Korona

Ohjeita kuntalaisille, linkit avautuvat uuteen ikkunaan

Voimassaolevat suositukset Etelä-Pohjanmaalla (Sairaanhoitopiiri)

Ohjeita tartunnalta suojautumiseen ja toimintaan, jos sairastuu (THL)

Ohje käsien pesusta (THL)

Puhelinnumerot sairastapauksissa (LLKY)

Oireiden omatoiminen arviointi digipalvelussa, jos epäilee tartuntaa (Omaolo.fi)

LLKY:n eri palveluiden toiminta 

Mielenterveystalon Koronahuoli-chat ma-to 12-16 pe 12-15.

Yleistä tietoa koronaviruksesta

THL, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Ohjeita kansalaisille ja ammattilaisille. Tietoa koronavirustaudista sekä katsaus tilanteesta Suomessa ja muualla.

Valtioneuvosto

Suomen hallituksen linjaukset ja rajoitukset

Ruokavirasto

Tietoja koronaviruksesta liittyen elintarvikkeisiin ja eläimiin

Palveluita kuntalaisille poikkeusoloissa ja niiden jälkeen

Asiointipalvelut

Ruokaostokset, apteekkiostokset, pankkiasiointi sekä valmiit ateriat kotiin

Praatoorinki

Vapaaehtoisten avulla pidetään mukavaa praatoota yllä puhelimissa

 

Tiedotteet:

Aikajärjestys (uusin ylimpänä)

12.10.2021

Teuvan kunnan koronatiedote

Koronatartuntojen määrä on huolestuttavassa nousussa Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä. Myös sairaalakuormitus on lisääntynyt etenkin viime viikonlopun aikana. Tartuntoja on todettu myös alueen sote-yksiköissä.

Nyrkki päätti kokouksessaan Etelä-Pohjanmaan olevan 11.10. lähtien epidemian kiihtymisvaiheessa.

Nyrkki suosittelee, että alueen kuntalaiset käyttäisivät kasvomaskia laajennetun maskisuosituksen mukaisesti. Maskinkäyttö sekä hyvä käsihygienia ovat edelleen tärkeitä keinoja välttää tartunta. Maskinkäyttö myös vaikuttaa karanteenimääräyksiin vähentämällä altistuneiden määrää.

Nyrkki korostaa, että vallitsevassa tilanteessa on tärkeää, että myös koronatestaukseen hakeudutaan matalalla kynnyksellä.

Nyrkki kannustaa maakunnan asukkaita varaamaan ajan rokotukseen tai osallistumaan walk in- rokotustapahtumaan. Koronarokotuksen ottaneella on merkittävästi pienempi riski saada tartunta. Rokotukset eivät täysin poissulje tartunnan mahdollisuutta, mutta rokotetut sairastavat koronavirustaudin hyvin usein varsin lieväoireisena. Rokotetun sairastuneen riski levittää virusta eteenpäin on huomattavasti pienempi kuin rokottamattomilla.

Aluehallintoviraston määräykset:

Ei voimassa olevaa kokoontumisrajoitusta. Yleisötilaisuuksien järjestämisessä otettava huomioon tartuntatautilain pykälän 58 c hygieniavaatimukset.

 

Nyrkin suositukset:

1. Yksityistilaisuudet

Yksityistilaisuuksissa tulee huolehtia hyvästä käsihygieniasta sekä mahdollisuuksien mukaan kasvomaskien käytöstä ja turvaetäisyyksistä. Yksityistilaisuuksiin tulee osallistua vain oireettomana. Juhlien järjestämisessä ja niihin osallistumisessa tulee käyttää harkintaa.

Mikäli kokoonnutaan sisätiloihin, tilaisuus tulee järjestää riittävän suuressa tilassa, jotta turvavälejä voidaan noudattaa. Vieraiden saapumista on hyvä porrastaa.

Vieraiden saapumis- ja lähtöajoista voi pitää esimerkiksi vieraskirjaa, jotta mahdollisessa altistumistilanteessa altistuneet pystytään jäljittämään.

2. Harrastus- ja kilpailutoiminnassa noudatettavat ohjeet

Julkisten ja yksityisten liikuntatilojen käyttöä suositellaan seuraavasti:

Aikuiset: Ryhmäliikunta sekä ottelu- ja kilpailutoiminta sisä- ja ulkotiloissa voivat jatkua.

Ryhmäharrastustoiminnassa suositellaan lähikontaktien välttämistä.

Lapset ja nuoret: Lapset ja nuoret voivat harjoitella lajinomaisesti ilman turvaväliä sekä sisällä että ulkona. Mahdollisesti paikalla olevat vanhemmat tai saattajat noudattavat turvaohjeita.

3. Etätyösuositus

Valtakunnallinen etätyösuositus on voimassa 15.10.2021 asti.

Lokakuun alusta suositellaan työpaikoilla hybridimallia, jolloin esimerkiksi puolet henkilöstöstä on lähityössä kerrallaan, jos se työn luonteen puolesta on ja työnantajan harkinnan mukaan on mahdollista.

