Viralliset kuulutukset

05.04.2024

Etelä-Pohjanmaan maakuntakaava 2050:n julkinen nähtävilläolo

Kuulutus

Etelä-Pohjanmaan maakuntakaava 2050:n julkinen nähtävilläolo

Etelä-Pohjanmaan maakuntakaava 2050:n ehdotusvaiheen aineisto on nähtävillä 5.4.–13.5.2024 alueen kunnissa ja Etelä-Pohjanmaan liiton toimistolla sekä verkkosivuilla: www.epliitto.fi/maakuntakaava. Kuulemisen aikana osallisilla on mahdollisuus lausua kaavaehdotuksesta mielipiteensä.

Maakuntakaava sisältää aluerakenteen, liikenteen ja teknisen huollon verkostojen, viherrakenteen, luonnonvarojen, energiantuotannon sekä kulttuuriympäristöjen teemat. Kaavan laadinta ja sen nähtävilläolo perustuu lakiin (MRL 65 § ja MRA 12 §).

Muistutukset tulee toimittaa viimeistään 13.5.2024 sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@etela-pohjanmaa.fi tai kirjeitse os. Etelä-Pohjanmaan liitto, PL 109, 60101 Seinäjoki.

Lisätiedot: vs. suunnittelujohtaja Antti Saartenoja, p. 050 3479 845

Etelä-Pohjanmaan maakuntahallitus

Maakuntakaavaan pääsee tutustumaan myös Etelä-Pohjanmaan liiton järjestämissä Kysy kaavasta -tilaisuuksissa, tervetuloa! Kaikki tilaisuudet pidetään klo 17–19 seuraavasti:

Teams-etäyhteys ma 15.4. (osallistumislinkin löydät EP-liiton verkkosivuilta)
Lapua ke 17.4. (Vanha Paukku, Makasiinin kokoustila, os. Vanhan Paukun tie 1)
Seinäjoki to 18.4. (Seinäjoen kirjasto, Jaaksi-Sali, os. Alvar Aallon katu 14)
Isojoki ma 22.4. (Kunnantalo, Valtuustosali, os. Teollisuustie 1 A)
Ähtäri ti 23.4. (Pirkanlinnan auditorio, os. Lukiontie 3)
Vimpeli to 25.4. (Kunnantalo, Valtuustosali, os. Patruunantie 15)

 

04.04.2024

Ilmoitus kuulutuksesta, Korsnäsin merituulivoimapuiston sähkönsiirto mantereella

Metsähallitus ja Vattenfall ovat toimittaneet Etelä-​Pohjanmaan elinkeino-​, liikenne-​ ja ympäristökeskukselle (ELY-​keskus) ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (YVA-​menettely) annetun lain mukaisen arviointiohjelman Korsnäsin merituulivoimapuiston sähkönsiirto mantereella. Arviointiohjelma on hankkeesta vastaavan laatima suunnitelma hankkeen ympäristövaikutusten arvioinnin toteuttamisesta.

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on antanut arviointiohjelman ja kuulutuksen tiedoksi julkisella kuulutuksella. Asiakirjat ovat nähtävillä 4.4. – 24.5.2024.

Imoitus kuulutuksesta

 

15.03.2024

Ehdotus tulvariskialueista kuultavana

ILMOITUS KUULUTUKSESTA

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) ilmoittaa, että tulvariskienhallinnasta annetun lain (620/2010) mukainen ehdotus tulvariskialueista on kuultavana. Ehdotuksen lisäksi kuultavana on samanaikaisesti suunnittelun aikaista osallistumista, tiedottamista ja kuulemista kuvaava asiakirja "Tulvariskien hallintasuunnitelman ja ympäristöselostuksen valmisteluunosallistuminen, tiedottaminen ja kuuleminen".

Merkittävien tulvariskialueiden nimeäminen ja muu tulvariskien hallinnan suunnittelu perustuvat lakiin (620/2010) ja asetukseen (659/2010) tulvariskien hallinnasta sekä lakiin viranomaisten suunni-telmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista (ns. SOVA-laki 200/2005).

