Rakennusvalvonta

Rakennustarkastaja Vesa Osmo tavattavissa Teuvalla ma, ke, to ja pe (tiistaisin Karijoella) puh. 0500 286 115, etunimi.sukunimi@teuva.fi, osoite: Rasintie 1 A, 64700 TEUVA.

 

Tule keskustelemaan rakennushankkeestasi – yhdessä saadaan parempi lopputulos.
Toivomme, että jätät rakennusluvan rakennustarkastajalle, niin käydään lupa samalla läpi.

Teuvan kunnan rakennusjärjestyksestä (karttaliite) ilmenee esim. mitä toimenpiteitä voidaan tehdä toimenpideluvalla.
Rakennusvalvonnan viranomaistehtävien maksuperusteet

Lomakkeet ovat ladattavissa Suomi.fi -palvelusta!

 

Rakennuslupaan tarvitaan:

 • 2 kpl rakennuslupahakemuksia (1 + kopio)
 • 3 sarjaa lupakuvia (RT 15-10635 esitystapaohjeen ja yleisen käytännön mukaisesti laadittuna)
  asemapiirros (ensijaisesti asemapiirros 1:500, pienellä tontilla 1:200, isolla tontilla 1:1000).
  pohjakuva 1:100 (1:50)
  leikkaus 1:100 tai 1:50
  julkisivut 1:100
 • uusista rakennuksista seinä/perustus/lattia –leikkausdetaljikuva, mittakaava 1:10
 • RH 1-tilastolomake jokaisesta rakennuksesta erikseen
 • energiatodistus uusille asuinrakennuksille (vaatii asiantuntemusta ja ohjelman)
 • selvitys hakijan omistus / hallintaoikeudesta (kauppakirja, lainhuuto, tms.)
 • selvitys rakennuslupahakemukseen kiinteistökohtaisesta jätevesien käsittelystä tai vaihtoehtoisesti hakemus vesihuoltolaitokseen liittämisestä (toiminta-alueella)
 • naapurin kuulemiset uudisrakennuksissa (raja-naapurit ja tien/kadun toisella puolella olevat)
 • 2 kpl karttoja rakennuskohteesta (saa teknisestä toimistosta), kaava-alueella kaavakartta (saa teknisestä toimistosta)
 • vastaavan työnjohtajan hakemus rakennustöiden osalta (viimeistään ennen rakennustyön aloitusta)
 • vastaavan työnjohtajan hakemus lvi-töiden osalta (viimeistään ennen rakennustyön aloitusta)

Toimenpidelupa ja -ilmoitus, maisematyölupa

 • tarvittavat asiapaperit riippuvat toimenpiteestä

Poikkeamislupahakemus

 • tarvittavat asiapaperit riippuvat siitä, mistä ja miten poiketaan.