23.05.2022

Kuntalain 142 §:n mukainen ilmoitus Vaasan hallinto-oikeuden päätöksestä 535/2022

Vaasan hallinto-oikeuden päätös 18.5.2022 / dnro 194/03.04.04.04.10/2022 Jukka Leppäniemen tekemään valitukseen Teuvan kunnanvaltuuston päätöksestä 20.12.2021 § 76 (muutokset vuoden 2021 talousarvioon).

Vaasan hallinto-oikeus on todennut asian käsittelyn rauenneeksi.

Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.

Päätös pidetään nähtävänä ajalla 24.5.- 22.6.2022.

 

Teuva 23.5.2022                                                      

Kunnanhallitus

 

19.05.2022

Tarjouspyyntö; terassimateriaalit

TARJOUSPYYNTÖ                              18.5.2022

 

Teuvan Kunta
Terassimateriaalit
Marko Mylläri
050-386 4601
marko.myllari@teuva.fi

 

Tarjouspyynnön tietoja: 

Pyydämme tarjousta  terassimateriaaleista:

PK 48 x 98                                          L= 5100                           350 jm
PK 28 X 120 terassilauta sileä            L= 5100                         1600 jm
edellisiin terassiruuvit 4,5x55 vihreä torx20                             5400 kpl

Toimitusosoite:                 Tuokkolantie 4 ,  64700 TEUVA

Toimitustapa:                   Vapaasti työmaalle kuorma purettuna

Toimitusaika:                    Viikko 25/2022

Tarjous:                             Sähköpostilla viimeistään maanantaina   30.5.2022 klo 12.00

 

Marko Mylläri
Elinvoimatoimiala
marko.myllari@teuva.fi
050-3864601      

 

Tarjouspyyntö (pdf)

 

                                     

 

 

02.05.2022

Kuulutus jätetaksan muuttamiseksi

Suupohjan jätelautakunta; Isojoen, Karijoen, Kaskisten, Kauhajoen, Kristiinankaupungin, Kurikan (Jurvan osalta), Närpiön ja Teuvan yhteinen jätehuoltoviranomainen on valmistellut jätetaksan muuttamista. Uudistuneen jätelain velvoittamana jätetaksaan lisätään uutena jätelajina biojäte. Jätetaksan on määrä astua voimaan 1.7.2022.

Jätetaksa asetetaan julkisesti nähtäville. Taksasta varataan hallintolain 41 §:n mukaisesti mahdollisuus antaa mielipiteitä ja lausuntoja. Jätetaksa ja tiedot vaikuttamismahdollisuuden varaamisesta pidetään nähtävillä 2.5.-1.6.2022 jäsenkunnissa sekä Suupohjan jätelautakunnan internetsivulla www.teuva.fi/asuminen-ja-ymparisto/asuminen/jatehuolto.

Kaikille, joiden elinympäristöön, työntekoon tai muihin oloihin taksa saattaa vaikuttaa varataan mahdollisuus esittää mielipiteensä asiasta. Mielipiteet tulee toimittaa kirjallisina 1.6.2022 klo 14 mennessä osoitteeseen jatelautakunta@teuva.fi tai Suupohjan jätelautakunta, PL 25, 64701 TEUVA.

Lisätietoja antaa jäteasiamies Anna-Kaisa Riskula, anna-kaisa.riskula@teuva.fi, p. 040 641 8125.

 

Teuvalla 2.5.2022

Suupohjan jätelautakunta

 

Kuulutus jätetaksan muuttamiseksi 1.7.2022

Jätetaksa 1.7.2022

Taksan liite biojäte  1.7.2022

Taksan liite biojäte TSV  1.7.2022

 

Kungörelse om ändring av avfallstaxan 1.7.2022

Avfallstaxan 1.7.2022

Taxans bilagor bioavfall 1.7.2022

Taxans bilagor bioavfall AHA  1.7.2022

21.04.2022

Rakennuskielto Paukkakorven alueelle

Teuvan kunnanhallitus on 11.4.2022 § 85 päättänyt asettaa Paukkakorven kahden tuulivoimalan suunnittelualueen rakennuskieltoon kaavoituksen ajaksi. Ko. suunnittelualue on Horonkylän ja Kurikan rajalla (kartta kunnan verkkosivuilla).  Rakennuskielto tulee voimaan tällä kuulutuksella. 

