista, pääomatuloista, Kelan ja työttömyyskassojen maksamista etuuksista, viimeinen vahvistettu verotus, yms.
Liitteet voi lisätä Vesa -palvelussa mukaan tuloselvityskaavakkeelle, tai ne voi toimittaa suoraan varhaiskasvatustoimistolle paperiversioina.

Tästä CGI Vesa huoltajan asiointiin
Ohjeet tuloselvityksen täyttämiseen -pdf

Mikäli tulotietoja ei toimiteta annettuun määräaikaan mennessä, maksu määrätään korkeimman maksun mukaan.
Mikäli tulotietoja ei voida toimittaa määräajassa, tulee asiakkaan olla välittömästi yhteydessä varhaiskasvatusjohtajaan.
Lisätietoja puh. 050 3864 650.

Mikäli sähköinen tuloselvityksen tekeminen ei ole teknisesti mahdollista, paperisen lomakkeen saat varhaiskasvatustoimistolta.
Voit myös tulostaa tuloselvityskaavakkeen tästä.


Varhaiskasvatuksen tarve kalenterikuukausittain
CGI Vesa käsittelee tuntiluokkia viikkotasolla. Edelleen tunnit kuitenkin tasoittuvat kalenterikuukaudessa varattuihin tunteihin.

•    varhaiskasvatuksen tarve enintään 15 tuntia/vko - enintään 65 tuntia/kk
•    15-20 tuntia/vko – 66-85 tuntia/kk
•    20-25 tuntia/vko – 86-107 tuntia/kk
•    25-30 tuntia/vko – 108-130 tuntia/kk
•    30-35 tuntia/vko – 131-150 tuntia/kk
•    yli 35 tuntia/vko – yli 151 tuntia/kk


Päätös varhaiskasvatusmaksusta
Päätös varhaiskasvatuksen asiakasmaksusta tulee CGI Vesaan Dokumentit -välilehdelle.
Mikäli palveluntarve muuttuu, perheen tulotiedoissa tai olosuhteissa tapahtuu muutoksia, tehdään uusi maksupäätös.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut Teuvalla -esite löytyy tästä.

HUOM! Varhaiskasvatus muuttuu Teuvalla maksuttomaksi teuvalaisille lapsille 1.8.2025 lukien.
Lapsille, jotka eivät ole teuvalaisia, maksu määräytyy edelleen varhaiskasvatuksen asiakasmaksulainsäädännön ja tehdyn tuntivarauksen mukaan.