20.11.2023

Teuvan kunta pyytää tarjouksia kunnallistekniseen rakentamiseen ja kunnossapitoon tarvittavista työkoneista ja ammattimiehistä

Teuvan kunnan elinvoimatoimiala pyytää tarjouksia kunnallistekniseen rakentamiseen ja kunnossapitoon tarvittavista työkoneista ja ammattimiehistä.

Tarjouspyyntöaineisto on hankintailmoitukset.fi -palvelussa Hilma-numerolla 2023-139563. Määräaika tarjousten jättämiselle on 5.12.2023 klo 12.

Tarjouspyyntöaineistoa ja tarjouksen tekemistä käydään läpi torstaina 23.11.2023 klo 18 alkaen Teuvalla osoitteessa Rasintie 1A ns. HTC-salissa. Tilaisuus on tarkoitettu tarjoajille ja tarjoamista harkitseville.

 

Elinvoimatoimiala

20.11.2023

Rakennuskielto Lautamäen alueelle

Teuvan kunnanhallitus on 13.11.2023 § 260 päättänyt asettaa Lautamäen tuulivoimapuiston suunnittelualueen rakennuskieltoon kaavoituksen ajaksi. Alue on Teuvan ja Karijoen kuntarajalla; tarkempi kartta on nähtävillä alla olevassa linkissä. Rakennuskielto tulee voimaan tällä kuulutuksella.

Teuva 20.11.2023                                                    

Kunnanhallitus

 

Karttaliitteet

 

15.11.2023

Tarjouspyyntö monitoimi- ja tulostuslaitteista huoltopalveluineen vuosille 2024–2027

Teuvan kunta pyytää tarjouksia monitoimi- ja tulostuslaitteiden hankintaan sekä niihin liittyvään huoltopalveluun. Kyseessä on kansallisen kynnysarvon alittava hankinta ja tarjouskilpailun perusteella muodostetaan puitejärjestely. Hankinnassa noudatetaan Julkisten hankintojen yleisiä sopimusehtoja - Jyse -ehtoja palveluostoista. Hankinnassa valitaan yksi palveluntuottaja. Tarjouskilpailun perusteella muodostetaan puitejärjestely.

Tarjouskilpailuun liittyvät kysymykset tulee lähettää sähköpostiosoitteeseen anne.kalajainen@teuva.fi otsikoituna ”Tarjous monitoimi- ja tulostuslaitteista huoltopalveluineen” 24.11.2023 klo 9.00 mennessä.

Teuvan kunta julkaisee kysymyksiin annetut vastaukset 27.11.2023 klo 16.00 mennessä tässä hankintailmoituksessa.

Tarjoajien tasapuolisen kohtelun varmistamiseksi emme vastaa puhelimitse esitettyihin tarjouspyyntöön liittyviin tiedusteluihin.

Tarjoukset on lähetettävä 30.11.2023 klo 16.00 mennessä sähköpostitse osoitteeseen hankinnat@teuva.fi

 

Tarjouspyyntö

JYSE-ehdot

Tarjouslomake (xls)

Tarjouslomake (pdf)

 

Kysymykset ja vastaukset koskien hankintaa monitoimi- ja tulostuslaitteista huoltopalveluineen.
24.11.2023 klo 12:30

Kysyjä 1: Vaatimuksena tarjouspyynnössänne on
-    Nitova viimeistelijä kulmaan tai 2 x A4 pitkä sivu
Onko tarkoituksena että kaikissa tarjottavissa laitteissa on nitova viimeistelijä ja että se nitoo molemmilla vaadituilla tavoilla
Ehdotan että A4 kokoluokassa ei ole nitojaa.

Tarjoajien tasapuolisen kohtelun varmistamiseksi nitovaa viimeistelijää (integroitu tai erillinen) A4-kokoluokan monitoimi- ja tulostuslaitteessa ei vaadita, eikä sitä käytetä vertailuperusteena. 
-    Paperialusta min. 500kpl A4
-    Paperialusta min. 500kpl A3
Onko tarkoituksena että isommassakin kokoluokassa on vain 2 paperialustaa
Ehdotan että isommassa A3 luokan laitteessa on 4 kpl vähintään 500 arkin alustoja

Tarjouspyynnössä vaadittuihin ominaisuuksiin monitoimi- ja tulostuslaitteissa ei tehdä muutoksia. 
-    Suomenkielinen hallintavalikko, värillinen näyttö, vähintään 10"
Ehdotan että pienemmässä A3 kokoluokassa riittää 7” näyttö, hankintahinta on edullisempi

Tarjouspyynnössä vaadittuihin ominaisuuksiin monitoimi- ja tulostuslaitteissa ei tehdä muutoksia. 

