13.05.2022

Tarjouspyyntö, mönkijällä vedettävä niittomurskain

Teuvan kunnan elinvoimatoimiala pyytää tarjoustanne mönkijällä vedettävästä niittomurskaimesta. Laite tulee olla perässä vedettävä ja vetokoukkuun kiinnitettävä.

Laitteessa tulee olla:
- vähintään 120 cm työleveys
- vasaraterät
- vähintään 15 hv moottori
- säädettävä leikkuukorkeus


VALINTAPERUSTEET
Halvin hinta.

MUUTA
Tilaaja pidättää itsellään oikeuden hylätä kaikki tarjoukset.

TOIMITUS
Hintaan on sisällyttävä rahti Teuvalle osoitteeseen Rasintie 1 D.

TARJOUKSEN JÄTTÄMINEN
Sähköpostilla osoitteeseen hankinnat@teuva.fi viimeistään tiistaina 24.5.2022 klo 12.


Teuvalla 13.5.2022
Anna-Kaisa Riskula
Maanrakennusmestari
p. 040 641 8125
anna-kaisa.riskula@teuva.fi

 

Tarjouspyyntö (tulostettava versio)

05.05.2022

Tarjouspyyntö Teuvanjoen sortuvan sivu-uoman suunnittelusta

Teuvan kunnan elinvoimatoimiala pyytää tarjouksia Teuvanjoen sortuvan sivu-uoman suunnittelusta ja tämän rakennusurakkakokonaisuuden urakka-asiakirjojen laatimisesta.

Täydellinen tarjouspyyntö on luettavissa nettisivuilla www.teuva.fi -> Viralliset kuulutukset.

Tarjous tulee antaa torstaihin 26.5.2022 klo 12 mennessä sähköpostitse os. kunta@teuva.fi.

2.5.2022                                                   

Elinvoimatoimiala

 

Tarjouspyyntö

Karttaliite

 

 

02.05.2022

Kuulutus jätetaksan muuttamiseksi

Suupohjan jätelautakunta; Isojoen, Karijoen, Kaskisten, Kauhajoen, Kristiinankaupungin, Kurikan (Jurvan osalta), Närpiön ja Teuvan yhteinen jätehuoltoviranomainen on valmistellut jätetaksan muuttamista. Uudistuneen jätelain velvoittamana jätetaksaan lisätään uutena jätelajina biojäte. Jätetaksan on määrä astua voimaan 1.7.2022.

Jätetaksa asetetaan julkisesti nähtäville. Taksasta varataan hallintolain 41 §:n mukaisesti mahdollisuus antaa mielipiteitä ja lausuntoja. Jätetaksa ja tiedot vaikuttamismahdollisuuden varaamisesta pidetään nähtävillä 2.5.-1.6.2022 jäsenkunnissa sekä Suupohjan jätelautakunnan internetsivulla www.teuva.fi/asuminen-ja-ymparisto/asuminen/jatehuolto.

Kaikille, joiden elinympäristöön, työntekoon tai muihin oloihin taksa saattaa vaikuttaa varataan mahdollisuus esittää mielipiteensä asiasta. Mielipiteet tulee toimittaa kirjallisina 1.6.2022 klo 14 mennessä osoitteeseen jatelautakunta@teuva.fi tai Suupohjan jätelautakunta, PL 25, 64701 TEUVA.

Lisätietoja antaa jäteasiamies Anna-Kaisa Riskula, anna-kaisa.riskula@teuva.fi, p. 040 641 8125.

