06.06.2023

Teuvan kunnanvaltuuston kokous 12.6.2023

 

TEUVAN KUNNANVALTUUSTO

kokoontuu käsittelemään kunnan verkkosivuilla olevasta ja valtuutetuille toimitetusta kokouskutsusta ilmenevät asiat maanantaina 12.6.2023 klo 19.00 TEAKin tiloissa, Rasintie 1 A.

______________________________________________________________________

Käsiteltävät asiat:

Kokouksen järjestäytymisasiat

Kunnanvaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien valitseminen kaudelle 2023-2025

Kunnanhallituksen asettaminen kaudelle 2023-2025

Valiokuntien asettaminen kaudelle 2023-2025

Tarkastuslautakunnan arviointikertomus tilivuodelta 2022

Tilikauden 2022 tilinpäätös, tilintarkastuskertomus ja vastuuvapaus

Teuvan kunnan henkilöstöraportti vuodelta 2022

Selvitys aloitteista 2023

Talousarvon osavuosikatsaus 30.4.2023

Muut mahdolliset asiat, kiireelliset asiat

______________________________________________________________________

Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä Teuvan kunnanvirastossa ja julkaistaan yleisessä tietoverkossa 20.6.2023.

Esko Lehtimäki
kunnanvaltuuston puheenjohtaja                                 

http://www.teuva.fi

   

 

 

31.05.2023

Rakennuskielto Siltanevan alueelle

Teuvan kunnanhallitus on 22.5.2023 § 118 päättänyt asettaa Siltanevan tuulivoimapuiston suunnittelualueen rakennuskieltoon kaavan laatimisen ajaksi. Ko. suunnittelualue on Hirvelänpään ja Lepänloukon välissä, Hangasnevan länsipuolella ulottuen siitä pohjoiseen Kurikan rajalle. Rakennuskielto tulee voimaan tällä kuulutuksella.

31.5.2023                                                                               

Kunnanhallitus

Rakennuskielto, Siltanevan alue, kartta

 

10.03.2023

Ukrainalainen, näin voit hakea kotikuntaa

Tilapäinen suojelu ja kotikunta

Voit hakea kotikuntaa Digi- ja väestötietovirastosta (DVV), kun olet asunut Suomessa vuoden ja olet saanut tilapäistä suojelua. Joissain tapauksissa voit hakea kotikuntaa myös aiemmin. 

Voit hakea kotikuntaa verkossa vuoden asumisen perusteella aikaisintaan 1.3.2023. 

Kun saat kotikunnan, sinulla on oikeus laajempiin palveluihin kuin vastaanottokeskuksessa. 

Jos et hae kotikuntaa, jäät vastaanottokeskuksen asiakkaaksi ja saat edelleen tarvitsemasi palvelut vastaanottokeskuksesta. Voit kysyä neuvoa omasta vastaanottokeskuksestasi.

Lue lisää esitteestä Kotikunta Suomesta.pdf. Viranomaiset ovat koonneet esitteeseen tietoa kotikunnan hakemisesta ja siitä, miten kotikunnan saaminen vaikuttaa elämääsi Suomessa.

Esite on julkaistu Migrin sivulla: Tilapäinen suojelu ja kotikunta | Maahanmuuttovirasto (migri.fi)

 

Ukraina: Tilapäinen suojelu Ukrainasta paenneille | Maahanmuuttovirasto (migri.fi)

Подання заявки на постійну прописку в муніципалітеті проживання (kotikunta) (migri.fi)

 

Ruotsi: Tillfälligt skydd och hemkommun | Maahanmuuttovirasto (migri.fi)

Hemkommun i Finland (migri.fi)

 

Englanti: Temporary protection and municipality of residence | Maahanmuuttovirasto (migri.fi)

Municipality of residence in Finland (migri.fi)

 

21.04.2022

Rakennuskielto Paukkakorven alueelle

Teuvan kunnanhallitus on 11.4.2022 § 85 päättänyt asettaa Paukkakorven kahden tuulivoimalan suunnittelualueen rakennuskieltoon kaavoituksen ajaksi. Ko. suunnittelualue on Horonkylän ja Kurikan rajalla (kartta kunnan verkkosivuilla).  Rakennuskielto tulee voimaan tällä kuulutuksella. 

21.4.2022    

Kunnanhallitus

Kartta, kaavoitettava alue

 

18.01.2022

Rakennuskielto Paulakankaan alueelle

Teuvan kunnanhallitus on 29.11.2021 § 273 päättänyt asettaa Paulakankaan tuulivoimapuiston suunnittelualueen rakennuskieltoon kolmen vuoden määräajaksi. Ko. suunnittelualue on Varisnevan, Närpiön rajan, Horontien ja Horonkylän rajoittamalla alueella (kartta kunnan verkkosivuilla). Rakennuskielto tulee voimaan tällä kuulutuksella.

19.1.2022 

Kunnanhallitus

07.09.2021

Kunnalliset ilmoitukset ja toimielinten kokoukset

TEUVAN KUNTA

KUNNALLISET ILMOITUKSET

Julkaistaan kunnan verkkosivuilla ja paikallislehti Tejukassa. Erityislain niin vaatiessa ilmoitus julkaistaan myös fyysisellä ilmoitustaululla, joka sijaitsee Teakin pääoven vieressä.

TOIMIELINTEN KOKOUKSET

  • Kunnanvaltuuston kokouksista ilmoitetaan kunnan verkkosivuilla ja paikallislehti Tejukassa. Kokouskutsu julkaistaan verkkosivuilla neljä päivää ennen kokousta
  • Kunnanhallitus kokoontuu pääsääntöisesti maanantaisin klo 18.
  • Viranomaislautakunta kokoontuu tarvittaessa
  • Hyvinvointivaliokunta, elinvoimavaliokunta, jätelautakunta ja muut toimielimet kokoontuvat päättäminään ajankohtina

PÖYTÄKIRJAT NÄHTÄVÄNÄ

  • Kunnanvaltuusto: yleisestä nähtävänä pidosta ilmoitetaan valtuuston kokouskutsun yhteydessä
  • Kunnanhallitus: viimeistään kokousta seuraavana kuudentena työpäivänä kunnan verkkosivuilla
  • Viranomaislautakunnan ja jätelautakunnan pöytäkirjat, valiokuntien muistiot sekä viranhaltijoiden päätökset (joihin voidaan kuntalain mukaan hakea muutosta) julkaistaan verkkosivuilla mahdollisimman pian allekirjoittamisen/tarkastamisen jälkeen

ESITYSLISTAT julkaistaan tietoverkossa kokousta edeltävänä päivänä.

 

16.8.2021                            Kunnanhallitus