Kysyjä 2: Onko nitova viimeistelijä kulmaan tai 2 x A4 pitkä sivu ehdoton vaatimus A4 laitteessa? 
Laitteeseen saatavissa lisävarusteena ulkoinen nitoja yhdellä niitillä

Tarjoajien tasapuolisen kohtelun varmistamiseksi nitovaa viimeistelijää (integroitu tai erillinen) A4-kokoluokan monitoimi- ja tulostuslaitteessa ei vaadita, eikä sitä käytetä vertailuperusteena. 

Kysyjä 3: Pitääkö A4 laitteen nidonta tapahtua automaattisesti vai voiko nitoja olla laitteeseen integroitu manuaalinen sähkönitoja? Tämmöisessä laitteessa paperinippu työnnetään nitojaan manuaalisesti ja niitti tulee haluttuun kohtaan paperia.
Tarjoajien tasapuolisen kohtelun varmistamiseksi nitovaa viimeistelijää (integroitu tai erillinen) A4-kokoluokan monitoimi- ja tulostuslaitteessa ei vaadita, eikä sitä käytetä vertailuperusteena. 


 

13.11.2023

Tarjouspyyntö oppilaskuljetuksesta (lisäkuljetus 2)

Oppilaskuljetus koulupäiville alkaen 8.1.2024. Kuljetustarve määritellään kuukausittain, kuitenkin enintään 1.6.2024 saakka. Kuljetus tarvitaan päivinä, jolloin oppilaat osallistuvat lähiopetukseen.

Tarjouksen tulee olla muodossa euroa/km (arvonlisävero eriteltynä), kun oppilas on kyydissä.
Kuljetuskaluston tulee olla koulukuljetuksia koskevan lainsäädännön mukainen.
Tarjouksen hyväksymisperusteena on halvin hinta.
 
Kuljetuksen alkamisajankohta: 8.1.2024
Kuljetuksen päättymisajankohta viimeistään: 1.6.2024
Reitti: Teuvalta - Topeeka 47, Kauhajoelle.
Matka: 25 km.
Kuljetustarve: 1 oppilas.
Menokuljetus: Kuljetuksen pitää olla Kauhajoella aamulla klo.8:50
Paluukuljetus: Kuljetus lähtee Kauhajoelta iltapäivällä klo.12:50
 
Tarjous tulee toimittaa torstaihin 30.11.2023 klo.12:00 mennessä sähköpostitse osoitteeseen stefan.suuronen@edu.teuva.fi

01.11.2023

Kuulutus jätetaksan muuttamiseksi

Suupohjan jätelautakunta; Isojoen, Karijoen, Kaskisten, Kauhajoen, Kristiinankaupungin, Närpiön ja Teuvan yhteinen jätehuoltoviranomainen on valmistellut jätetaksan muuttamista. Ekomaksuja esitetään muutettavan. Yhden ja kahden henkilön asuntojen ekomaksut yhtenäistetään yhteen maksuluokkaan. Osa maksuista nousee ja toisaalta taas osa laskee. Lisäksi on lisätty käsittelyhinta 770 litran jäteastialle. Jätetaksan on määrä astua voimaan 1.1.2024.

Jätetaksa asetetaan julkisesti nähtäville. Taksasta varataan hallintolain 41 §:n mukaisesti mahdollisuus antaa mielipiteitä ja lausuntoja. Jätetaksa ja tiedot vaikuttamismahdollisuuden varaamisesta pidetään nähtävillä 1.11.-30.11.2023 jäsenkunnissa sekä Suupohjan jätelautakunnan internetsivulla www.teuva.fi/asuminen-ja-ymparisto/asuminen/jatehuolto.

Kaikille, joiden elinympäristöön, työntekoon tai muihin oloihin taksa saattaa vaikuttaa varataan mahdollisuus esittää mielipiteensä asiasta. Mielipiteet tulee toimittaa kirjallisina 30.11.2023 klo 14 mennessä osoitteeseen jatelautakunta@teuva.fi tai Suupohjan jätelautakunta, PL 25, 64701 TEUVA.
Lisätietoja antaa jäteasiamies Anna-Kaisa Riskula, anna-kaisa.riskula@teuva.fi, p. 040 641 8125.

Teuvalla 1.11.2023

Suupohjan jätelautakunta

Ote jätelautakunnan pöytäkirjasta 31.10.2023 § 8
Kuulutus
Taksan liitteet

 

 

31.05.2023

Rakennuskielto Siltanevan alueelle

Teuvan kunnanhallitus on 22.5.2023 § 118 päättänyt asettaa Siltanevan tuulivoimapuiston suunnittelualueen rakennuskieltoon kaavan laatimisen ajaksi. Ko. suunnittelualue on Hirvelänpään ja Lepänloukon välissä, Hangasnevan länsipuolella ulottuen siitä pohjoiseen Kurikan rajalle. Rakennuskielto tulee voimaan tällä kuulutuksella.

