Viralliset kuulutukset

10.03.2023

Ukrainalainen, näin voit hakea kotikuntaa

Tilapäinen suojelu ja kotikunta

Voit hakea kotikuntaa Digi- ja väestötietovirastosta (DVV), kun olet asunut Suomessa vuoden ja olet saanut tilapäistä suojelua. Joissain tapauksissa voit hakea kotikuntaa myös aiemmin. 

Voit hakea kotikuntaa verkossa vuoden asumisen perusteella aikaisintaan 1.3.2023. 

Kun saat kotikunnan, sinulla on oikeus laajempiin palveluihin kuin vastaanottokeskuksessa. 

Jos et hae kotikuntaa, jäät vastaanottokeskuksen asiakkaaksi ja saat edelleen tarvitsemasi palvelut vastaanottokeskuksesta. Voit kysyä neuvoa omasta vastaanottokeskuksestasi.

Lue lisää esitteestä Kotikunta Suomesta.pdf. Viranomaiset ovat koonneet esitteeseen tietoa kotikunnan hakemisesta ja siitä, miten kotikunnan saaminen vaikuttaa elämääsi Suomessa.

Esite on julkaistu Migrin sivulla: Tilapäinen suojelu ja kotikunta | Maahanmuuttovirasto (migri.fi)

 

Ukraina: Tilapäinen suojelu Ukrainasta paenneille | Maahanmuuttovirasto (migri.fi)

Подання заявки на постійну прописку в муніципалітеті проживання (kotikunta) (migri.fi)

 

Ruotsi: Tillfälligt skydd och hemkommun | Maahanmuuttovirasto (migri.fi)

Hemkommun i Finland (migri.fi)

 

Englanti: Temporary protection and municipality of residence | Maahanmuuttovirasto (migri.fi)

Municipality of residence in Finland (migri.fi)

 

01.03.2023

Eduskuntavaalit 2023

EDUSKUNTAVAALIT

 

toimitetaan sunnuntaina 2.4.2023 klo 9-20

 

Äänestysalueet ja -paikat

Keskustaajaman äänestysalue, vaalipäivän äänestyspaikka on Teuvan kunnan toimitilat TEAKissa (Rasintie 1 A). Tiloihin on esteetön käynti.

 

Ennakkoäänestys

Ennakkoäänestys toimitetaan ajalla 22.-28.3.2023. Teuvalla ennak­koäänestyspaikkana on Teuvan kunnan toimitilat TEAKissa (Rasintie 1 A). Tiloihin pääsee pyörätuolilla.

Ennakkoäänestysajat:

 • keskiviikko - perjantai        22.-24.3.2023    klo 10 – 17
 • lauantai – sunnuntai          25.-26.3.2023    klo 10 – 14
 • maanantai – tiistai             27.-28.3.2023    klo 10 – 20

 Äänestäjän on esitettävä henkilöllisyystodistus tai muu riittävä selvitys henkilöllisyydestään. Väestörekisterikeskuksen lähettämä ilmoituskortti on hyvä olla mukana, mutta se ei ole välttämätön.

 

Kotiäänestys

Henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänes­tys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vai­keuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan kotikunnassaan. Myös omaishoitaja saa äänestää kotiäänestyksen yhteydessä, jos omaishoitaja on tehnyt omaishoitosopimuksen, asuu samassa taloudessa ja on äänioikeutettu samassa kunnassa kuin hoidettavansa.

Ilmoittautuminen kotiäänestykseen tapahtuu joko kirjallisesti tai puheli­mitse viimeistään tiistaina 21.3.2023 ennen klo 16 keskusvaalilautakun­nalle asiointipisteeseen, puh. 040 770 3000, os. Rasintie 1 A, PL 25, 64701 TEUVA. Ilmoituk­sen voi äänestäjän puolesta tehdä myös äänestäjän valitsema henkilö. Ilmoittautuminen kotiäänestykseen -lomake.

 

Laitosäänestys

Laitosäänestyksessä saavat äänestää laitoksessa hoidettavana olevat henkilöt. Henkilökunta tai vierailemassa olevat henkilöt eivät voi äänestää laitoksessa.

