Ideoi, äänestä ja vaikuta - 30 000 euroa käytettävissä!

Teuva toteuttaa toisen kerran osallistuvaa budjetointia. Osallistuvassa budjetoinnissa pääset päättämään yhteisistä varoista. Käytössä on 30 000 euroa vuonna 2020. Tule mukaan ideoimaan, jalostamaan, äänestämään ja toteuttamaan sinun ja muiden asukkaiden ehdotuksia.

Ideahaku on käynnissä 2.1.-28.2.2020.

Kerro ideasi. Ideoita haetaan tänä vuonna kohdistuen ikäihmisiin. Ideoiden toivotaan olevan hankkeita tai toimenpiteitä, jotka lisäävät yhteisöllisyyttä ja hyvinvointia.

Kerro ideasi tästä linkistä.

 

Ehdotuksissa ideoiksi tulee ottaa huomioon, että niiden

• tulee toteutua Teuvalla

• tulee olla toteutettavissa enintään osallistuvan budjetoinnin 30 000 euron rahoituksella.

 

Pohdithan mahdollisuuksien mukaan idean esittämisen yhteydessä seuraavia kysymyksiä

• mitä tehdään, milloin ja missä?

• kenen kanssa idean voisi toteuttaa? Esim. yhdistys, kunta, oppilaitos, kaikki yhdessä, kylän asukkaat, lapsiperheet, työikäiset...

• mitä idean toteuttaminen vaatisi? Esimerkiksi rahaa, henkilötyötä, vapaaehtoisia, tiloja...

• mitä vaikutuksia idean toteuttamisella on?

• kuinka moneen kuntalaiseen idean toteuttaminen vaikuttaa?

 

Yhteistyöstäminen ja ideoiden jatkojalostus

Teuvan hyvinvointivaliokunta toimii ideoiden käsittelyssä esiraatina. Tavoitteena on muodostaa ideoista toteuttamiskelpoisia projekteja, jotka etenevät äänestysvaiheeseen asti. Osa ideoista voi karsiutua tässä vaiheessa, mikäli ne eivät esimerkiksi vastaa osallistuvan budjetoinnin tavoitteita. Ideoille lasketaan myös karkea budjettiarvio.

 

Osallistuvan budjetoinnin äänestys

Äänestys toteutetaan Teuvan kunnan verkkosivuilla 1.-31.5.2020.

 

Tulosten julkaisu

Kunnanhallitus hyväksyy kesäkuussa 2020 eniten ääniä saaneen idean ja mahdollisesti muita ideoita määrärahan puitteissa.

Tulokset julkaistaan äänestyksen jälkeen ja suosituimmat ideat lähtevät toteutukseen. Ideoiden toteutukseen tarvitaan myös kuntalaisia mukaan.