Rakennusvalvonta

Rakennustarkastaja

Vesa Osmo
tavattavissa ma, ke, to, pe; tiistaisin Karijoella
0500 286 115, etunimi.sukunimi@teuva.fi
Rasintie 1 A, 64700 TEUVA (TEAKissa)

Tule keskustelemaan rakennushankkeestasi – yhdessä saadaan parempi lopputulos.
Toivon, että jätät rakennusluvan rakennustarkastajalle, niin käydään lupa samalla läpi.

Teuvan Kunnan rakennusjärjestys esim. mitä toimenpiteitä voidaan tehdä toimenpideluvalla.
Karttaliite

Lomakkeet

Rakennus- /toimenpidelupahakemus (pdf)
RH 1 tilastolomake (pdf)     RH 2 tilastolomake (pdf)
Vastaavan työnjohtajan hakemus (pdf)
Naapurin kuuleminen (pdf)
Naapurin suostumus (pdf)
Selvitys rakennuslupahakemukseen kiinteistökohtaisesta jätevesien käsittelystä (pdf)
Hakemus vesihuoltolaitokseen liittämisestä (pdf)
Poikkeamislupahakemus (pdf)
Purkamislupahakemus/Purkamisilmoitus (pdf)

Lomakkeet ovat ladattavissa myös Suomi.fi -palvelusta!

Rakennuslupaan tarvitaan

 • 1 kpl rakennuslupahakemus
 • 3 sarjaa lupakuvia – kuvat tulee olla aina mittakaavassa; käytettävät mittakaavat kerrottu alla.
  • (RT 15-10635 esitystapaohjeen ja yleisen käytännön mukaisesti laadittuna)
  • asemapiirros (ensisijaisesti asemapiirros 1:500, pienellä tontilla 1:200, isolla tontilla 1:1000)
  • pohjakuva 1:100 (1:50)
  • leikkaus 1:100 tai 1:50
  • julkisivut 1:100
 • Uusista rakennuksista seinä/perustus/lattia –leikkausdetaljikuva, mittakaava 1:10.
 • RH 1-tilastolomake jokaisesta rakennuksesta erikseen. Laajennuksesta täytetään Rh 2-lomake.
 • Naapurin kuulemislomake tai vaihtoehtoisesti naapurin suostumus, jos esim. rakennetaan haja-asutusalueella 5 metriä, kaava-alueella 4 metriä lähemmäksi naapurin rajaa.
 • Energiatodistus uusille asuinrakennuksille.
 • Selvitys rakennuslupahakemukseen kiinteistökohtaisesta jätevesien käsittelystä, tai vaihtoehtoisesti hakemus vesihuoltolaitokseen liittämisestä (toiminta-alueella).
 • Vastaavan työnjohtajan hakemus rakennustöiden osalta (viimeistään ennen rakennustyön aloitusta).
 • Vastaavan työnjohtajan hakemus lvi-töiden osalta (viimeistään ennen rakennustyön aloitusta).

Toimenpidelupa ja –ilmoitus, maisematyölupa

 • Tarvittavat asiapaperit riippuu toimenpiteestä.
 • Toimenpideluvalla esim. jätevesijärjestelmän uusiminen, maalämpöporaus.

Poikkeamislupahakemus

 • Tarvittavat asiapaperit riippuu siitä, mistä ja miten poiketaan.