Ennakkoäänestyspaikkoina toimivat seuraavat laitokset:

 • Intervalli- ja kuntoutusyksikkö, Tuokkolantie 6
 • Henriikkakoti, Tuokkolantie 4
 • Päivänsiipi, Tuokkolantie 4
 • Palvelukoti Niittyleinikki, Pitkätie 29
 • Tamminiityn hoivakoti, Tammitie 2
 • Palvelukoti Tuokko, Tuokkolantie 14

Äänestyksestä huolehtii vaalitoimikunta, joka sopii laitoksen henkilökunnan kanssa, minä päivänä laitosäänestys toimitetaan. Vaalipäivistä ja –ajoista tiedottamisesta laitoksessa huolehtii vaalitoimikunta.

 

Teuva 21.2.2023                             

Keskusvaalilautakunta

 

Eduskuntavaalit 2023 -verkkosivu   (teuva.fi

Ulkomainonta eduskuntavaaleissa, Teuva

Oikeusministeriön vaalisivu   (vaalit.fi)

 

21.04.2022

Rakennuskielto Paukkakorven alueelle

Teuvan kunnanhallitus on 11.4.2022 § 85 päättänyt asettaa Paukkakorven kahden tuulivoimalan suunnittelualueen rakennuskieltoon kaavoituksen ajaksi. Ko. suunnittelualue on Horonkylän ja Kurikan rajalla (kartta kunnan verkkosivuilla).  Rakennuskielto tulee voimaan tällä kuulutuksella. 

21.4.2022    

Kunnanhallitus

Kartta, kaavoitettava alue

 

18.01.2022

Rakennuskielto Paulakankaan alueelle

Teuvan kunnanhallitus on 29.11.2021 § 273 päättänyt asettaa Paulakankaan tuulivoimapuiston suunnittelualueen rakennuskieltoon kolmen vuoden määräajaksi. Ko. suunnittelualue on Varisnevan, Närpiön rajan, Horontien ja Horonkylän rajoittamalla alueella (kartta kunnan verkkosivuilla). Rakennuskielto tulee voimaan tällä kuulutuksella.

19.1.2022 

Kunnanhallitus

07.09.2021

Kunnalliset ilmoitukset ja toimielinten kokoukset

TEUVAN KUNTA

KUNNALLISET ILMOITUKSET

Julkaistaan kunnan verkkosivuilla ja paikallislehti Tejukassa. Erityislain niin vaatiessa ilmoitus julkaistaan myös fyysisellä ilmoitustaululla, joka sijaitsee Teakin pääoven vieressä.

TOIMIELINTEN KOKOUKSET

 • Kunnanvaltuuston kokouksista ilmoitetaan kunnan verkkosivuilla ja paikallislehti Tejukassa. Kokouskutsu julkaistaan verkkosivuilla neljä päivää ennen kokousta
 • Kunnanhallitus kokoontuu pääsääntöisesti maanantaisin klo 18.
 • Viranomaislautakunta kokoontuu tarvittaessa
 • Hyvinvointivaliokunta, elinvoimavaliokunta, jätelautakunta ja muut toimielimet kokoontuvat päättäminään ajankohtina

PÖYTÄKIRJAT NÄHTÄVÄNÄ

 • Kunnanvaltuusto: yleisestä nähtävänä pidosta ilmoitetaan valtuuston kokouskutsun yhteydessä
 • Kunnanhallitus: viimeistään kokousta seuraavana kuudentena työpäivänä kunnan verkkosivuilla
 • Viranomaislautakunnan ja jätelautakunnan pöytäkirjat, valiokuntien muistiot sekä viranhaltijoiden päätökset (joihin voidaan kuntalain mukaan hakea muutosta) julkaistaan verkkosivuilla mahdollisimman pian allekirjoittamisen/tarkastamisen jälkeen

ESITYSLISTAT julkaistaan tietoverkossa kokousta edeltävänä päivänä.

 

16.8.2021                            Kunnanhallitus