21.4.2022    

Kunnanhallitus

Kartta, kaavoitettava alue

 

06.04.2022

YHDISTYSTEN TOIMINTA-AVUSTUKSET HAETTAVANA

Liikunnan-, nuorison- ja kulttuurin toiminta-avustukset 2022 julistetaan haettavaksi 3.5.2021 klo 16.15 mennessä. Toiminta-avustukset on tarkoitettu paikallisten järjestöjen, yhdistysten ja yhteisöjen toimintaan sekä projekteihin ja tapahtumiin.

Toiminta-avustusta myönnettäessä kiinnitetään erityistä huomiota millä tavoin avustettava toiminta edistää lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia tai lisää näiden edullisia tai maksuttomia harrastusmahdollisuuksia.

Sähköisen avustushakemuskaavakkeen löydät tästä sekä Vapaa-aika ja kulttuuri -osiosta. Verkkosivuilta löydät myös toiminta-avustussäännöt.

Lisätiedot: Kati Aho, kulttuuriohjaaja, 050 386 4607

18.01.2022

Rakennuskielto Paulakankaan alueelle

Teuvan kunnanhallitus on 29.11.2021 § 273 päättänyt asettaa Paulakankaan tuulivoimapuiston suunnittelualueen rakennuskieltoon kolmen vuoden määräajaksi. Ko. suunnittelualue on Varisnevan, Närpiön rajan, Horontien ja Horonkylän rajoittamalla alueella (kartta kunnan verkkosivuilla). Rakennuskielto tulee voimaan tällä kuulutuksella.

19.1.2022 

Kunnanhallitus

07.09.2021

Kunnalliset ilmoitukset ja toimielinten kokoukset

TEUVAN KUNTA

KUNNALLISET ILMOITUKSET

Julkaistaan kunnan verkkosivuilla ja paikallislehti Tejukassa. Erityislain niin vaatiessa ilmoitus julkaistaan myös fyysisellä ilmoitustaululla, joka sijaitsee Teakin pääoven vieressä.

TOIMIELINTEN KOKOUKSET

  • Kunnanvaltuuston kokouksista ilmoitetaan kunnan verkkosivuilla ja paikallislehti Tejukassa. Kokouskutsu julkaistaan verkkosivuilla neljä päivää ennen kokousta
  • Kunnanhallitus kokoontuu pääsääntöisesti maanantaisin klo 18.
  • Viranomaislautakunta kokoontuu tarvittaessa
  • Hyvinvointivaliokunta, elinvoimavaliokunta, jätelautakunta ja muut toimielimet kokoontuvat päättäminään ajankohtina

PÖYTÄKIRJAT NÄHTÄVÄNÄ

  • Kunnanvaltuusto: yleisestä nähtävänä pidosta ilmoitetaan valtuuston kokouskutsun yhteydessä
  • Kunnanhallitus: viimeistään kokousta seuraavana kuudentena työpäivänä kunnan verkkosivuilla
  • Viranomaislautakunnan ja jätelautakunnan pöytäkirjat, valiokuntien muistiot sekä viranhaltijoiden päätökset (joihin voidaan kuntalain mukaan hakea muutosta) julkaistaan verkkosivuilla mahdollisimman pian allekirjoittamisen/tarkastamisen jälkeen

ESITYSLISTAT julkaistaan tietoverkossa kokousta edeltävänä päivänä.

 

16.8.2021                            Kunnanhallitus