Ideoi, äänestä ja vaikuta - 30 000 euroa käytettävissä!

Teuva toteutti toisen kerran osallistuvaa budjetointia. Osallistuvassa budjetoinnissa päässi päättämään yhteisistä varoista, käytössä oli 30 000 euroa vuonna 2020.

 

Osallistuvan budjetoinnin äänestys on päättynyt.

Kunnanhallitus hyväksyi elokuussa 2020 eniten ääniä saaneen idean Teuvalle rakennettavasta ulkokuntosalipuistosta uimahallin viereen.

 

Osallistuvan budjetoinnin aikataulu vuonna 2020:

 

Ideahaku 2.1.-28.2.2020

Kaikille kuntalaisille avoin ideahaku on toteutettu tammi-helmikuussa. Ideoita jätettiin yhteensää 38 kappaletta, joista hyvinvointivaliokunnassa koottiin viisi lopullista kokonaisuutta äänestykseen.

 

Ehdotuksissa ideoiksi tuli ottaa huomioon, että niiden

• tulee toteutua Teuvalla

• tulee olla toteutettavissa enintään osallistuvan budjetoinnin 30 000 euron rahoituksella.

 

Yhteistyöstäminen ja ideoiden jatkojalostus

Teuvan hyvinvointivaliokunta toimi ideoiden käsittelyssä esiraatina. Tavoitteena oli muodostaa ideoista toteuttamiskelpoisia projekteja, jotka etenivät äänestysvaiheeseen asti. Osa ideoista karsiutui tässä vaiheessa, mikäli ne eivät esimerkiksi vastanneet osallistuvan budjetoinnin tavoitteita. Ideoille laskettiin myös karkea budjettiarvio.

Hyvinvointivaliokunta työsti seuraavat ideakokonaisuudet äänestykseen:

- Kuntoportaat ja näköalatasanne sekä riksapyörät
- Teuvan kirjaston muuttaminen omatoimikirjastoksi
- Maksuttomat uimahalli- ja kuntosalikäynnit 65 vuotta täyttäneille
- Ulkokuntosalipuisto uimahallin viereen
- Senioreille seuraa ja apua

 

Osallistuvan budjetoinnin äänestys

Äänestys toteutettiin Teuvan kunnan verkkosivuilla ja Tejuka-lehdessä julkaistuilla äänestyslomakkeilla 1.-30.6.2020. Ääniä annettiin yhteensä 324 kappaletta.

Tulosten julkaisu

Kunnanhallitus hyväksyi elokuussa 2020 eniten ääniä saaneen idean Teuvalle rakennettavasta ulkokuntosalipuistosta uimahallin viereen.

Osallistuvan budjetoinnin 30 000 euron määrärahalla hankitaan ikäihmisille tarkoitettuja ulkokuntosalilaitteita noin yhdeksän kappaletta, joita käyttämään mahtuu yhtä aikaa noin 15 henkilöä. Ulkokuntosalilaitteiden alue pohjustetaan kulutusta kestävällä materiaalilla. Osallistuva budjetointi rahoitetaan Maija ja Johannes Keskin testamenttirahoituksella.