Ajankohtaista

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut 1.8.2021

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulakia on muutettu 1.8.2021 siten, että asiakasmaksuja alennetaan korottamalla maksujen perusteena olevia tulorajoja 31 prosenttia.
Lisäksi sisaruksilta perittäviä maksuja alennetaan siten, että toisesta lapsesta perittävä maksu on nykyisen 50 prosentin sijaan jatkossa 40 prosenttia nuorimman lapsen laskennallisesta kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksusta.
Maksujen perusteena oleva maksuprosentti säilyy ennallaan (10,7 prosenttia).

Varhaiskasvatuksesta perittävä enimmäismaksu on ensimmäisen lapsen osalta edelleen 288 euroa kuukaudessa ja alin perittävä maksu on 27 euroa.
Toisesta lapsesta perittävä maksu on 1.8.2021 alkaen enintään 40 prosenttia nuorimman lapsen maksusta eli enintään 115 euroa kuukaudessa.
Seuraavien lasten maksu on edelleen 20 prosenttia nuorimman lapsen maksusta.

Kaikille varhaiskasvatuksen asiakkaille tehdään uudet asiakasmaksupäätökset.
Mikäli lapsen hoitosuhde on alkanut 1.1.2021 jälkeen, ja tulotiedot on toimitettu siinä yhteydessä, tehdään päätös ko.tulojen perusteella.

Aikaisemmin varhaiskasvatuksessa aloittaneiden lasten huoltajien tulee toimittaa uudet tulotiedot 30.6.2021 mennessä.

Tulorajat muuttuvat alla olevan taulukon mukaisiksi:

Perheen koko Tuloraja €/kk Maksu-prosentti Alimman maksun bruttotuloraja €/kk Korkeimman maksun bruttotuloraja €/kk
2 2798 10,7 3050 5485
3 3610 10,7 3862 6297
4 4099 10,7 4351 6786
5 4588 10,7 4840 7275
6 5075 10,7 5327 7762

Voimassa oleviin tuntivälyksiin ei tule muutoksia.

Tulonselvityskaavakkeen voi täyttää ja lähettää sähköisesti kunnan nettisivujen kautta, osoitteessa https://teuva.fi/varhaiskasvatus-ja-opetus/varhaiskasvatus/lomakkeet.
Sähköiseen kaavakkeeseen saa liitettyä mukaan tiedostoina tarvittavat tulotiedot.
Lomakkeen voi myös tulostaa ja toimittaa postitse osoitteella:
Teuvan kunta/ Varhaiskasvatus, PL 25, 64701 TEUVA.

Mikäli tulotietoja ei ole toimitettu ilmoitettuun päivämäärään (30.6.) mennessä, tehdään asiakasmaksupäätös korkeimman maksun (288 e/kk) mukaan, ja sitä tarkistetaan tulojen toimittamista seuraavan kuukauden alusta lukien.

Mikäli lapsen hoidontarve muuttuu 1.8.2021 aikaisempaan verrattuna, täytetään lomake ”Ilmoitus hoidontarpeesta”.

Lisätietoja asiakasmaksuista
varhaiskasvatusjohtaja 050 3864650 tai spostitse: leena.kittila (at) teuva.fi
varhaiskasvatuksen alue-esimies 046 8555 031 tai spostitse: heidi.viitanen (at) teuva.fi
varhaiskasvatuksen alue-esimies 046 8555 024 tai spostitse: kristina.grabbil (at) teuva.fi

Tarkempi ohje varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista Teuvalla 1.8.2021 lukien löytyy kunnan nettisivuilta osoitteesta https://teuva.fi/varhaiskasvatus-ja-opetus/varhaiskasvatus/asiakasmaksut.

 


 

19.4.2021

Kesäajan 1.6. – 31.8.2021 poissaolojen ilmoittaminen

Kesäajan 1.6. – 31.8. poissaolot tulee ilmoittaa eAsiointiin viimeistään 2.5.2021.