4. Vierailut sairaalassa ja sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköissä

Vierailuja voidaan toteuttaa turvallisesti, kun vierailija ja potilas/asiakas käyttävät kirurgista suu-nenäsuojaa, huolehtivat käsidesinfektiosta ja pitävät turvaväliä.

Mikäli vierailijalla on vähäisiäkään infektio-oireita, vierailu ei ole sallittu.

5. Maskisuositus

Alueen heikentyneen epidemiologisen tilanteen vuoksi suositellaan laajaa maskin käyttöä 12 vuotta täyttäneille seuraavissa tilanteissa:

 • Aina joukkoliikenteessä, mukaan lukien koulukyydit.
 • Aina julkisissa sisätilaisuuksissa ja yleisötilaisuuksissa, mukaan lukien koulut ja oppilaitokset.
 • Työyhteisöissä sisätiloissa, jos samassa tilassa työskentelee tai oleskelee useampia henkilöitä. Työnantaja päättää työpaikoilla sovellettavista käytännöistä.
 • Aina tilanteissa, joissa lähikontaktien välttäminen on vaikeaa, esimerkiksi julkisissa sisätiloissa, kuten kaupoissa, kirjastoissa ja teattereissa sekä julkisissa tiloissa järjestettävissä yleisötapahtumissa, kun paikalla on runsaasti ihmisiä.
 • Koronavirustestiin hakeutuvat henkilöt matkalla näytteenottoon ja ennen testituloksen valmistumista, jos on välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella.
 • Riskialueelta Suomeen saapuvat matkustajat heidän siirtyessään maahantulopisteeltä karanteeniin tai jos heillä on karanteenin aikana välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella.
 • Sosiaali- ja terveydenhuollossa on toistaiseksi voimassa yleinen maskisuositus kaikissa tiloissa sekä vierailtaesssa että työskennellessä.
  ______________

 

14.9.2021

Teuvan kunnan koronatiedote

Etelä-Pohjanmaan koronatilanne on helpottanut ja alueen on todettu siirtyneen leviämisvaiheesta takaisin kiihtymisvaiheeseen. Tilanteen parantumisesta huolimatta turvatoimien, kuten maskin käytön, turvavälien pitämisen ja hyvän hygienian noudattaminen on edelleen tärkeää. Oireiden ilmautuessa suositellaan koronatestiin menemistä matalalla kynnyksellä.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston alueella ei ole tällä hetkellä voimassa olevia kokoontumisrajoituksia. Laajempia tapahtumia, kuten urheilukilpailuja, järjestettäessä suosittelemme olemaan ennakolta yhteydessä alueen terveysviranomaiseen (Suupohjan LLKY:n hygieniahoitajaan), riittävän ohjeistuksen saamiseksi.

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri palaa kiihtymisvaiheeseen

Aluellinen yhteistyöryhmä Nyrkki linjasi kokouksessaan 13.9.2021 Etelä-Pohjanmaan siirtyvän takaisin kiihtymisvaiheeseen. Viimeisen kahden viikon ilmaantuvuus on 58 ja tartuntoja on todettu 112 kappaletta. Tällä hetkellä tartunnanjäljitys toimii ajallaan, koronapositiiviset tavoitetaan nopeasti vastauksen saapumisesta ja vastausviiveitä testauksesta tulokseen ei juurikaan ole.

Menneellä viikolla todettiin 55 uutta koronavirustartuntaa. Tartuntojen kokonaismäärä on 1478. Tartunnat tulevat nyt enimmäkseen perhepiiristä tai tuttavilta, ravintoloista, tapahtumista ja kouluista. Epäselvien tartuntaketjujen määrä on noussut jonkin verran viime viikkoina.

Positiivisten koronatestien osuus 1,6%.  Karanteeniin määrättiin menneellä viikolla noin 390 henkilöä. Joukkoaltistumisia todettiin mm koululuokkien, toisen asteen luokkien, yksityisiä juhlien, päiväkotiryhmien ja työpaikkojen osalta.  Karanteenin aikana sairastuneiden määrä oli 65%.

Nyrkki kiittää Etelä-Pohjalaisia suositusten hyvästä noudattamisesta ja muistuttaa rokotusten, maskin käytön, turvavälien ja hyvän käsihygienian noudattamisen tärkeydestä edelleen. Tämä koskee myös kahdesti rokotettuja. Koronatesteihin tulisi hakeutua nopeasti, jotta mahdolliset tartuntaketjut saadaan katkaistua nopeasti.

Sairaalahoidossa ja alueen terveyskeskuksissä on tällä hetkellä kaksi koronaviruspotilasta.

Eniten tartuntoja on todettu 10-19 –vuotiailla (25%) ja seuraavaksi eniten 20-29 –vuotiailla (20%) ja 30-39 –vuotiailla (15%) sekä 0-9- vuotiailla (15%).  Tässä näkyy, että eniten rokottamattomia tai yhden rokotuksen saaneita on nyt nuoremmissa ikäryhmissä. Kaikkia 12- vuotta täyttäneitä kehotetaan hakeutumaan koronarokotukseen. Vanhemmat ja muut huoltajat suojelevat omalla koronarokotuksellaan myös perheen lapsia ja nuoria. Sairastuneista 60% on rokottamattomia. Etelä-Pohjanmaalla ollaan nuoremmissa ikäryhmissä 5-10% jäljessä, verrattuna koko maan rokotuskattavuuteen.

