Ajankohtaista

19.4.2021

Kesäajan 1.6. – 31.8.2021 poissaolojen ilmoittaminen

Kesäajan 1.6. – 31.8. poissaolot tulee ilmoittaa eAsiointiin viimeistään 2.5.2021.

Poissaolo ilmoitetaan koodilla ” Ennalta ilmoitettu poissaolo”

Viikoilla 27 - 30 / aj. 5. – 30.7., varhaiskasvatuksen päivystävänä yksikkönä toimii Äystön päiväkoti, ja ko.ajankohdan varahoidot keskitetään ensisijaisesti Äystölle.

Muut yksiköt ovat alustavasti suljettuina seuraavasti: Perälän ryhmis on suljettuna vkot 27 - 30 Eskaritalo on suljettuna vkot 26 - eskarin alkuun saakka Sipilän päiväkoti on suljettuna vkot 27 - 30 Vararyhmis on suljettuna vkot 27 - 30 ja Vuororyhmis on suljettuna vkot 27 – 30

Alustavasti suunniteltuihin sulkemisaikoihin saattaa tulla muutoksia kun perheiden hoidontarpeet kesän ajalle ovat selvillä.

 

Kesäaika ja varhaiskasvatuksen asiakasmaksut

Kesäaikana 1.6.-31.8. hyvitetään koko kalenterikuukauden kestävät poissaolot, mikäli kesäajan poissaolo on ilmoitettu eAsiointiin kesäajan hoidontarvekyselyn yhteydessä 2.5. mennessä.

Heinäkuu on maksuton, mikäli lapsi on aloittanut/ollut varhaiskasvatuksessa edellisen vuoden elokuusta alkaen.

Jos lapsi ei käytä hänelle kesäajalle ennalta varattua hoitopaikkaa, eikä varattua paikkaa peruta, perumatta jätetystä paikasta peritään puolet kuukausimaksusta. Maksu voidaan periä myös maksuttoman heinäkuun osalta, mikäli varattua hoitopaikkaa ei ole ennakkoon peruttu. Perumattomasta varhaiskasvatuspaikasta peritään maksu myös perheeltä, jolle varhaiskasvatus on tulojen perusteella maksuton. Tällöin maksu on 13,50 e/kk.

Kesäajalle varattu hoitopaikka tulee peruuttaa viimeistään 31.5. ilmoittamalla siitä sähköpostitse lapsen varhaiskasvatuspaikan esimiehelle.

Mikäli lapsella on kesäaikana vähäisempi hoidontarve, voi lapsen hoitoaikavarausta muuttaa. Muuttunut hoidontarve ilmoitetaan lomakkeella ”Ilmoitus hoidontarpeesta”.

Maksuhyvitykset koskevat vain ilmoituksia, jotka on tehty eAsiointiin viimeistään 2.5. Tehdyt ilmoitukset tulostetaan varhaiskasvatustoimistolla ilmoitusajan päätyttyä.

 

Syksyn esioppilaat (2015 syntyneet)

Mikäli tulevalla esioppilaalla on jo hoitosuhde kuntaan, ei tähän tule katkosta, vaan sijoituspaikka vaihtuu eskaritalolle 10.8. lukien ja palvelun tarve muutetaan esiopetuksen alkaessa esioppilaan varhaiskasvatuksen tarpeen mukaiseksi. Maksussa huomioidaan esiopetuksen ilmainen osuus.

Muistattehan myös irtisanoa lapsen hoitopaikan, mikäli esioppilaalla ei ole tarvetta esiopetusta täydentävälle varhaiskasvatukselle enää 10.8. lukien.

 

Syksyn ekaluokkalaiset (2014 syntyneet)

Maksutonta esiopetusta ei järjestetä kesäaikana. Varhaiskasvatuksessa olevien esioppilaiden varhaiskasvatusmaksua tarkistetaan vastaamaan kesäajan palveluntarvetta 1.6.21 lukien.

Kouluun menevän lapsen oikeus varhaiskasvatukseen päättyy koulujen alkaessa. Mikäli palveluntarve päättyy jo aikaisemmin, muistakaa irtisanoa hoitopaikka.

 

Lisätietoja

Varhaiskasvatusjohtaja puh. 050 3864 650

Varhaiskasvatuksen alue-esimies (päiväkodit), puh. 046 8555 024

Varhaiskasvatuksen alue-esimies (ryhmikset, eskaritalon varhaiskasvatus, apiptoiminta) , puh. 046 8555 031

 


 

1.6.2020

VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT 1.8.2020

Kaikille varhaiskasvatuksen asiakkaille tehdään uudet asiakasmaksupäätökset,

uudet tulotiedot tulee toimittaa 12.6.2020 mennessä.

 

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuihin on tehty indeksitarkistukset ja uudet asiakasmaksut tulevat voimaan 1.8.2020 alkaen.

Perheen nuorimman lapsen kokoaikaisesta varhaiskasvatuksesta perittävä korkein kuukausimaksu on 1.8.2020 alkaen 288 euroa. Perheen seuraavan lapsen maksu on 50% nuorimman lapsen maksusta, eli korkeintaan 144 euroa/kk. Seuraavien lasten maksu on enintään 20% nuorimman lapsen maksusta.

Alin perittävä asiakasmaksu on 27 euroa.

Tulorajat muuttuvat alla olevan taulukon mukaisiksi:

Perheen koko

Tuloraja €/kk

Maksu-prosentti

Alimman maksun bruttotuloraja €/kk

Korkeimman maksun bruttotuloraja €/kk

2

2136

10,7

2390

4830

3

2756

10,7

3010

5450

4

3129

10,7

3385

5820

5

3502

10,7

3755

6200

6

3874

10,7

4130

6570

 

 

 

 

 

 


Tulonselvityskaavakkeen voi täyttää ja lähettää sähköisesti tästä .

Sähköiseen kaavakkeeseen saa liitettyä mukaan tiedostoina tarvittavat tulotiedot.

Lomakkeen voi myös tulostaa ja toimittaa postitse osoitteella:

Teuvan kunta/ Varhaiskasvatus, PL 25, 64701 TEUVA.

 

Korkeimman maksun hyväksyvien ei tarvitse toimittaa tulotietoja, mutta tulonselvityskaavake on silti täytettävä ja toimitettava varhaiskasvatustoimistolle.

 

Mikäli tulotietoja ei ole toimitettu ilmoitettuun päivämäärään (12.6.) mennessä, tehdään asiakasmaksupäätös korkeimman maksun (288 e/kk) mukaan, ja sitä tarkistetaan tulojen toimittamista seuraavan kuukauden alusta lukien.

 

Mikäli lapsen hoidontarve muuttuu 1.8.2020 aikaisempaan verrattuna, täytetään lomake ”Ilmoitus hoidontarpeesta”.

 

Lisätietoja asiakasmaksuista

varhaiskasvatusjohtaja 050 3864650 tai spostitse: leena.kittila (at) teuva.fi

varhaiskasvatuksen alue-esimies 046 8555 031 tai spostitse: heidi.viitanen (at) teuva.fi

varhaiskasvatuksen alue-esimies 046 8555 024 tai spostitse: kristina.grabbil (at) teuva.fi

 

 

Tarkempi ohje varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista Teuvalla 1.8.2020 lukien tästä