Ajankohtaista

18.4.2018

Kesäajan 1.6. – 31.8.2018 poissaolojen ilmoittaminen

Suurin osa kunnan varhaiskasvatusyksiköistä on suljettuna viikot  27 – 30 (2.-29.7.)

Viikoilla 27 – 30 varhaiskasvatuksen päivystävänä yksikkönä toimii Äystön päiväkoti, ja ko.ajankohdan varahoidot keskitetään ensisijaisesti Äystölle.

Perälän ryhmis on suljettuna vkot 26 – 30

Eskaritalo on suljettuna vkot 26 - eskarin alkuun saakka

Norin ryhmiksen kesäloma alkaa 4.6. Norinkylän ryhmiksen toiminta päättyy tähän.

Sipilän päiväkoti, Vararyhmis ja Vuororyhmis ovat suljettuna vkot 27 – 30.

 

Kesäajan 1.6. - 31.8. poissaolot tulee ilmoittaa eAsiointiin viimeistään 30.4.2018.

Poissaoloa ilmoitettaessa käytetään koodia ” Ennalta ilmoitettu poissaolo”

 

Kesäaika ja varhaiskasvatuksen asiakasmaksut

Kesäaikana 1.6.-31.8. hyvitetään koko kalenterikuukauden kestävät poissaolot, mikäli kesäajan poissaolo on ilmoitettu eAsiointiin kesäajan hoidontarvekyselyn yhteydessä 30.4. mennessä.

Heinäkuu on maksuton, mikäli lapsi on aloittanut/ollut varhaiskasvatuksessa edellisen vuoden elokuusta alkaen.

Jos lapsi ei käytä hänelle kesäajalle ennalta varattua hoitopaikkaa, eikä varattua paikkaa peruta, perumatta jätetystä paikasta peritään puolet kuukausimaksusta. Maksu voidaan periä myös maksuttoman heinäkuun osalta, mikäli varattua hoitopaikkaa ei ole ennakkoon peruttu. Perumattomasta varhaiskasvatuspaikasta peritään maksu myös perheeltä, jolle varhaiskasvatus on tulojen perusteella maksuton. Tällöin maksu on 13,50 e/kk.

Kesäajalle varattu hoitopaikka tulee peruuttaa viimeistään 31.5. ilmoittamalla siitä sähköpostitse lapsen varhaiskasvatuspaikan esimiehelle.

Mikäli lapsella on kesäaikana vähäisempi hoidontarve, voi lapsen hoitoaikavarausta muuttaa. Muuttunut hoidontarve ilmoitetaan lomakkeella ”Ilmoitus hoidontarpeesta”.

Maksuhyvitykset koskevat vain ilmoituksia, jotka on tehty eAsiointiin viimeistään 30.4.

Tehdyt ilmoitukset tulostetaan varhaiskasvatustoimistolla ilmoitusajan päätyttyä.

 

Syksyn esioppilaat (2012 syntyneet)
Mikäli tulevalla esioppilaalla on jo hoitosuhde kuntaan, ei tähän tule katkosta, vaan sijoituspaikka vaihtuu eskaritalolle 9.8.18 lukien ja palvelun tarve muutetaan esiopetuksen alkaessa esioppilaan päivähoidon tarpeen mukaiseksi. Maksussa huomioidaan esiopetuksen ilmainen osuus.

Muistattehan myös irtisanoa lapsen hoitopaikan, mikäli esioppilaalla ei ole tarvetta esiopetusta täydentävälle varhaiskasvatukselle enää 9.8.18 lukien. 

HUOM! Lapsella on esiopetuksen lisäksi oikeus varhaiskasvatukseen vain, jos molemmat huoltajat työskentelevät kokopäiväisesti tai opiskelevat päätoimisesti. Oikeuden esiopetukseen liittyvään varhaiskasvatukseen voi tämän lisäksi saada, jos se on tarpeen lapsen kehityksen, tuen tarpeen tai perheen olosuhteiden takia.

 

Syksyn ekaluokkalaiset (2011 syntyneet)
Maksutonta esiopetusta ei tarjota kesäaikana. Päivähoidossa olevien esioppilaiden varhaiskasvatusmaksua tarkistetaan vastaamaan  kesäajan palveluntarvetta 1.6.18 lukien.

Kouluun menevän lapsen oikeus varhaiskasvatukseen päättyy koulujen alkaessa. Mikäli palveluntarve päättyy jo aikaisemmin, muistakaa irtisanoa päivähoitosuhde.

 

Lisätietoja

Varhaiskasvatusjohtaja puh. 050 3864 650

Päiväkodinjohtaja, puh. 046 8555 024

Ryhmäperhepäivähoidonohjaaja, puh. 046 8555 031