COVID-19 -näytteitä on Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä otettu tähän mennessä yli 155 000 kappaletta. Keskimääräinen viive pyynnöstä tulokseen 16,7 tuntia.

Koronatilannetta ja alueen rokotustilannetta voi seurata sairaanhoitopiirin koronasivustolla www.epshp.fi/korona.  

Seuraava alueellisen työryhmän Nyrkin kokous maanantaina 20.9.2021 klo 12.30.

Nyrkin suositukset

Aluehallintoviraston määräykset

Ei voimassa olevaa kokoontumisrajoitusta. Yleisötilaisuuksien järjestämisessä otettava huomioon tartuntatautilain pykälän 58 c hygieniavaatimukset.

 1. Yksityistilaisuudet

Yksityistilaisuuksissa tulee huolehtia hyvästä käsihygieniasta sekä mahdollisuuksien mukaan kasvomaskien käytöstä ja turvaetäisyyksistä. Yksityistilaisuuksiin tulee osallistua vain oireettomana. Juhlien järjestämisessä ja niihin osallistumisessa tulee käyttää harkintaa.

Mikäli kokoonnutaan sisätiloihin, tilaisuus tulee järjestää riittävän suuressa tilassa, jotta turvavälejä voidaan noudattaa. Vieraiden saapumista on hyvä porrastaa.

Vieraiden saapumis- ja lähtöajoista voi pitää esimerkiksi vieraskirjaa, jotta mahdollisessa altistumistilanteessa altistuneet pystytään jäljittämään.

 1. Harrastus- ja kilpailutoiminnassa noudatettavat ohjeet

Julkisten ja yksityisten liikuntatilojen käyttöä suositellaan seuraavasti:

Aikuiset: Ryhmäliikunta sekä ottelu- ja kilpailutoiminta sisä- ja ulkotiloissa voivat jatkua.

Ryhmäharrastustoiminnassa suositellaan lähikontaktien välttämistä.

Lapset ja nuoret: Lapset ja nuoret voivat harjoitella lajinomaisesti ilman turvaväliä sekä sisällä että ulkona. Mahdollisesti paikalla olevat vanhemmat tai saattajat noudattavat turvaohjeita.

 1. Muut suositukset

Suositellaan välttämään tarpeetonta ulkomaille matkustamista.

EPSHP sairaanhoitopiirissä noudatetaan kansallista hallituksen etätyösuositusta. Valtiovarainministeriö ja sosiaali- ja terveysministeriö ovat jatkaneet valtakunnallisen etätyösuosituksen voimassaoloa 30.9.2021 saakka kiihtymis- ja leviämisvaiheen alueilla.

 1. Vierailut sairaalassa ja sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköissä

Vierailuja voidaan toteuttaa turvallisesti, kun vierailija ja potilas/asiakas käyttävät kirurgista suu-nenäsuojaa, huolehtivat käsidesinfektiosta ja pitävät turvaväliä.

Mikäli vierailijalla on vähäisiäkään infektio-oireita, vierailu ei ole sallittu.

 1. Maskisuositus

Kasvomaskin käyttöä suositellaan yli 12-vuotiaille seuraavissa tilanteissa THL ohjeistuksen mukaisesti:

Aina joukkoliikenteessä.

Aina julkisissa sisätilaisuuksissa ja yleisötilaisuuksissa mukaan lukien koulut ja oppilaitokset

Työyhteisöissä sisätiloissa, jos samassa tilassa työskentelee tai oleskelee useampia henkilöitä. Työpaikoilla suositellaan huomioimaan Työterveyslaitoksen ohjeistus. Työnantaja päättää työpaikoilla sovellettavista käytännöistä

Aina tilanteissa, joissa lähikontaktien välttäminen on vaikeaa, esimerkiksi yleisötapahtumissa, kun paikalla on runsaasti ihmisiä

Koronavirustestiin hakeutuvat henkilöt matkalla näytteenottoon ja ennen testituloksen valmistumista, jos on välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella.

Riskialueelta Suomeen saapuvat matkustajat heidän siirtyessään maahantulopisteeltä karanteeniin tai jos heillä on karanteenin aikana välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella.

Kotimaanmatkailussa tulisi noudattaa kohdepaikkakunnan ohjeistusta maskin käytöstä

Sairaalassa, terveyskeskuksessa tai ympärivuorokautisen hoivan laitoksissa vierailtaessa tai työskenneltäessä

Tapahtumanjärjestäjille suositellaan, että erilaisissa tapahtumissa ja tilaisuuksissa on vahva maskisuositus.

__________

2.9.2021

Teuvan kunnan koronatiedote

Aluehallintoviraston kokoontumisrajoitus on voimassa ajalla 13.8. – 9.9.2021 (tiedote 12.8.2021).

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntien alueella kaikki sisätiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset on rajattu enintään kymmeneen henkilöön ja kaikki alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset on rajattu enintään 50 henkilöön.

