Viralliset kuulutukset

31.03.2021

Liikunnan-, nuorison- ja kulttuurin toiminta-avustukset haettavana

Liikunnan-, nuorison- ja kulttuurin toiminta-avustukset 2021 julistetaan haettavaksi 30.4.2021 klo 14.00 mennessä. Toiminta-avustukset on tarkoitettu teuvalaisille yhdistyksille ja yhteisöille toimintaan sekä projekteihin ja tapahtumiin.

Toiminta-avustusta myönnettäessä kiinnitetään erityistä huomiota yhdistyksessä tapahtuvaan aktiiviseen toimintaan, sen laatuun ja taloudellisuuteen. Painopisteenä on matalan kynnyksen harrastustoiminta ja perheiden hyvinvoinnin edistäminen.

Liikuntaseurojen avustus myönnetään pääseuralle. Avustuksesta seura jakaa sopivaksi katsomansa summan jaostoille niiden toiminnan ja aktiivisuuden mukaan. Seuraavan vuoden avustustenjaon yhteydessä seura on velvollinen ilmoittamaan kunnanhallitukselle, paljonko jaostojen osuus toiminta-avustuksesta oli.

Avustushakemuskaavakkeita on saatavissa hyvinvointikoordinaattori Henna Kalliolta ja kunnan verkkosivulta.

Hakemukseen  tulee liittää seuraavat asiapaperit:

1. Toimintakertomus, tilinpäätös- ja tilintarkastuskertomus edelliseltä vuodelta.

2. Toimintasuunnitelma ja talousarvio sille kaudelle, jolle avustusta haetaan

3. Yhdistyksen säännöt  (uudet yhdistykset),  muutokset (vanhat yhdistykset)

Hakemukset liitteineen tulee lähettää osoitteeseen, Teuvan kunta, Vapaa-aikatoimisto,  Rasintie 1, 64700 TEUVA

 

Teuvan kunnanhallitus

 

30.03.2021

Kuulutus koskien vuoden 2021 kuntavaaleja: valtuutettujen lukumäärä ja kunnallisvaalien ehdokasasettelu

KUNTAVAALIT 2021

 

Valtuutettujen lukumäärä

13.6.2021 toimitettavissa kuntavaaleissa valitaan Teuvan kuntaan 27 valtuutettua ja heille varajäsenet.

 

Kuntavaalien ehdokasasettelu

Valitsijayhdistysten ja puolueiden ehdokaslistojen julkaisemista koske­vat hakemukset sekä yhteislistojen ja vaaliliittojen muodostamista koskevat ilmoitukset on annettava keskusvaalilautakunnalle viimeistään ti 4.5.2021 klo 16.00. 

Asiakirjoja vastaanottaa kunnan asiointipisteessä keskusvaalilautakunnan sihteeri Pia Valtonen ti 4.5.2021 klo 9.00 - 16.00. Mikäli edellä mainittu aika ei sovi, voi asiakir­joja jättää myös sitä ennen kunnan asiointipisteeseen, os. Rasintie 1 A, Teuva.

Ehdokashakemukset, jotka on jo jätetty, tulevat olemaan edelleen voimassa vaalien siirtymisestä huolimatta, ellei vaaliasiamies tee niihin muutoksia.

Lisätietoja puh. 040 630 2505

 

Teuva 30.3.2021                                

Keskusvaalilautakunta

11.02.2021

Yhteysviranomaisen lausunto Bredåsenin tuulivoimapuiston ympäristövaikutusten arviointisuunnitelmasta

YHTEYSVIRANOMAISEN LAUSUNTO BREDÅSENIN TUULIVOIMAPUISTON YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISUUNNITELMASTA.

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus pyytää pitämään yhteysviranomaisen lausunnon nähtävillä kunnassa.

Lisäksi lausunto on nähtävillä www.ymparisto.fi/BredasentuulivoimaYVA

Yhteysviranomaisen lausunto

Liite: Annetut lausunnot ja mielipiteet

 

 

 

02.11.2020

ELY:n kuulutus, ehdotukset vesienhoitosuunnitelmiksi vuosille 2022-2027

Kuulutus

 

Asia: Tieto julkisesta kuulutuksesta

Kuulutuksen sisältö: tiedoksi antaminen ja tiedottaminen sekä mielipiteiden esittäminen, ehdotukset vesienhoitosuunnitelmiksi vuosille 2022-2027. Kuulutuksessa on yksilöity kuntien alueita koskevat vesienhoitosuunnitelmaehdotukset.

Julkinen kuulutus on nähtävillä 2.11.2020 – 14.5.2021 ELY-keskuksen verkkosivulla http://www.ely-keskus.fi/web/ely/kuulutukset.

Kuulutuksen julkaisupäivä 2.11.2020. Dro EPOELY/2236/2020.

14.08.2019

Kunnalliset ilmoitukset, toimielinten kokoukset, asiakirjojen nähtävänäpito

  TEUVAN KUNTA

 

   KUNNALLISET ILMOITUKSET

   julkaistaan kunnan verkkosivuilla ja paikallislehti Tejukassa. Erityislain niin vaatiessa ilmoitus julkaistaan myös fyysisellä ilmoitustaululla, joka sijaitsee Teakin pääoven vieressä.

 

TOIMIELINTEN KOKOUKSET

-     Kunnanvaltuuston kokouksista ilmoitetaan kunnan verkkosivuilla ja paikallislehti Tejukassa. Kokouskutsu julkaistaan verkkosivuilla neljä päivää ennen kokousta

-     Kunnanhallitus kokoontuu pääsääntöisesti maanantaisin klo 18

-     Viranomaislautakunta kokoontuu tarvittaessa

-     Hyvinvointivaliokunta, yhdyskuntarakennevaliokunta ja jätelautakunta kokoontuvat päättäminään ajankohtina

 

PÖYTÄKIRJAT NÄHTÄVÄNÄ

-     Kunnanvaltuusto: yleisestä nähtävänä pidosta ilmoitetaan valtuuston kokouskutsun yhteydessä

-     Kunnanhallitus: viimeistään kokousta seuraavana kuudentena työpäivänä kunnan verkkosivuilla

-     Viranomaislautakunnan pöytäkirjat, valiokuntien muistiot sekä viranhaltijoiden päätökset (joihin voidaan kuntalain mukaan hakea muutosta) julkaistaan verkkosivuilla mahdollisimman pian allekirjoittamisen/tarkastamisen jälkeen.

-     Jätelautakunnan pöytäkirjat julkaistaan verkkosivuilla kokousta seuraavan kuukauden 1. arkimaanantaina

 

    ESITYSLISTAT julkaistaan tietoverkossa kokousta edeltävänä päivänä.