29.06.2022

Kunnan toimistot ja asiointipiste suljettuina 4.-29.7.

TEUVAN KUNNAN TOIMISTOT JA ASIOINTIPISTE
ovat suljettuina 4. - 29.7.2022

Kunnalliset ilmoitukset julkaistaan kunnan verkkosivuilla www.teuva.fi ja Tejukassa.
__________________________________________________________________________

PÄIVYSTYS ASIAKASPALVELUA VARTEN seuraavasti:

 • maatalousasiat p. 040 674 8140, päivystysaika klo 10-12
 • asuntoasiat p. 040 120 1528 (4.-8.7.) ja p. 0500 286 115 (18.-22.7.)
 • vesi-, viemäri- ja kaukolämpöasiat p. 050 381 1864
 • kunnan kiinteistöjen päivystävä talonmies p. 050 386 4614
 • rakennustarkastaja 18.-22.7., p. 0500 286 115
 • varhaiskasvatus p. 050 386 4650, varmimmin klo 9 – 11

__________________________________________________________________________

ARS NOVA BOTNICA -taidenäyttely
- virtuaalisena näyttelynä avoinna 2. – 29.7. os. www.teuva.fi/ajankohtaista
- fyysinen näyttely 2.-29.7.2021 Teakissa, os. Rasintie 1 A, avoinna joka päivä klo 12-18.

__________________________________________________________________________

UIMAHALLI suljettu 24.6.-1.8.

KUNTOSALI käytössä vain avainkortilla ajalla 24.6.-1.8.

_________________________________________________________________________

KIRJASTO on auki normaalisti.

                                                                      Teuvan kunnanhallitus

 

13.06.2022

Vaasan hallinto-oikeuden päätös ympäristönsuojelulain mukaisessa valitusasiassa

Vaasan hallinto-oikeuden päätös 13.6.2022 dnro 20275/03.04.04.04.19/2020

Vaasan hallinto-oikeuden päätös 13.6.2022 Ramäkkä Oy:n valitukseen ympäristölupa-asiassa. Rämäkkä Oy:n on katsottava vaatineen, että aluehallintoviraston päätös kumotaan siltä osin kuin hakemus on hylätty lohkojen 5, 8, 9 ja 10 osalta ja että kyseisille lohkoille myönnetään ympäristölupa.

Hallinto-oikeus on hylännyt valituksen.

Hallinto-oikeuden päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen, jos korkein hallinto-oikeus myöntää oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 111 §:n perusteella valitusluvan. Valituskirjelmä on toimitettava korkeimpaan hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa hallinto-oikeuden päätöksen tiedoksisaannista eli viimeistään 20.7.2022.

Julkinen kuulutus ja hallinto-oikeuden päätös.

13.6.2022                                   

Kunnanhallitus

 

 

 

21.04.2022

Rakennuskielto Paukkakorven alueelle

Teuvan kunnanhallitus on 11.4.2022 § 85 päättänyt asettaa Paukkakorven kahden tuulivoimalan suunnittelualueen rakennuskieltoon kaavoituksen ajaksi. Ko. suunnittelualue on Horonkylän ja Kurikan rajalla (kartta kunnan verkkosivuilla).  Rakennuskielto tulee voimaan tällä kuulutuksella. 

21.4.2022    

Kunnanhallitus

Kartta, kaavoitettava alue

 

18.01.2022

Rakennuskielto Paulakankaan alueelle

Teuvan kunnanhallitus on 29.11.2021 § 273 päättänyt asettaa Paulakankaan tuulivoimapuiston suunnittelualueen rakennuskieltoon kolmen vuoden määräajaksi. Ko. suunnittelualue on Varisnevan, Närpiön rajan, Horontien ja Horonkylän rajoittamalla alueella (kartta kunnan verkkosivuilla). Rakennuskielto tulee voimaan tällä kuulutuksella.

19.1.2022 

Kunnanhallitus

07.09.2021

Kunnalliset ilmoitukset ja toimielinten kokoukset

TEUVAN KUNTA

KUNNALLISET ILMOITUKSET

Julkaistaan kunnan verkkosivuilla ja paikallislehti Tejukassa. Erityislain niin vaatiessa ilmoitus julkaistaan myös fyysisellä ilmoitustaululla, joka sijaitsee Teakin pääoven vieressä.

TOIMIELINTEN KOKOUKSET

 • Kunnanvaltuuston kokouksista ilmoitetaan kunnan verkkosivuilla ja paikallislehti Tejukassa. Kokouskutsu julkaistaan verkkosivuilla neljä päivää ennen kokousta
 • Kunnanhallitus kokoontuu pääsääntöisesti maanantaisin klo 18.
 • Viranomaislautakunta kokoontuu tarvittaessa
 • Hyvinvointivaliokunta, elinvoimavaliokunta, jätelautakunta ja muut toimielimet kokoontuvat päättäminään ajankohtina

PÖYTÄKIRJAT NÄHTÄVÄNÄ

 • Kunnanvaltuusto: yleisestä nähtävänä pidosta ilmoitetaan valtuuston kokouskutsun yhteydessä
 • Kunnanhallitus: viimeistään kokousta seuraavana kuudentena työpäivänä kunnan verkkosivuilla
 • Viranomaislautakunnan ja jätelautakunnan pöytäkirjat, valiokuntien muistiot sekä viranhaltijoiden päätökset (joihin voidaan kuntalain mukaan hakea muutosta) julkaistaan verkkosivuilla mahdollisimman pian allekirjoittamisen/tarkastamisen jälkeen

ESITYSLISTAT julkaistaan tietoverkossa kokousta edeltävänä päivänä.

 

16.8.2021                            Kunnanhallitus