07.10.2021

Tarjouspyyntö kunnallistekniseen rakentamiseen ja kunnossapitoon tarvittavista työkoneista

 

Tarjouspyyntö kunnallistekniseen rakentamiseen ja kunnossapitoon tarvittavista työkoneista työkausille 2022 ja 2023 sekä 1+1 optioina työkausille 2024 ja 2025

 

Teuvan kunnan elinvoimatoimiala pyytää tuntihintatarjouksia kunnallistekniseen rakentamiseen ja kunnossapitoon tarvittavista työkoneista työkausille 2022 ja 2023 sekä optioina työkausille 2024 ja 2025.

Yksityiskohtaisia tarjouspyyntöasiakirjoja saa elinvoimatoimialan toimistosta, alla olevista linkeistä tai julkisten hankintojen kanavalta Hilmasta.

Tarjoukset tulee jättää keskiviikkoon 27.10.2021 kello 12 mennessä joko suljetussa kirjekuoressa os. Teuvan kunta/elinvoimatoimiala, Rasintie 1 A, 64700 Teuva tai sähköpostitse kunta@teuva.fi. Kuoreen merkintä ”Työkonetarjous 2021”

Lisätietoja antaa tekninen johtaja Matti Hakola, p. 040 612 6565, matti.hakola@teuva.fi

Teuva 4.10.2021

Elinvoimatoimiala

 

Tarjouspyyntö

Tarjouslomake kone- ja kuljetuspalveluiden suorittamisesta

Konekohtainen tarjouslomake A

Konekohtainen tarjouslomake B

 

 

29.09.2021

Ympäristönsuojelulain 136 §:n mukainen päätös pilaantuneen maaperän puhdistamisesta

ILMOITUS KUULUTUKSESTA

Asia:

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on antanut 29.9.2021 ympäristönsuojelulain 136 §:n mukaisen päätöksen pilaantuneen maaperän puhdistamisesta sille saapuneen ilmoituksen johdosta. Asian diaarinumero on EPOELY/2741/2021. Neste Markkinointi Oy:lle annettu päätös koskee pilaantuneen maaperän puhdistamista osoitteessa Vaasantie 1, Teuva, kiinteistötunnus 846-402-5-408.

Kuulutuksen ja päätöksen nähtävilläpito:

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on antanut yllä mainitun päätöksen tiedoksi julkisella kuulutuksella. Kuulutus ja päätös ovat yleisesti nähtävillä 29.9. - 5.11.2021 ELY-keskuksen verkkosivuilla osoitteessa www.ely-keskus.fi/kuulutukset, valitse aluevalinnasta Etelä-Pohjanmaa.

Linkki päätökseen

 

07.09.2021

Kunnalliset ilmoitukset ja toimielinten kokoukset

TEUVAN KUNTA

KUNNALLISET ILMOITUKSET

Julkaistaan kunnan verkkosivuilla ja paikallislehti Tejukassa. Erityislain niin vaatiessa ilmoitus julkaistaan myös fyysisellä ilmoitustaululla, joka sijaitsee Teakin pääoven vieressä.

TOIMIELINTEN KOKOUKSET

  • Kunnanvaltuuston kokouksista ilmoitetaan kunnan verkkosivuilla ja paikallislehti Tejukassa. Kokouskutsu julkaistaan verkkosivuilla neljä päivää ennen kokousta
  • Kunnanhallitus kokoontuu pääsääntöisesti maanantaisin klo 18.
  • Viranomaislautakunta kokoontuu tarvittaessa
  • Hyvinvointivaliokunta, elinvoimavaliokunta, jätelautakunta ja muut toimielimet kokoontuvat päättäminään ajankohtina

PÖYTÄKIRJAT NÄHTÄVÄNÄ

  • Kunnanvaltuusto: yleisestä nähtävänä pidosta ilmoitetaan valtuuston kokouskutsun yhteydessä
  • Kunnanhallitus: viimeistään kokousta seuraavana kuudentena työpäivänä kunnan verkkosivuilla
  • Viranomaislautakunnan ja jätelautakunnan pöytäkirjat, valiokuntien muistiot sekä viranhaltijoiden päätökset (joihin voidaan kuntalain mukaan hakea muutosta) julkaistaan verkkosivuilla mahdollisimman pian allekirjoittamisen/tarkastamisen jälkeen

ESITYSLISTAT julkaistaan tietoverkossa kokousta edeltävänä päivänä.

 

16.8.2021                            Kunnanhallitus