Perhepäivähoito

Perhepäivähoito on hoito- ja kasvatustoimintaa, jossa lapsi toimii pienryhmässä, kodinomaisessa ympäristössä.
Samassa ryhmässä voi olla eri ikäisiä lapsia aina vauvasta pieneen koululaiseen tuomassa omaa väriään ja virikettään toimintaan.

Perhepäivähoitoa järjestetään Teuvalla

  • hoitajan kodissa tapahtuvana perhepäivähoitona, jolloin hoitajalla voi olla hoidossaan 1-5 lasta
  • erityisistä syistä lapsen kotona tapahtuvana perhepäivähoitona, jos lapsella on esim. sairaus, joka estää normaaliin päivähoitoon osallistumisen tai jos perheessä on useampia alle kouluikäisiä lapsia.
    Yleensä tämä hoitomuoto on väliaikainen ratkaisu hoidontarpeeseen.

Perhepäivähoidon varahoito järjestetään päiväkoti Pikkusyreenissä.

          Perhepäivähoito


Perhepäivähoito on lämmin ja läheinen hoitomuoto, siitä huolimatta se ei rajaa
muuta maailmaa "hoitoperheen" ulkopuolelle.
Perhepäivähoidon tavoitteena on yhdessä kotien kanssa huolehtia lapsen hyvinvoinnista ja kehityksestä,
antaa lapsen kehitystä monipuolisesti tukevaa toimintaa ja suotuisa kasvuympäristö sekä
tarjota omalta osaltaan lapselle jatkuvat, turvalliset ihmissuhteet.
Läheisistä ihmissuhteista saa varmuutta kasvuun.