Esityslistat ja pöytäkirjat

Kunnanvaltuuston, kunnanhallituksen, valiokuntien ja lautakuntien esityslistat julkaistaan internetissä kokousta edeltävänä päivänä ja pöytäkirjat heti tarkastamisen jälkeen ottaen huomioon julkisuuslaissa tai muussa laissa säädetyt salassa pidettävät tiedot. Pöytäkirjat pidetään nähtävillä kaksi vuotta julkaisemisesta.

Alkuperäiset pöytäkirjat liitteineen ovat nähtävillä ao. toimistoissa.

Mikäli tarvitsette vanhempia pöytäkirjoja, voitte ottaa yhteyttä toimielinten sihteereihin tai keskusarkistonhoitajaan p. 046 855 5014 tai kunta@teuva.fi

Esityslistat

Pöytäkirjat

Viranhaltijapäätökset

Tweb-julkaisun ohjeet
Julkaisun käyttö Windows PC -työasemilla ja eri selaimilla

 

Jätelautakunta, esityslistat/pöytäkirjat

Avfallsnämnd, föredragningslistor och protokoll

Nuorisovaltuuston pöytäkirjat

Tarkastuslautakunnan pöytäkirjat