Näitä mainittuja osallistujamääriä ylittäviä tilaisuuksia voidaan järjestää kuitenkin Etelä-Pohjanmaalla edelleen edellyttäen, että turvallisuus niissä voidaan varmistaa noudattaen opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 31.5.2021 antamaa ohjetta (linkki ohjeeseen). Turvallisuusohjeessa ohjeistetaan riittävistä etäisyyksistä, kasvomaskien käytöstä ja lähikontaktien ehkäisystä, sekä esimerkiksi hygienian edistämisestä ja ilmanvaihdon tehostamisesta sisätiloissa.

Asiakkaiden ja osallistujien ohjeistaminen on kunkin tilaisuuden järjestäjän tehtävä.
 

Seuraavat Etelä-Pohjanmaan koronanyrkin suositukset ovat voimassa toistaiseksi

Alueellinen yhteistyöryhmä Nyrkki linjasi 30.8.2021 Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueen siirtyvän ensimmäistä kertaa leviämisvaiheeseen.

Yksityistilaisuudet

Suositellaan, että yksityistilaisuuksia järjestetään mahdollisimman pienimuotoisesti turvavälit ja muut turvaohjeet huomioiden. Tilaisuuksissa käytetään maskeja ja ulkotilojen käyttöä suositellaan. Mikäli kokoonnutaan sisätiloihin, tilaisuus tulee järjestää riittävän suuressa tilassa, jotta turvavälejä voidaan noudattaa. Vieraiden saapumista voi porrastaa ja vieraiden tulo- ja lähtöajoista voi pitää vieraskirjaa, jotta mahdollisessa altistumistilanteessa altistuneet pystytään jäljittämään.

Harrastus- ja kilpailutoiminnassa noudatettavat ohjeet

Julkisten ja yksityisten liikuntatilojen käyttöä suositellaan seuraavasti:

Aikuiset: Aikuisten ulkoharrastukset ovat mahdollisia. Sisäharrastuksia voidaan järjestää, jos turvaohjeita, kuten turvavälejä, pystytään noudattamaan. Maskien käyttöä suositellaan, kun se on mahdollista. Suositellaan harkitsemaan onko urheilujoukkueiden kannattavaa nyt matkustaa ylimaakunnallisiin turnauksiin.

Osallistujien on erityisesti vältettävä lähikontakteja toisiinsa, kun sisätiloissa on yli 10 ja rajatuissa ulkotiloissa yli 50 henkilöä.

Lapset ja nuoret: Voivat harjoitella lajinomaisesti ilman turvaväliä sekä sisällä että ulkona. Mahdollisesti paikalla olevat vanhemmat tai saattajat noudattavat turvaohjeita. Suositellaan harkitsemaan onko urheilujoukkueiden kannattavaa nyt matkustaa ylimaakunnallisiin turnauksiin.

Muut suositukset

Suositellaan välttämään tarpeetonta ulkomaille matkustamista. Kotimaan matkailussa suositellaan harkitsemaan matkustamisen tarpeellisuutta ja mahdollisuuksien mukaan rajoittamaan sitä. 

EPSHP sairaanhoitopiirissä noudatetaan kansallista hallituksen etätyösuositusta.

Vierailut sairaalassa ja sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköissä

Vierailuja voidaan toteuttaa turvallisesti, kun vierailija ja potilas/asiakas käyttävät kirurgista suu-nenäsuojaa, huolehtivat käsidesinfektiosta ja pitävät turvaväliä.

Mikäli vierailijalla on vähäisiäkään infektio-oireita, vierailu ei ole sallittu.

Maskisuositus

Kasvomaskin käyttöä suositellaan yli 12-vuotiaille seuraavissa tilanteissa THL ohjeistuksen mukaisesti:

 • Aina joukkoliikenteessä.
 • Aina julkisissa sisätilaisuuksissa ja yleisötilaisuuksissa mukaan lukien koulut ja oppilaitokset
 • Työyhteisöissä sisätiloissa, jos samassa tilassa työskentelee tai oleskelee useampia henkilöitä. Työpaikoilla suositellaan huomioimaan Työterveyslaitoksen ohjeistus. Työnantaja päättää työpaikoilla sovellettavista käytännöistä
 • Aina tilanteissa, joissa lähikontaktien välttäminen on vaikeaa, esimerkiksi yleisötapahtumissa, kun paikalla on runsaasti ihmisiä
 • Koronavirustestiin hakeutuvat henkilöt matkalla näytteenottoon ja ennen testituloksen valmistumista, jos on välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella.
 • Riskialueelta Suomeen saapuvat matkustajat heidän siirtyessään maahantulopisteeltä karanteeniin tai jos heillä on karanteenin aikana välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella.
 • Kotimaanmatkailussa tulisi noudattaa kohdepaikkakunnan ohjeistusta maskin käytöstä
 • Sairaalassa, terveyskeskuksessa tai ympärivuorokautisen hoivan laitoksissa vierailtaessa tai työskenneltäessä
 • Tapahtumanjärjestäjille suositellaan, että erilaisissa tapahtumissa ja tilaisuuksissa on vahva maskisuositus. Tämä koskee myös ulkona järjestettäviä tilaisuuksia.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston 12.8.2021 asiassa LSSAVI/11890/2021 antama tartuntatautilain 58 §:n mukainen päätös on 9.9.2021 saakka (linkki päätökseen
__________

 

13.8.2021

Teuvan kunnan koronatiedote

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on antanut uusia kokoontumisrajoituksia ajalle 13.8.-9.9.2021.

