Luottamushenkilöille

Lomakkeita ym. Teuvan kunnan luottamushenkilöiden käyttöön:

Luottamushenkilön perustietolomake
Palkkio-/matkakorvausilmoitus (pdf) (doc)
Hakemus ansionmenetyksestä/kustannusten korvaamisesta (pdf)

Hallintosääntö (sisältää kunnanvaltuuston työjärjestyksen ja luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussäännön)
Esteellisyyssäännökset