Viralliset kuulutukset

11.02.2021

Yhteysviranomaisen lausunto Bredåsenin tuulivoimapuiston ympäristövaikutusten arviointisuunnitelmasta

YHTEYSVIRANOMAISEN LAUSUNTO BREDÅSENIN TUULIVOIMAPUISTON YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISUUNNITELMASTA.

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus pyytää pitämään yhteysviranomaisen lausunnon nähtävillä kunnassa.

Lisäksi lausunto on nähtävillä www.ymparisto.fi/BredasentuulivoimaYVA

Yhteysviranomaisen lausunto

Liite: Annetut lausunnot ja mielipiteet