KUNTAVAALIT

toimitetaan sunnuntaina 13.6.2021 klo 9-20

 

Äänestysalueet ja -paikat

Keskustaajaman äänestysalue, vaalipäivän äänestyspaikka on Teuvan kunnan toimitilat TEAKissa (Rasintie 1 A). Tiloihin on esteetön käynti.

 

Ennakkoäänestys

Ennakkoäänestys toimitetaan ajalla 26.5.-8.6.2021. Teuvalla ennak­koäänestyspaikkana on Teuvan kunnan toimitilat TEAKissa (Rasintie 1 A). Tiloihin pääsee pyörätuolilla.

Ennakkoäänestysajat:

 • keskiviikko - perjantai        26.–28.5.2021           klo 10 – 17
 • lauantai - sunnuntai           29.–30.5.2021           klo 10 – 14
 • maanantai - perjantai        31.5.–4.6.2021           klo 10 – 17
 • lauantai – sunnuntai          5.–6.6.2021               klo 10 – 14
 • maanantai - tiistai              7.–8.6.2021                klo 10 – 20

Äänestäjän on esitettävä henkilöllisyystodistus tai muu riittävä selvitys henkilöllisyydestään. Väestörekisterikeskuksen lähettämä ilmoituskortti on hyvä olla mukana, mutta se ei ole välttämätön.

 

Kotiäänestys

Henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänes­tys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vai­keuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan kotikunnassaan. Myös omaishoitaja saa äänestää kotiäänestyksen yhteydessä, jos omaishoitaja on tehnyt omaishoitosopimuksen, asuu samassa taloudessa ja on äänioikeutettu samassa kunnassa kuin hoidettavansa.

Ilmoittautuminen kotiäänestykseen tapahtuu joko kirjallisesti tai puheli­mitse viimeistään tiistaina 1.6.2021 ennen klo 16 keskusvaalilautakun­nalle asiointipisteeseen, puh. 040 770 3000, os. Rasintie 1 A, PL 25, 64701 TEUVA. Ilmoituk­sen voi äänestäjän puolesta tehdä myös äänestäjän valitsema henkilö.

 

Laitosäänestys

Laitosäänestyksessä saavat äänestää laitoksessa hoidettavana olevat henkilöt. Henkilökunta tai vierailemassa olevat henkilöt eivät voi äänestää laitoksessa.

Ennakkoäänestyspaikkoina toimivat seuraavat laitokset:

 • Intervalli- ja kuntoutusyksikkö, Tuokkolantie 6
 • Henriikkakoti, Tuokkolantie 4
 • Päivänsiipi, Tuokkolantie 4
 • Palvelukoti Niittyleinikki, Pitkätie 29
 • Tamminiityn hoivakoti, Tammitie 2
 • Palvelukoti Tuokko, Tuokkolantie 14

Äänestyksestä huolehtii vaalitoimikunta, joka sopii laitoksen henkilökunnan kanssa, minä päivänä laitosäänestys toimitetaan. Vaalipäivistä ja –ajoista tiedottamisesta laitoksessa huolehtii vaalitoimikunta.

 

Teuva 14.5.2021                             

Keskusvaalilautakunta

 

KUNTAVAALIT 2021

Tärkeimmät päivämäärät vuoden 2021 kuntavaaleissa:

Vaalipäivä sunnuntai 13.6.2021

Ennakkoäänestys kotimaassa 26.5. - 8.6.2021

Ennakkoäänestys ulkomailla 2.-5.6.2021

Ehdokashakemukset on jätettävä viimeistään tiistaina 4.5.2021 ennen klo 16.

Äänioikeusrekisteri on lainvoimainen 25.5.2021 klo 12 lukien.

Oikeusministeriön vaalisivuilla (LINKKI: https://vaalit.fi/etusivu) on yleistietoa vuoden 2021 kuntavaaleista. Sivustolta löytyvät muun muassa kuntavaaleissa noudatettavat määräajat ja ehdokasasettelussa tarvittavat lomakkeet.

Kuntaliiton vaalisivustolla  (LINKKI: https://www.kuntavaalit.fi/) on monipuolista tietoa kunnista ja kuntavaaleista. Sivustolla on osiot äänestäjälle, ehdokkaalle ja medialle.