31.5.2023                                                                               

Kunnanhallitus

Rakennuskielto, Siltanevan alue, kartta

 

10.03.2023

Ukrainalainen, näin voit hakea kotikuntaa

Tilapäinen suojelu ja kotikunta

Voit hakea kotikuntaa Digi- ja väestötietovirastosta (DVV), kun olet asunut Suomessa vuoden ja olet saanut tilapäistä suojelua. Joissain tapauksissa voit hakea kotikuntaa myös aiemmin. 

Voit hakea kotikuntaa verkossa vuoden asumisen perusteella aikaisintaan 1.3.2023. 

Kun saat kotikunnan, sinulla on oikeus laajempiin palveluihin kuin vastaanottokeskuksessa. 

Jos et hae kotikuntaa, jäät vastaanottokeskuksen asiakkaaksi ja saat edelleen tarvitsemasi palvelut vastaanottokeskuksesta. Voit kysyä neuvoa omasta vastaanottokeskuksestasi.

Lue lisää esitteestä Kotikunta Suomesta.pdf. Viranomaiset ovat koonneet esitteeseen tietoa kotikunnan hakemisesta ja siitä, miten kotikunnan saaminen vaikuttaa elämääsi Suomessa.

Esite on julkaistu Migrin sivulla: Tilapäinen suojelu ja kotikunta | Maahanmuuttovirasto (migri.fi)

 

Ukraina: Tilapäinen suojelu Ukrainasta paenneille | Maahanmuuttovirasto (migri.fi)

Подання заявки на постійну прописку в муніципалітеті проживання (kotikunta) (migri.fi)

 

Ruotsi: Tillfälligt skydd och hemkommun | Maahanmuuttovirasto (migri.fi)

Hemkommun i Finland (migri.fi)

 

Englanti: Temporary protection and municipality of residence | Maahanmuuttovirasto (migri.fi)

Municipality of residence in Finland (migri.fi)

 

21.04.2022

Rakennuskielto Paukkakorven alueelle

Teuvan kunnanhallitus on 11.4.2022 § 85 päättänyt asettaa Paukkakorven kahden tuulivoimalan suunnittelualueen rakennuskieltoon kaavoituksen ajaksi. Ko. suunnittelualue on Horonkylän ja Kurikan rajalla (kartta kunnan verkkosivuilla).  Rakennuskielto tulee voimaan tällä kuulutuksella. 

21.4.2022    

Kunnanhallitus

Kartta, kaavoitettava alue

 

18.01.2022

Rakennuskielto Paulakankaan alueelle

Teuvan kunnanhallitus on 29.11.2021 § 273 päättänyt asettaa Paulakankaan tuulivoimapuiston suunnittelualueen rakennuskieltoon kolmen vuoden määräajaksi. Ko. suunnittelualue on Varisnevan, Närpiön rajan, Horontien ja Horonkylän rajoittamalla alueella (kartta kunnan verkkosivuilla). Rakennuskielto tulee voimaan tällä kuulutuksella.

19.1.2022 

Kunnanhallitus

07.09.2021

Kunnalliset ilmoitukset ja toimielinten kokoukset

TEUVAN KUNTA

KUNNALLISET ILMOITUKSET

Julkaistaan kunnan verkkosivuilla ja paikallislehti Tejukassa. Erityislain niin vaatiessa ilmoitus julkaistaan myös fyysisellä ilmoitustaululla, joka sijaitsee Teakin pääoven vieressä.

TOIMIELINTEN KOKOUKSET

  • Kunnanvaltuuston kokouksista ilmoitetaan kunnan verkkosivuilla ja paikallislehti Tejukassa. Kokouskutsu julkaistaan verkkosivuilla neljä päivää ennen kokousta
  • Kunnanhallitus kokoontuu pääsääntöisesti maanantaisin klo 18.
  • Viranomaislautakunta kokoontuu tarvittaessa
  • Hyvinvointivaliokunta, elinvoimavaliokunta, jätelautakunta ja muut toimielimet kokoontuvat päättäminään ajankohtina

PÖYTÄKIRJAT NÄHTÄVÄNÄ

  • Kunnanvaltuusto: yleisestä nähtävänä pidosta ilmoitetaan valtuuston kokouskutsun yhteydessä
  • Kunnanhallitus: viimeistään kokousta seuraavana kuudentena työpäivänä kunnan verkkosivuilla
  • Viranomaislautakunnan ja jätelautakunnan pöytäkirjat, valiokuntien muistiot sekä viranhaltijoiden päätökset (joihin voidaan kuntalain mukaan hakea muutosta) julkaistaan verkkosivuilla mahdollisimman pian allekirjoittamisen/tarkastamisen jälkeen

ESITYSLISTAT julkaistaan tietoverkossa kokousta edeltävänä päivänä.

 

16.8.2021                            Kunnanhallitus