Ideoi, äänestä ja vaikuta - 30 000 euroa käytettävissä!

Teuva toteuttaa toisen kerran osallistuvaa budjetointia. Osallistuvassa budjetoinnissa pääset päättämään yhteisistä varoista. Käytössä on 30 000 euroa vuonna 2020. Tule mukaan ideoimaan, jalostamaan, äänestämään ja toteuttamaan sinun ja muiden asukkaiden ehdotuksia.

 

Osallistuvan budjetoinnin äänestys kesäkuussa

Äänestys toteutetaan Teuvan kunnan verkkosivuilla 1.-30.6.2020. Äänestykseen on mahdollista osallistua myös kesäkuun Tejukoissa julkaistavalla äänestylipukkeella palauttamalla sen joko postitse osoitteeseen Teuvan kunta, PL 25, 64701 Teuva tai tuomalla äänestyslipun Orrelan tai Teakin postilaatikkoon. Lisäksi voi äänestää Teuva-sovelluksessa. Kukin idea on arvoltaan n. 30 000€.

Äänestämään pääset tästä

 

Osallistuvan budjetoinnin aikataulu vuonna 2020:

 

Ideahaku 2.1.-28.2.2020

Kaikille kuntalaisille avoin ideahaku on toteutettu tammi-helmikuussa ja ideoista on koottu hyvinvointivaliokunnassa viisi lopullista kokonaisuutta äänestykseen.

 

Ehdotuksissa ideoiksi tuli ottaa huomioon, että niiden

• tulee toteutua Teuvalla

• tulee olla toteutettavissa enintään osallistuvan budjetoinnin 30 000 euron rahoituksella.

 

Idean esittämisen yhteydessä pyydettiin pohtimaan mahdollisuuksien mukaan seuraavia kysymyksiä

• mitä tehdään, milloin ja missä?

• kenen kanssa idean voisi toteuttaa? Esim. yhdistys, kunta, oppilaitos, kaikki yhdessä, kylän asukkaat, lapsiperheet, työikäiset...

• mitä idean toteuttaminen vaatisi? Esimerkiksi rahaa, henkilötyötä, vapaaehtoisia, tiloja...

• mitä vaikutuksia idean toteuttamisella on?

• kuinka moneen kuntalaiseen idean toteuttaminen vaikuttaa?

 

Yhteistyöstäminen ja ideoiden jatkojalostus

Teuvan hyvinvointivaliokunta toimi ideoiden käsittelyssä esiraatina. Tavoitteena on muodosti ideoista toteuttamiskelpoisia projekteja, jotka etenivät äänestysvaiheeseen asti. Osa ideoista karsiutui tässä vaiheessa, mikäli ne eivät esimerkiksi vastaa osallistuvan budjetoinnin tavoitteita. Ideoille laskettiin myös karkea budjettiarvio.

 

Osallistuvan budjetoinnin äänestys

Äänestys toteutetaan Teuvan kunnan verkkosivuilla 1.-30.6.2020.

 

Tulosten julkaisu

Kunnanhallitus hyväksyy elokuussa 2020 eniten ääniä saaneen idean ja mahdollisesti muita ideoita määrärahan puitteissa.

Tulokset julkaistaan äänestyksen jälkeen ja suosituimmat ideat lähtevät toteutukseen. Ideoiden toteutukseen tarvitaan myös kuntalaisia mukaan.