Poissaolo ilmoitetaan koodilla ” Ennalta ilmoitettu poissaolo”

Viikoilla 27 - 30 / aj. 5. – 30.7., varhaiskasvatuksen päivystävänä yksikkönä toimii Äystön päiväkoti, ja ko.ajankohdan varahoidot keskitetään ensisijaisesti Äystölle.

Muut yksiköt ovat alustavasti suljettuina seuraavasti: Perälän ryhmis on suljettuna vkot 27 - 30 Eskaritalo on suljettuna vkot 26 - eskarin alkuun saakka Sipilän päiväkoti on suljettuna vkot 27 - 30 Vararyhmis on suljettuna vkot 27 - 30 ja Vuororyhmis on suljettuna vkot 27 – 30

Alustavasti suunniteltuihin sulkemisaikoihin saattaa tulla muutoksia kun perheiden hoidontarpeet kesän ajalle ovat selvillä.

 

Kesäaika ja varhaiskasvatuksen asiakasmaksut

Kesäaikana 1.6.-31.8. hyvitetään koko kalenterikuukauden kestävät poissaolot, mikäli kesäajan poissaolo on ilmoitettu eAsiointiin kesäajan hoidontarvekyselyn yhteydessä 2.5. mennessä.

Heinäkuu on maksuton, mikäli lapsi on aloittanut/ollut varhaiskasvatuksessa edellisen vuoden elokuusta alkaen.

Jos lapsi ei käytä hänelle kesäajalle ennalta varattua hoitopaikkaa, eikä varattua paikkaa peruta, perumatta jätetystä paikasta peritään puolet kuukausimaksusta. Maksu voidaan periä myös maksuttoman heinäkuun osalta, mikäli varattua hoitopaikkaa ei ole ennakkoon peruttu. Perumattomasta varhaiskasvatuspaikasta peritään maksu myös perheeltä, jolle varhaiskasvatus on tulojen perusteella maksuton. Tällöin maksu on 13,50 e/kk.

Kesäajalle varattu hoitopaikka tulee peruuttaa viimeistään 31.5. ilmoittamalla siitä sähköpostitse lapsen varhaiskasvatuspaikan esimiehelle.

Mikäli lapsella on kesäaikana vähäisempi hoidontarve, voi lapsen hoitoaikavarausta muuttaa. Muuttunut hoidontarve ilmoitetaan lomakkeella ”Ilmoitus hoidontarpeesta”.

Maksuhyvitykset koskevat vain ilmoituksia, jotka on tehty eAsiointiin viimeistään 2.5. Tehdyt ilmoitukset tulostetaan varhaiskasvatustoimistolla ilmoitusajan päätyttyä.

 

Syksyn esioppilaat (2015 syntyneet)

Mikäli tulevalla esioppilaalla on jo hoitosuhde kuntaan, ei tähän tule katkosta, vaan sijoituspaikka vaihtuu eskaritalolle 10.8. lukien ja palvelun tarve muutetaan esiopetuksen alkaessa esioppilaan varhaiskasvatuksen tarpeen mukaiseksi. Maksussa huomioidaan esiopetuksen ilmainen osuus.

Muistattehan myös irtisanoa lapsen hoitopaikan, mikäli esioppilaalla ei ole tarvetta esiopetusta täydentävälle varhaiskasvatukselle enää 10.8. lukien.

 

Syksyn ekaluokkalaiset (2014 syntyneet)

Maksutonta esiopetusta ei järjestetä kesäaikana. Varhaiskasvatuksessa olevien esioppilaiden varhaiskasvatusmaksua tarkistetaan vastaamaan kesäajan palveluntarvetta 1.6.21 lukien.

Kouluun menevän lapsen oikeus varhaiskasvatukseen päättyy koulujen alkaessa. Mikäli palveluntarve päättyy jo aikaisemmin, muistakaa irtisanoa hoitopaikka.

 

Lisätietoja

Varhaiskasvatusjohtaja puh. 050 3864 650

Varhaiskasvatuksen alue-esimies (päiväkodit), puh. 046 8555 024

Varhaiskasvatuksen alue-esimies (ryhmikset, eskaritalon varhaiskasvatus, apiptoiminta) , puh. 046 8555 031