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntien alueella kaikki sisätiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset on rajattu enintään kymmeneen henkilöön ja kaikki alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset on rajattu enintään 50 henkilöön.

Näitä mainittuja osallistujamääriä ylittäviä tilaisuuksia voidaan järjestää kuitenkin Etelä-Pohjanmaalla edelleen edellyttäen, että turvallisuus niissä voidaan varmistaa noudattaen opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 31.5.2021 antamaa ohjetta (linkki ohjeeseen). Turvallisuusohjeessa ohjeistetaan riittävistä etäisyyksistä, kasvomaskien käytöstä ja lähikontaktien ehkäisystä, sekä esimerkiksi hygienian edistämisestä ja ilmanvaihdon tehostamisesta sisätiloissa.

Asiakkaiden ja osallistujien ohjeistaminen on kunkin tilaisuuden järjestäjän tehtävä.

 

Seuraavat Etelä-Pohjanmaan koronanyrkin suositukset ovat voimassa toistaiseksi

Alueellinen koronanyrkki on todennut 9.8. Etelä-Pohjanmaan jatkavan kiihtymisvaiheessa.

Yksityistilaisuudet

Suositellaan, että yksityistilaisuuksia järjestetään mahdollisimman pienimuotoisesti turvavälit ja muut turvaohjeet huomioiden. Tilaisuuksissa käytetään maskeja ja ulkotilojen käyttöä suositellaan. Mikäli kokoonnutaan sisätiloihin, tilaisuus tulee järjestää riittävän suuressa tilassa, jotta turvavälejä voidaan noudattaa. Vieraiden saapumista voi porrastaa ja vieraiden tulo- ja lähtöajoista voi pitää vieraskirjaa, jotta mahdollisessa altistumistilanteessa altistuneet pystytään jäljittämään.

Harrastus- ja kilpailutoiminnassa noudatettavat ohjeet

Aikuisten ulkoharrastukset ovat mahdollisia. Sisäharrastuksia voidaan järjestää, jos turvaohjeita, kuten turvavälejä, pystytään noudattamaan. Maskien käyttöä suositellaan, kun se on mahdollista. Lähikontakteja suositellaan mahdollisuuksien mukaan välttämään.

Lapset ja nuoret voivat harjoitella lajinomaisesti ilman turvaväliä sekä sisällä että ulkona. Mahdollisesti paikalla olevat vanhemmat tai saattajat noudattavat turvaohjeita.

Muut suositukset

Suositellaan välttämään tarpeetonta ulkomaille matkustamista. Kotimaan matkailussa suositellaan välttämään matkustamista kiihtymis- ja leviämisvaiheessa oleviin maakuntiin.

Vierailut sairaalassa ja sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköissä

Vierailuja voidaan toteuttaa turvallisesti, kun vierailija ja potilas/asiakas käyttävät kirurgista suu-nenäsuojaa, huolehtivat käsidesinfektiosta ja pitävät turvaväliä. Mikäli vierailijalla on vähäisiäkään infektio-oireita, vierailu ei ole sallittu.

Maskisuositus

Kasvomaskin käyttöä suositellaan yli 12-vuotiaille seuraavissa tilanteissa THL ohjeistuksen mukaisesti

 • Aina joukkoliikenteessä.
 • Aina julkisissa sisätilaisuuksissa ja yleisötilaisuuksissa mukaan lukien koulut ja oppilaitokset
 • Työyhteisöissä sisätiloissa, jos samassa tilassa työskentelee tai oleskelee useampia henkilöitä. Työpaikoilla suositellaan huomioimaan Työterveyslaitoksen ohjeistus. Työnantaja päättää työpaikoilla sovellettavista käytännöistä
 • Aina tilanteissa, joissa lähikontaktien välttäminen on vaikeaa, esimerkiksi yleisötapahtumissa, kun paikalla on runsaasti ihmisiä
 • Koronavirustestiin hakeutuvat henkilöt matkalla näytteenottoon ja ennen testituloksen valmistumista, jos on välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella.
 • Riskialueelta Suomeen saapuvat matkustajat heidän siirtyessään maahantulopisteeltä karanteeniin tai jos heillä on karanteenin aikana välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella.
 • Kotimaanmatkailussa tulisi noudattaa kohdepaikkakunnan ohjeistusta maskin käytöstä
 • Sairaalassa, terveyskeskuksessa tai ympärivuorokautisen hoivan laitoksissa vierailtaessa tai työskenneltäessä
 • Tapahtumanjärjestäjille suositellaan, että erilaisissa tapahtumissa ja tilaisuuksissa on vahva maskisuositus. Tämä koskee myös ulkona järjestettäviä tilaisuuksia.

