Teuvabiilillä toimintaa! -kehittämishanke

 

Teuvabiilin toiminta on tauolla 15.11.2020 saakka.

Palvelujen karsiutuminen ja keskittyminen isompiin keskuksiin on haastanut kunnat, kylät ja palvelujen tarjoajat uudenlaiseen suhteeseen. Teuvan kunnassa ratkaisua on lähdetty hakemaan tähän haasteeseen liikkuvan aktivointi- ja palvelumallin muodossa.

Kehittämishankkeen ensisijaisena tarkoituksena on luoda uusi, pysyvä toimintamalli tai pysyviä toimintamuotoja ikäihmisten aktivoimiseksi Teuvalla. Kehittämishankkeen toimenpiteiden tarkoituksena on edistää kohderyhmän hyvinvointia ja terveyttä, parantaa elämänlaatua sekä kyetä tarjoamaan tasavertaisuutta palvelujen tavoittamisessa. Toiminnalla pyritään aktivoimaan ikäihmiset oppimaan uusia taitoja sekä kokemaan totuttujen tapojen lisäksi jotain uutta.

Hankeen toimet pyrkivät lisäämään yhteisöllisyyttä, elvyttämään kyläilykulttuuria ja vähentämään korjaavien toimenpiteiden tarvetta tulevaisuudessa.

Katso hankkeen esittelyvideo tästä linkistä. Linkki avautuu uuteen ikkunaan.

Hankkeen toiminnot

Hankkeen alussa kootaan projektiryhmät. Projektiryhmiin kutsutaan yhteistyökumppaneita ja tarvittaessa mukaan pyydetään myös tarkentavia asiantuntijoita. Projektiryhmien tehtävänä on jalostaa toimintaideat toteutuskelpoisiksi.

Projektipäällikön tehtävänä on kerätä aktiivisesti tietoa ja välittää sitä projektiryhmille, yhteistyökumppaneille ja sidosryhmille, vastata käytännön järjestelyistä, kilpailutuksista sekä koordinoida hanketta. Projektipäällikön tukena on tilaajan edustajista koottu ohjausryhmä.

Teuvabiilillä toimintaa! -hankkeen toiminnan perustana on viime vuonna toteutetun esiselvityksen aikana esiin nousseet teemat ja resurssit; ikäihmisten päivittäinen hyvinvointi, digiosaamisen lisääminen sekä sosiaali- ja terveyspalvelut.

Hankkeen varsinainen kohderyhmä on Teuvan kylissä asuvat ikäihmiset, mikään ei kuitenkaan estä muitakin osallistumasta toimintaan ja käyttämään palveluja.

 

Hankkeen palveluvalikoima

Kuva, joka sisältää kohteen näyttökuva

Kuvaus luotu automaattisesti

Palvelut ja aktivointitoimenpiteet kylillä tarjoillaan toiminnan vaatimien resurssien mukaan joko itse Teuvabiilistä tai pysähdyspaikkana toimivan nuorisoseuran, kylätalon tai -koulun sisä- tai ulkotiloissa.

Teuvabiilin toimintaa järjestetään kylillä joka toinen viikko, alkaen 7.9.2020. Yksityiskohtaisempaa tietoa Teuvabiilin liikkeistä ja palveluntarjonnasta saa seuraamalla ilmoittelua paikallislehti Tejukassa ja Suupohjan Seudussa sekä Suupohjan tapahtumakalenterista (linkki kalenteriin). Lisäksi informaatiota jaetaan Teuvan kunnan sosiaalisen median kanavilla. Viestinnän toivotaan olevan kaksisuuntaista, jotta palveluntarjontaan pystyttäisiin jalostamaan hankkeen aikana kohderyhmälle parhaiten sopivaksi.

 

Muorisotila

Bongaa tämä kyltti Teuvan katukuvasta ja astu rohkeasti sisään!

Muorisotilassa on aina tarjolla kuppi kuumaa ja juttuseuraa. Tilaan on suunnitteilla myös kierrätyspiste, jossa omat käyttämättömät vaatteet, kengät, astiat, kirjat ja lehdet vaihtavat kätevästi omistajaa.

Muorisotilassa vapaaehtoisjärjestöt voivat järjestää haluamaansa toimintaa ikäihmisille tai miksei myös nuorille. Tämä tila toimii myös Teuvabiilin kirkonkylän pysähdyspaikkana.

Muorisotila sijaitsee osoitteessa Tuokkolantie 9.

Kuva, joka sisältää kohteen teksti, kartta

Kuvaus luotu automaattisesti

 

Hankkeen rahoitus

Hanke toteuttaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa 2014-2020 sekä Leader Suupohjan paikallista kehittämisstrategiaa. Hankkeen rahoitus muodostuu Leader Suupohjan myöntämästä kehittämishankerahoituksesta (80%) ja Teuvan kunnan saamasta Anni Seppälän testamenttirahoituksesta (20%).

 

Hankkeen hallinto:
- Teuvan kunta, yhteyshenkilö Pia Valtonen 040-6302505

Projektin koordinointi:
- Kiuru Promotion, yhteyshenkilö Marjo Kiuru-Sundberg 044-7922022

 

Hankenumero: 92942

Hankeaika: 1.4.2020-30.6.2021, varsinainen pilotointi 7.9.2020-30.4.2021.

 

Hyvinvointi ja yhdessä olo kuuluvat kaikille!