Toimikunnat ja neuvostot

Kunnanhallitus ja valtuuston päätöksen nojalla muukin toimielin voi asettaa toimikunnan määrätyn tehtävän hoitamista varten.

Neuvostot ovat kunnan, luottamushenkilöiden ja kansalaisjärjestöjen yhteistyöelimiä. Ne arvioivat erilaisia toimintatapoja, laativat esityksiä ja aloitteita sekä antavat tarvittaessa lausuntoja alaansa liittyvissä kysymyksissä.