 

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston 12.8.2021 asiassa LSSAVI/11890/2021 antama tartuntatautilain 58 §:n mukainen päätös on 9.9.2021 saakka (linkki päätökseen)

__________

 

6.8.2021

Informaatiota 12 - 15 -vuotiaiden koronarokotuksista 

Covid-19-rokotteita tarjotaan jatkossa kaikille 12–15-vuotiaille lapsille ja nuorille. Hallitus muutti torstaina 5.8. vapaaehtoisista covid-19-rokotuksista annettua valtioneuvoston asetusta. Asetusmuutos tulee voimaan 9.8.2021. Suupohjan kuntien alueella (Kauhajoki, Teuva, Isojoki, Karijoki) 12–15-vuotiaiden lasten ja nuorten rokotukset hoidetaan kouluterveydenhuollossa viikosta 33 alkaen. Tässä vaiheessa pyydämme, että perheet eivät ole yhteydessä LLKY:n rokotuspuhelimiin, vaan odottavat yhdenottoa koulujen ja kouluterveydenhuollon kautta viikolla 32.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) järjestää kansalaisille avoimen yleisötilaisuuden 12–15-vuotiaiden koronarokotuksista torstaina 12.8. kello 17.30–18.30.

Kansalaiswebinaari 12.8 (sst.fi)

 

7.6.2021

Teuvan kunnan koronatiedote

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston (AVI:n) antamat kokoontumisrajoitukset ovat päättyneet, maakunnassa ei ole voimassa olevia kokoontumisrajoituksia 2.6.2021 lähtien.

Seuraavat Etelä-Pohjanmaan alueellisen Koronanyrkin suositukset ovat voimassa toistaiseksi

Yksityistilaisuudet

Suositellaan, että yksityistilaisuuksia järjestetään mahdollisimman pienimuotoisesti turvavälit ja muut turvaohjeet huomioiden. Tilaisuuksissa käytetään maskeja ja ulkotilojen käyttöä suositellaan. Mikäli kokoonnutaan sisätiloihin, tilaisuus tulee järjestää riittävän suuressa tilassa, jotta turvavälejä voidaan noudattaa. Vieraiden saapumista voi porrastaa ja vieraiden tulo- ja lähtöajoista voi pitää vieraskirjaa, jotta mahdollisessa altistumistilanteessa altistuneet pystytään jäljittämään.

Lasten ja nuorten harrastus- ja kilpailutoiminta

Lapset ja nuoret voivat harjoitella lajinomaisesti ilman turvavälejä sekä sisällä että ulkona. Mahdollisesti paikalla olevat vanhemmat tai saattajat noudattavat turvaohjeita.

Lasten ja nuorten leiritoiminta

Paikallisiin terveysviranomaisiin tulee olla yhteydessä leiritoiminnan terveysturvallisuuden varmistamiseksi. Paikalliset ja alueelliset tartuntataudeista vastaavat viranomaiset voivat tartuntatautilain mukaisesti avustaa tilannekohtaisten ohjeiden laatimisessa.

Leirille voi osallistua vain oireettomana.

Leireillä suositellaan toimimaan rajatuissa pienryhmissä, jotka majoittuvat, ruokailevat ja toimivat yhdessä siten, ettei synny kosketusta muihin mahdollisesti samaan aikaan samassa keskuksessa toimivien ryhmien kanssa.

Aikuisten harrastus-, ottelu- ja kilpailutoiminta

Aikuisten ulkoharrastukset ovat mahdollisia. Sisäharrastuksia voidaan järjestää, jos turvaohjeita, kuten turvavälejä pystytään noudattamaan.

Kasvomaskia on hyvä käyttää aina tilanteissa, joissa lähikontaktien välttäminen on vaikeaa.

Kasvomaskien jakelu haavoittuvimmassa asemassa oleville hoidetaan kaikissa Suupohjan kunnissa LLKY:n toimesta.
Teuva, Sosiaalitoimisto, Tuokkolantie 6
tiistai - torstai klo 12-13
yhteydenotot puh. 046 855 5022

Epäillessäsi koronatartuntaa, ota yhteys kiirevastaanoton numeroon 06 2413 3200 (arkisin klo 8-20, viikonloppuisin klo 10-20). Yöaikana toimii kansallinen numero 116 117.

Uusimmat ohjeet ja suositukset julkaistaan verkkosivuilla teuva.fi/korona ja Teuvan kunnan sosiaalisen median kanavissa.

___________

4.5.2021

Teuvan kunnan koronatilannetta koskevat linjaukset ovat voimassa 16.5.2021 saakka

Uimahalli on avoinna, mutta saunat pidetään suljettuina. Uimahallin asiakkaita ohjeistetaan pitämään maskeja aula-, käytävä- ja pukuhuonetiloissa sekä noudattamaan turvavälejä.

Kuntosali on suljettu.

Kirjaston lehtilukusali on avoinna ja asiakastietokoneet ovat käytettävissä 1.5.2021 alkaen.

