Varhaiskasvatuksen tietovaranto Varda

Vardaan on kerätty varhaiskasvatuksen tietoja vuoden 2019 alusta lähtien. Tietovarannon avulla varhaiskasvatuksesta saadaan jatkossa yhteismitallista, vertailukelpoista ja laadukasta tietoa mm. viranomaisten käyttöön. Varda-tietovarantoa kehitetään yhteistyössä Opetus- ja kulttuuriministeriön sekä teknisen toimittajan kanssa.

Varhaiskasvatuksen tietovarannosta määrätään varhaiskasvatuslaissa (540/2018).

Huoltaja voi katsella omia ja lapsensa tietoja Opetushallituksen Oma Opintopolku -palvelun kautta.

https://opintopolku.fi/oma-opintopolku/

Tietovarantoon tallennetaan tiedot (Varhaiskasvatuslaki §70):

  1. varhaiskasvatustoimijoista ja toimipaikoista
  2. varhaiskasvatuksessa olevista lapsista ja heidän huoltajistaan
  3. varhaiskasvatuksen henkilöstöstä

Jatkossa varhaiskasvatuksen tietovarannon ansiosta eri viranomaisten ei tarvitse pitää yllä päällekkäisiä rekistereitä varhaiskasvatuksesta. Tietovarannon tietoja käyttävät mm. seuraavat tahot:

  1. Kela, Tilastokeskus, Aluehallintovirasto ja Opetus- ja Kulttuuriministeriö
  2. Kunta
  3. Varhaiskasvatusta koskeva tutkimus

Teuvan kunta siirtää vaadittavat tiedot kansalliseen Vardaan varhaiskasvatuksen tietojärjestelmästä (Pro Consona) järjestelmäintegraation avulla.

Varhaiskasvatuslain 72 § mukaan tietovarannon tietojen säilytysaika on viisi vuotta.

 

Opetushallituksen tiedote varhaiskasvatuksen tietovarannosta koskien huoltajien tietoja

Opetushallituksen tiedote varhaiskasvatuksen tietovarannosta koskien lasten tietoja

Tiedote koskien työntekijöiden tietoja varhaiskasvatuksen tietovarannossa

 

 

Rekisteröityjen informointi https://teuva.fi/hallinto/asiointi-ja-neuvonta/tietosuoja

Varda -esite OPH:n sivuilla https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/193218_mika_on_varda.pdf

Varhaiskasvatuksen tietovarannon tietosuojaseloste: https://opintopolku.fi/wp/tietosuojaseloste/varda-palvelun-tietosuojaseloste/

Oppijanumerorekisterin tietosuojaseloste https://opintopolku.fi/wp/tietosuojaseloste/oppijanumeronrekisterin-tietosuojaseloste/

Varhaiskasvatuslaki (540/2018): https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2018/20180540