Kaavoitus

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan kunnan tulee vähintään kerran vuodessa laatia katsaus kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista, jotka eivät ole merkitykseltään vähäisiä. Kaavoituskatsauksessa selostetaan lyhyesti kaava-asiat ja niiden käsittelyvaiheet sekä sellaiset päätökset ja muut toimet, joilla on välitöntä vaikutusta kaavoituksen lähtökohtiin, tavoitteisiin, sisältöön ja toteuttamiseen.

Kunnan alueiden käytön järjestämiseksi ja ohjaamiseksi laaditaan yleiskaavoja ja asemakaavoja. Maakuntakaava sisältää yleispiirteisen suunnitelman alueiden käytöstä maakunnassa tai sen osa-alueella.

Kaavoitustilanteesta ja vireillä olevista kaavoista saa tietoa kunnan kaavoituskatsauksesta.

Kaavoitusasioista vastaa rakennustarkastaja Vesa Osmo, puh. 0500 286 115.

Asemakaavayhdistelmä (pdf)

Keskustan ja Kauppilan osayleiskaava (pdf)

Keskustan ja Kauppilan osayleiskaavan tarkistus, kantatien varsi (pdf)

Äystön osayleiskaavan tarkistus (pdf)

Paskoonharjun osayleiskaavan muutos ja laajennus (pdf)

Saunamaan tuulivoimayleiskaava (pdf)