Tapahtumat rajoitetaan 20 henkilöön. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston 26.4.2021 antama määräys asiasta on voimassa 16.5.2021 saakka.

Matkustelua suositellaan vältettäväksi.

Kasvomaskisuositus on voimassa julkisissa sisätiloissa, joissa lähikontakteja ei voi välttää, esim. kaupoissa ja kirjastoissa. Lisäksi suosittelemme kasvomaskin käyttöä laajasti erilaisissa sosiaalisissa kontakteissa.

Kasvomaskien jakelu haavoittuvimmassa asemassa oleville hoidetaan kaikissa Suupohjan kunnissa LLKY:n toimesta.

Teuva, Sosiaalitoimisto, Tuokkolantie 6
tiistai - torstai klo 12-13
yhteydenotot puh. 046 855 5022

 

Epäillessäsi koronatartuntaa, ota yhteys kiirevastaanoton numeroon 06 2413 3200 (arkisin klo 8-20, viikonloppuisin klo 10-20). Yöaikana toimii kansallinen numero 116 117.

Epidemiologista tilannetta seurataan tarkasti ja tilanteen muuttuessa rajoituksia voidaan ottaa käyttöön nopeasti.

Uusimmat ohjeet ja suositukset julkaistaan verkkosivuilla teuva.fi/korona ja Teuvan kunnan sosiaalisen median kanavissa.
___________

 

30.3.2021

Teuvan kunnan koronatilannetta koskevat linjaukset ovat voimassa 30.4.2021 saakka

Uimahalli on avoinna, mutta saunat pidetään suljettuina. Uimahallin asiakkaita ohjeistetaan pitämään maskeja aula-, käytävä- ja pukuhuonetiloissa sekä noudattamaan turvavälejä.

Kuntosali on suljettu.

Sisäliikuntatilat (liikuntasalit) ovat käytettävissä alle 20-vuotiaiden lasten ja nuorten harrastustoimintaan turvaetäisyydet ja hygieniakäytännöt huomioiden. Ottelut ja turnaustoiminta suositellaan järjestettäväksi ilman yleisöä. Maakunnallisia rajoja ylittävää kilpailu- tai ottelutoimintaa ei suositella. Lasten harrastustoiminnassa huomioidaan, että aikuiset eivät oleskele harrastus-, odotus- ja pukeutumistiloissa. Turvaetäisyyksiä on noudatettava ja maskeja käytettävä.

Kansalaisopiston opetus on käynnissä. Turvaetäisyyksiä on noudatettava ja maskeja käytettävä. Ryhmissä on 20 hengen kokoontumisrajoitus. Niiden kansalaisopiston liikuntaryhmien toiminta käynnistetään pääsiäisen jälkeen, joissa turvaetäisyydet pystytään pitämään.

Kirjasto on avoinna vain lainaustoimintaan. Lehtilukusalin asiakaskäyttö on suljettu, asiakastietokoneet eivät ole käytettävissä.

Tapahtumat rajoitetaan 20 henkilöön. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston 26.3.2021 antama määräys asiasta on voimassa 30.4.2021 saakka.

Matkustelua suositellaan vältettäväksi.

Kasvomaskisuositus on voimassa yli 12-vuotiaille julkisissa sisätiloissa, joissa lähikontakteja ei voi välttää, esim. kaupoissa ja kirjastoissa. Lisäksi suosittelemme kasvomaskin käyttöä laajasti erilaisissa sosiaalisissa kontakteissa.

Kasvomaskien jakelu haavoittuvimmassa asemassa oleville hoidetaan kaikissa Suupohjan kunnissa LLKY:n toimesta.
Teuva, Sosiaalitoimisto, Tuokkolantie 6
tiistai - torstai klo 12-13
yhteydenotot puh. 046 855 5022

Epäillessäsi koronatartuntaa, ota yhteys kiirevastaanoton numeroon 06 2413 3200 (arkisin klo 8-20, viikonloppuisin klo 10-20). Yöaikana toimii kansallinen numero 116 117.

Epidemiologista tilannetta seurataan tarkasti ja tilanteen muuttuessa rajoituksia voidaan ottaa käyttöön nopeasti.

Uusimmat ohjeet ja suositukset julkaistaan verkkosivuilla teuva.fi/korona ja Teuvan kunnan sosiaalisen median kanavissa.

Alueellisen yhteistyöryhmä Nyrkin eli pandemiaohjausryhmän suositukset. Linkki avautuu uuteen ikkunaan.
________

 

3.3.2021 klo 17.00

Teuvan kunnan koronatilannetta koskevat linjaukset ovat voimassa 31.3.2021 saakka

Yläkoulun ja lukion lähiopetus jatkuu normaalisti 8.3.2021 alkaen.

Uimahalli on avoinna, mutta saunat pidetään suljettuina. Uimahallin asiakkaita ohjeistetaan pitämään maskeja aula-, käytävä- ja pukuhuonetiloissa sekä noudattamaan turvavälejä.

Kuntosali on suljettu.

