Ajankohtaista

Kesäajan 1.6. – 31.8.2023 poissaolojen ilmoittaminen

Kesäajan 1.6. – 31.8. poissaolot tulee ilmoittaa eAsiointiin viimeistään 1.5.2023.
Poissaolo ilmoitetaan koodilla ” Ennalta ilmoitettu poissaolo”

Kesällä 2023 varhaiskasvatuksen päivystävänä yksikkönä toimii päiväkoti Pikkusyreeni, ja kesän varahoidot keskitetään ensisijaisesti sinne.

Muut yksiköt ovat alustavasti suljettuina seuraavasti:
•    Perälän ryhmis on suljettuna vkot 26 – 30
•    Eskaritalo on suljettuna vkot 26 - eskarin alkuun saakka
•    Äystön päiväkoti on suljettuna vkot 27 - 29

Alustavasti suunniteltuihin sulkemisaikoihin saattaa tulla muutoksia kun perheiden hoidontarpeet kesän ajalle ovat selvillä.

Kesäaika ja varhaiskasvatuksen asiakasmaksut
Kesäaikana 1.6.-31.8. hyvitetään koko kalenterikuukauden kestävät poissaolot, mikäli kesäajan poissaolo on ilmoitettu eAsiointiin kesäajan hoidontarvekyselyn yhteydessä 1.5. mennessä.
Heinäkuu on maksuton, mikäli lapsi on aloittanut/ollut varhaiskasvatuksessa edellisen vuoden elokuusta alkaen.
Jos lapsi ei käytä hänelle kesäajalle ennalta varattua hoitopaikkaa, eikä varattua paikkaa peruta, perumatta jätetystä paikasta peritään puolet kuukausimaksusta. Maksu voidaan periä myös maksuttoman heinäkuun osalta, mikäli varattua hoitopaikkaa ei ole ennakkoon peruttu. Perumattomasta varhaiskasvatuspaikasta peritään maksu myös perheeltä, jolle varhaiskasvatus on tulojen perusteella maksuton. Tällöin maksu on  14  e/kk.
Kesäajalle varattu hoitopaikka tulee peruuttaa viimeistään 31.5. ilmoittamalla siitä sähköpostitse lapsen varhaiskasvatuspaikan esimiehelle.
Mikäli lapsella on kesäaikana vähäisempi hoidontarve, voi lapsen hoitoaikavarausta muuttaa. Muuttunut hoidontarve ilmoitetaan lomakkeella ”Ilmoitus hoidontarpeesta”.

Maksuhyvitykset koskevat vain ilmoituksia, jotka on tehty eAsiointiin viimeistään 1.5.
Tehdyt ilmoitukset tulostetaan varhaiskasvatustoimistolla ilmoitusajan päätyttyä.

Syksyn esioppilaat (2017 syntyneet)
Mikäli tulevalla esioppilaalla on jo hoitosuhde kuntaan, ei tähän tule katkosta, vaan sijoituspaikka vaihtuu eskaritalolle 9.8. lukien ja palvelun tarve muutetaan esiopetuksen alkaessa esioppilaan varhaiskasvatuksen tarpeen mukaiseksi. Maksussa huomioidaan esiopetuksen ilmainen osuus.
Muistattehan myös irtisanoa lapsen hoitopaikan, mikäli esioppilaalla ei ole tarvetta esiopetusta täydentävälle varhaiskasvatukselle enää 9.8. lukien.

Syksyn ekaluokkalaiset (2016 syntyneet)
Maksutonta esiopetusta ei järjestetä kesäaikana. Varhaiskasvatuksessa olevien esioppilaiden varhaiskasvatusmaksua tarkistetaan vastaamaan kesäajan palveluntarvetta 5.6.23 lukien.
Kouluun menevän lapsen oikeus varhaiskasvatukseen päättyy koulujen alkaessa. Mikäli palveluntarve päättyy jo aikaisemmin, muistakaa irtisanoa hoitopaikka.

Lisätietoja
Varhaiskasvatusjohtaja puh. 050 3864 650
Varhaiskasvatuksen alue-esimies puh. 046 8555 031

 


 

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut 1.3.2023

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulakia (1503/2016) on muutettu siten, että asiakasmaksuja alennetaan korottamalla maksujen perusteena olevia tulorajoja 33 prosenttia. Maksujen perusteena oleva maksuprosentti säilyy ennallaan (10,7 prosenttia). Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulakia ei muuteta muilta osin. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annetun lain muutos (1365/2022) tulee voimaan 1.3.2023.

Perheen nuorimman lapsen kokoaikaisesta varhaiskasvatuksesta perittävä ylin kuukausimaksu on edelleen enintään 295 euroa, ja alin perittävä maksu on 28 e. Toisesta lapsesta perittävä maksu on enintään 40% nuorimman lapsen maksusta, eli enintään 118 euroa.
Seuraavien lasten maksu on 20% nuorimman lapsen maksusta.

Kaikille varhaiskasvatuksen asiakkaille tehdään uudet asiakasmaksupäätökset.

Mikäli perheen tulotiedot on toimitettu vuoden 2022 aikana, tarkistetaan varhaiskasvatusmaksua näiden tulotietojen perusteella. Muilta asiakasperheiltä pyydetään tulotiedot erikseen.

Tulorajat muuttuvat alla olevan taulukon mukaisiksi:

Perheen koko

Tuloraja €/kk

Maksu-prosentti

Alimman maksun bruttotuloraja €/kk

Korkeimman maksun bruttotuloraja €/kk

2

3874

10,7

4136

6631

3

4998

10,7

5260

7755

4

5657

10,7

5919

8414

5

6353

10,7

6615

9110

6

7028

10,7

7290

9785

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jos perheen koko on suurempi kuin kuusi, nostetaan maksun määräytymisen perusteena olevaa tulorajaa 262 euroa kustakin seuraavasta perheen alaikäisestä lapsesta.
Voimassa oleviin tuntivälyksiin ei tule muutoksia.

Lisätietoja asiakasmaksuista
varhaiskasvatusjohtaja 050 3864650 tai spostitse: leena.kittila (at) teuva.fi
varhaiskasvatuksen toimistosihteeri 040 7262563 tai spostitse: aila.hirvela (at) teuva.fi

Tarkempi ohje varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista Teuvalla 1.3.2023 lukien löytyy kunnan nettisivuilta osoitteesta
http://teuva.fi/images/varhaiskasvatus-ja-opetus/varhaiskasvatus/tiedostot/vakamaksuesite_maaliskuu2023.pdf