Kuulutus on nähtävillä15.3.–17.6.2024Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen verkkosivullawww.ely-
keskus.fi/kuulutukset/etela-pohjanmaa.

Ilmoitus kuulutuksesta

14.03.2024

Tarjouspyyntö, Orrelan kappaverhot

Teuvan kunta pyytää tarjouksia kulttuuritalo Orrelan kappaverhoista.

Lisätietopyynnöt lähetetään 22.3.2024 klo 9.00 mennessä sähköpostitse satu.hannula@teuva.fi otsikoituna "tarjous Orrelan verhoista". Kysymykset ja niihin annetut vastaukset julkaistaan 26.3.2024 klo 16.00 mennessä hankintailmoituksen tiedoissa teuva.fi sivulla.Kysymyksiin ei vastata puhelimitse.

Tarjous liitteineen tulee jättää 5.4.2024 klo 16.00 mennessä sähköpostitse osoitteeseen hankinnat@teuva.fi

 

Määräaikaan mennessä ei saapunut kysymyksiä.

Tarkennetaan verhojen leveys: Leveys 300 cm, mittaheittoa saa olla 15 cm molempiin suuntiin. Muut mitat ja tiedot kuten tarjouspyynöllä on mainittu

 

Tarjouspyyntö

Tarjouslomake

 

20.12.2023

Rakennuskielto Siltanevan alueelle

Teuvan kunnanhallitus on 11.12.2023 § 280 päättänyt asettaa Siltanevan tuulivoimapuiston suunnittelualueen rakennuskieltoon kaavan laatimisen ajaksi. Ko. suunnittelualue on Hirvelänpään ja Lepänloukon välissä, Hangasnevan länsipuolella ulottuen siitä pohjoiseen Kurikan rajalle. Kartta on nähtävillä alla olevassa linkissä. Rakennuskielto tulee voimaan tällä kuulutuksella.

 

21.12.2023

 

Kunnanhallitus

 

Kartta, rakennuskielto, Siltanevan alue

Kunnanhallituksen pöytäkirjanote 11.12.2023 § 280

 

 

 

 

15.12.2023

Ilmoitus kuulutuksesta, ELY-keskus

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) ilmoittaa, että vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain (1299/2004) mukaiset vesienhoidon keskeiset kysymykset ja työohjelma sekä ympäristövaikutusten arviointi ovat kuultavana. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen alueen kunnat kuuluvat pääosin Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren vesienhoitoalueeseen, mutta jotkut kunnat kuuluvat osaksi myös Oulujoen - Iijoen vesienhoitoalueelle (Kannus, Lestijärvi ja Toholampi) ja Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueelle (Alajärvi, Lestijärvi, Perho ja Soini).

 

Julkinen kuulutus on nähtävillä 15.12.2023 – 17.6.2024 Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen verkkosivulla www.ely-keskus.fi/kuulutukset/etelä-pohjanmaa.

 

Ilmoitus kuulutuksesta

 

 

 

 

 

 

20.11.2023

Rakennuskielto Lautamäen alueelle

Teuvan kunnanhallitus on 13.11.2023 § 260 päättänyt asettaa Lautamäen tuulivoimapuiston suunnittelualueen rakennuskieltoon kaavoituksen ajaksi. Alue on Teuvan ja Karijoen kuntarajalla; tarkempi kartta on nähtävillä alla olevassa linkissä. Rakennuskielto tulee voimaan tällä kuulutuksella.

Teuva 20.11.2023                                                    

Kunnanhallitus

 

Karttaliitteet

 

10.03.2023

Ukrainalainen, näin voit hakea kotikuntaa

Tilapäinen suojelu ja kotikunta

Voit hakea kotikuntaa Digi- ja väestötietovirastosta (DVV), kun olet asunut Suomessa vuoden ja olet saanut tilapäistä suojelua. Joissain tapauksissa voit hakea kotikuntaa myös aiemmin. 

Voit hakea kotikuntaa verkossa vuoden asumisen perusteella aikaisintaan 1.3.2023. 

Kun saat kotikunnan, sinulla on oikeus laajempiin palveluihin kuin vastaanottokeskuksessa. 