 

Teuvalla 2.5.2022

Suupohjan jätelautakunta

 

Kuulutus jätetaksan muuttamiseksi 1.7.2022

Jätetaksa 1.7.2022

Taksan liite biojäte  1.7.2022

Taksan liite biojäte TSV  1.7.2022

 

Kungörelse om ändring av avfallstaxan 1.7.2022

Avfallstaxan 1.7.2022

Taxans bilagor bioavfall 1.7.2022

Taxans bilagor bioavfall AHA  1.7.2022

21.04.2022

Rakennuskielto Paukkakorven alueelle

Teuvan kunnanhallitus on 11.4.2022 § 85 päättänyt asettaa Paukkakorven kahden tuulivoimalan suunnittelualueen rakennuskieltoon kaavoituksen ajaksi. Ko. suunnittelualue on Horonkylän ja Kurikan rajalla (kartta kunnan verkkosivuilla).  Rakennuskielto tulee voimaan tällä kuulutuksella. 

21.4.2022    

Kunnanhallitus

Kartta, kaavoitettava alue

 

06.04.2022

YHDISTYSTEN TOIMINTA-AVUSTUKSET HAETTAVANA

Liikunnan-, nuorison- ja kulttuurin toiminta-avustukset 2022 julistetaan haettavaksi 3.5.2021 klo 16.15 mennessä. Toiminta-avustukset on tarkoitettu paikallisten järjestöjen, yhdistysten ja yhteisöjen toimintaan sekä projekteihin ja tapahtumiin.

Toiminta-avustusta myönnettäessä kiinnitetään erityistä huomiota millä tavoin avustettava toiminta edistää lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia tai lisää näiden edullisia tai maksuttomia harrastusmahdollisuuksia.

Sähköisen avustushakemuskaavakkeen löydät tästä sekä Vapaa-aika ja kulttuuri -osiosta. Verkkosivuilta löydät myös toiminta-avustussäännöt.

Lisätiedot: Kati Aho, kulttuuriohjaaja, 050 386 4607

18.01.2022

Rakennuskielto Paulakankaan alueelle

Teuvan kunnanhallitus on 29.11.2021 § 273 päättänyt asettaa Paulakankaan tuulivoimapuiston suunnittelualueen rakennuskieltoon kolmen vuoden määräajaksi. Ko. suunnittelualue on Varisnevan, Närpiön rajan, Horontien ja Horonkylän rajoittamalla alueella (kartta kunnan verkkosivuilla). Rakennuskielto tulee voimaan tällä kuulutuksella.

19.1.2022 

Kunnanhallitus

07.09.2021

Kunnalliset ilmoitukset ja toimielinten kokoukset

TEUVAN KUNTA

KUNNALLISET ILMOITUKSET

Julkaistaan kunnan verkkosivuilla ja paikallislehti Tejukassa. Erityislain niin vaatiessa ilmoitus julkaistaan myös fyysisellä ilmoitustaululla, joka sijaitsee Teakin pääoven vieressä.

TOIMIELINTEN KOKOUKSET

  • Kunnanvaltuuston kokouksista ilmoitetaan kunnan verkkosivuilla ja paikallislehti Tejukassa. Kokouskutsu julkaistaan verkkosivuilla neljä päivää ennen kokousta
  • Kunnanhallitus kokoontuu pääsääntöisesti maanantaisin klo 18.
  • Viranomaislautakunta kokoontuu tarvittaessa
  • Hyvinvointivaliokunta, elinvoimavaliokunta, jätelautakunta ja muut toimielimet kokoontuvat päättäminään ajankohtina

PÖYTÄKIRJAT NÄHTÄVÄNÄ

  • Kunnanvaltuusto: yleisestä nähtävänä pidosta ilmoitetaan valtuuston kokouskutsun yhteydessä
  • Kunnanhallitus: viimeistään kokousta seuraavana kuudentena työpäivänä kunnan verkkosivuilla
  • Viranomaislautakunnan ja jätelautakunnan pöytäkirjat, valiokuntien muistiot sekä viranhaltijoiden päätökset (joihin voidaan kuntalain mukaan hakea muutosta) julkaistaan verkkosivuilla mahdollisimman pian allekirjoittamisen/tarkastamisen jälkeen

ESITYSLISTAT julkaistaan tietoverkossa kokousta edeltävänä päivänä.

 

16.8.2021                            Kunnanhallitus