Viralliset kuulutukset

12.01.2021

Ilmoitus suunnittelutarveratkaisu- ja rakennuslupahakemuksen vireilläolosta; kolme tuulivoimalaa Äystölle

Honkamäki Wind Farm Oy, Teknobulevardi 3-5, 01530 VANTAA, hakee kolmea erillistä suunnittelutarveratkaisua ja rakennuslupaa tuulivoimalan rakentamiseen tiloille 846-407-7-35/36, 846-407-2-67 ja 846-407-3-43 Teuvan kunnan Äystönkylään. Voimalat tulisivat Hermanninmäki – Ristiharjunkallio väliselle alueelle; rakennuspaikkojen vahvistamattomat osoitteet: Äystö-Luovankyläntie 204 (Hermanninmäki), Äystö-Luovankyläntie 286 ja Ristiharjuntie (Metsästysmajalta n. 660 m lounaaseen). Tuulivoimaloiden napakorkeus on n.165 metriä, roottorin halkaisija n. 170 metriä ja kokonaiskorkeus enintään 250 metriä.

Naapureiden ja niiden kuulemiseksi, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin hanke saattaa huomattavasti vaikuttaa, hakemukset ovat nähtävänä kunnan rakennusvalvontatoimistossa, os. Rasintie 1A, 64700 TEUVA ajalla 13.1. – 28.1.2020.

Mahdolliset kirjalliset muistutukset suunnittelutarveratkaisuhakemuksesta tulee toimittaa rakennustarkastaja Vesa Osmolle, os. PL 25, 64701 TEUVA, tai sähköpostitse vesa.osmo@teuva.fi, viimeistään 28.1.2020 klo 15.00 mennessä.

Karttaliite, osa 1

Karttaliite, osa 2

Ote tuulivoimaselvityksestä, Ristiharjunkalliot

Piirustus 100 Ristiharjunkalliot Yleissuunnitelma

Piirustus 201 Ristiharjunkalliot Asemakuva WTG1

Piirustus 202 Ristiharjunkalliot Asemakuva WTG2

Piirustus 203 Ristiharjunkalliot Asemakuva WTG3

Ristiharjunkalliot tuulivoimaselvitys 14.09.2020 Liitteet

Ristiharjunkalliot julkisivukuvat

Tyyppipoikkileikkaus

Harustettu perustus

12.1.2021

 

 

 

02.11.2020

ELY:n kuulutus, ehdotukset vesienhoitosuunnitelmiksi vuosille 2022-2027

Kuulutus

 

Asia: Tieto julkisesta kuulutuksesta

Kuulutuksen sisältö: tiedoksi antaminen ja tiedottaminen sekä mielipiteiden esittäminen, ehdotukset vesienhoitosuunnitelmiksi vuosille 2022-2027. Kuulutuksessa on yksilöity kuntien alueita koskevat vesienhoitosuunnitelmaehdotukset.

Julkinen kuulutus on nähtävillä 2.11.2020 – 14.5.2021 ELY-keskuksen verkkosivulla http://www.ely-keskus.fi/web/ely/kuulutukset.

Kuulutuksen julkaisupäivä 2.11.2020. Dro EPOELY/2236/2020.

14.08.2019

Kunnalliset ilmoitukset, toimielinten kokoukset, asiakirjojen nähtävänäpito

  TEUVAN KUNTA

 

   KUNNALLISET ILMOITUKSET

   julkaistaan kunnan verkkosivuilla ja paikallislehti Tejukassa. Erityislain niin vaatiessa ilmoitus julkaistaan myös fyysisellä ilmoitustaululla, joka sijaitsee Teakin pääoven vieressä.

 

TOIMIELINTEN KOKOUKSET

-     Kunnanvaltuuston kokouksista ilmoitetaan kunnan verkkosivuilla ja paikallislehti Tejukassa. Kokouskutsu julkaistaan verkkosivuilla neljä päivää ennen kokousta

-     Kunnanhallitus kokoontuu pääsääntöisesti maanantaisin klo 18

-     Viranomaislautakunta kokoontuu tarvittaessa

-     Hyvinvointivaliokunta, yhdyskuntarakennevaliokunta ja jätelautakunta kokoontuvat päättäminään ajankohtina

 

PÖYTÄKIRJAT NÄHTÄVÄNÄ

-     Kunnanvaltuusto: yleisestä nähtävänä pidosta ilmoitetaan valtuuston kokouskutsun yhteydessä

-     Kunnanhallitus: viimeistään kokousta seuraavana kuudentena työpäivänä kunnan verkkosivuilla

-     Viranomaislautakunnan pöytäkirjat, valiokuntien muistiot sekä viranhaltijoiden päätökset (joihin voidaan kuntalain mukaan hakea muutosta) julkaistaan verkkosivuilla mahdollisimman pian allekirjoittamisen/tarkastamisen jälkeen.

-     Jätelautakunnan pöytäkirjat julkaistaan verkkosivuilla kokousta seuraavan kuukauden 1. arkimaanantaina

 

    ESITYSLISTAT julkaistaan tietoverkossa kokousta edeltävänä päivänä.