Jos et hae kotikuntaa, jäät vastaanottokeskuksen asiakkaaksi ja saat edelleen tarvitsemasi palvelut vastaanottokeskuksesta. Voit kysyä neuvoa omasta vastaanottokeskuksestasi.

Lue lisää esitteestä Kotikunta Suomesta.pdf. Viranomaiset ovat koonneet esitteeseen tietoa kotikunnan hakemisesta ja siitä, miten kotikunnan saaminen vaikuttaa elämääsi Suomessa.

Esite on julkaistu Migrin sivulla: Tilapäinen suojelu ja kotikunta | Maahanmuuttovirasto (migri.fi)

 

Ukraina: Tilapäinen suojelu Ukrainasta paenneille | Maahanmuuttovirasto (migri.fi)

Подання заявки на постійну прописку в муніципалітеті проживання (kotikunta) (migri.fi)

 

Ruotsi: Tillfälligt skydd och hemkommun | Maahanmuuttovirasto (migri.fi)

Hemkommun i Finland (migri.fi)

 

Englanti: Temporary protection and municipality of residence | Maahanmuuttovirasto (migri.fi)

Municipality of residence in Finland (migri.fi)

 

21.04.2022

Rakennuskielto Paukkakorven alueelle

Teuvan kunnanhallitus on 11.4.2022 § 85 päättänyt asettaa Paukkakorven kahden tuulivoimalan suunnittelualueen rakennuskieltoon kaavoituksen ajaksi. Ko. suunnittelualue on Horonkylän ja Kurikan rajalla (kartta kunnan verkkosivuilla).  Rakennuskielto tulee voimaan tällä kuulutuksella. 

21.4.2022    

Kunnanhallitus

Kartta, kaavoitettava alue

 

18.01.2022

Rakennuskielto Paulakankaan alueelle

Teuvan kunnanhallitus on 29.11.2021 § 273 päättänyt asettaa Paulakankaan tuulivoimapuiston suunnittelualueen rakennuskieltoon kolmen vuoden määräajaksi. Ko. suunnittelualue on Varisnevan, Närpiön rajan, Horontien ja Horonkylän rajoittamalla alueella (kartta kunnan verkkosivuilla). Rakennuskielto tulee voimaan tällä kuulutuksella.

19.1.2022 

Kunnanhallitus

07.09.2021

Kunnalliset ilmoitukset ja toimielinten kokoukset

TEUVAN KUNTA

KUNNALLISET ILMOITUKSET

Julkaistaan kunnan verkkosivuilla ja paikallislehti Tejukassa. Erityislain niin vaatiessa ilmoitus julkaistaan myös fyysisellä ilmoitustaululla, joka sijaitsee Teakin pääoven vieressä.

TOIMIELINTEN KOKOUKSET

  • Kunnanvaltuuston kokouksista ilmoitetaan kunnan verkkosivuilla ja paikallislehti Tejukassa. Kokouskutsu julkaistaan verkkosivuilla neljä päivää ennen kokousta
  • Kunnanhallitus kokoontuu pääsääntöisesti maanantaisin klo 18.
  • Viranomaislautakunta kokoontuu tarvittaessa
  • Hyvinvointivaliokunta, elinvoimavaliokunta, jätelautakunta ja muut toimielimet kokoontuvat päättäminään ajankohtina

PÖYTÄKIRJAT NÄHTÄVÄNÄ

  • Kunnanvaltuusto: yleisestä nähtävänä pidosta ilmoitetaan valtuuston kokouskutsun yhteydessä
  • Kunnanhallitus: viimeistään kokousta seuraavana kuudentena työpäivänä kunnan verkkosivuilla
  • Viranomaislautakunnan ja jätelautakunnan pöytäkirjat, valiokuntien muistiot sekä viranhaltijoiden päätökset (joihin voidaan kuntalain mukaan hakea muutosta) julkaistaan verkkosivuilla mahdollisimman pian allekirjoittamisen/tarkastamisen jälkeen

ESITYSLISTAT julkaistaan tietoverkossa kokousta edeltävänä päivänä.

 

16.8.2021                            Kunnanhallitus