Sisäliikuntatilat (liikuntasalit) ovat käytettävissä alle 20-vuotiaiden lasten ja nuorten harrastustoimintaan turvaetäisyydet ja hygieniakäytännöt huomioiden. Ottelut ja turnaustoiminta suositellaan järjestettäväksi ilman yleisöä. Maakunnallisia rajoja ylittävää kilpailu- tai ottelutoimintaa ei suositella. Lasten harrastustoiminnassa huomioidaan, että aikuiset eivät oleskele harrastus-, odotus- ja pukeutumistiloissa. Turvaetäisyyksiä on noudatettava ja maskeja käytettävä.

Kansalaisopiston opetus on käynnissä. Turvaetäisyyksiä on noudatettava ja maskeja käytettävä. Ryhmissä on 10 hengen kokoontumisrajoitus. Kansalaisopiston liikuntaryhmät ovat tauolla 31.3.2021 saakka.

Kirjasto on avoinna vain lainaustoimintaan. Lehtilukusalin asiakaskäyttö on suljettu, asiakastietokoneet eivät ole käytettävissä.

Tapahtumat rajoitetaan 10 henkilöön. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston 26.2.2021 antama määräys asiasta on voimassa 31.3.2021 saakka.

Matkustelua suositellaan vältettäväksi.

Kasvomaskisuositus on voimassa yli 12-vuotiaille julkisissa sisätiloissa, joissa lähikontakteja ei voi välttää, esim. kaupoissa ja kirjastoissa. Lisäksi suosittelemme kasvomaskin käyttöä laajasti erilaisissa sosiaalisissa kontakteissa.

Maskien käyttö on laajentunut peruskouluissa yli 12-vuotiaille (kuudesluokkalaisille ja sitä vanhemmille).

Kasvomaskien jakelu haavoittuvimmassa asemassa oleville hoidetaan kaikissa Suupohjan kunnissa LLKY:n toimesta.
Teuva, Sosiaalitoimisto, Tuokkolantie 6
tiistai - torstai klo 12-13
yhteydenotot puh. 046 855 5022

Epäillessäsi koronatartuntaa, ota yhteys kiirevastaanoton numeroon 06 2413 3200 (arkisin klo 8-20, viikonloppuisin klo 10-20). Yöaikana toimii kansallinen numero 116 117.

Epidemiologista tilannetta seurataan tarkasti ja tilanteen muuttuessa rajoituksia voidaan ottaa käyttöön nopeasti.

Uusimmat ohjeet ja suositukset julkaistaan verkkosivuilla teuva.fi/korona ja Teuvan kunnan sosiaalisen median kanavissa.

Alueellisen yhteistyöryhmä Nyrkin eli pandemiaohjausryhmän suositukset. Linkki avautuu uuteen ikkunaan.

------------

26.2.2021 klo 16.00

Teuvan kunnan koronatiedote 26.2.2021

Hallitus linjasi 25.2.2021 uusista koronaepidemian torjuntatoimista. Kiihtymisvaiheen alueille suositellaan käyttöön leviämisvaiheen toimia. Etelä-Pohjanmaa kuuluu kiihtymisvaiheen alueisiin.

Valtioneuvoston tiedote löytyy tästä linkistä. Linkki avautuu uuteen ikkunaan.

Teuvan kunnan toimenpiteistä tiedotetaan viikon 9 alkupuolella, kun aluehallintovirasto antaa päätökset ja toimintaohjeet.
Uusimmat ohjeet ja suositukset julkaistaan verkkosivuilla teuva.fi/korona ja Teuvan kunnan sosiaalisen median kanavissa.
------------

 

23.2.2021 klo 13.30

Teuvan kunnan koronatilannetta koskevat linjaukset ovat voimassa 14.3.2021 saakka

Linjaukset löytyvät edellisestä tiedotteesta, joka on päivätty 9.2.2021.

Nauti talvilomasta ulkoillen – hiihtoladut, mäet ja metsät ovat nyt turvallisimpia paikkoja lomailuun!

Riski saada koronavirustartunta on ulkona liikkuessa pieni. THL suosittelee, että talvilomailijat ulkoilisivat oman lähipiirin seurassa ja välttäisivät väkijoukkoja. Tartuntariski on olemassa tällä hetkellä kaikkialla Suomessa, vaikka alueiden välillä onkin eroja taudin ilmaantuvuudessa. Epidemiatilanne elää koko ajan, ja matkustaminen lisää entisestään riskiä viruksen leviämiselle.
Jos on koronavirustaudin oireita, lomailemaan ei kannata lähteä lainkaan. Tällöin tulee hakeutua välittömästi testiin.

Lisätietoja turvallisesta hiihtolomasta löytyy THL:n verkkosivuilta. Linkki avautuu uuteen ikkunaan.

Uusimmat ohjeet ja suositukset julkaistaan verkkosivuilla teuva.fi/korona ja Teuvan kunnan sosiaalisen median kanavissa.

Alueellisen yhteistyöryhmä Nyrkin eli pandemiaohjausryhmän suositukset. Linkki avautuu uuteen ikkunaan.

------------

9.2.2021 klo 13.00

Teuvan kunnan linjaukset 28.2.2021 saakka, tiedote on päivitetty kokoontumisrajoitusten osalta.

Uimahalli on avoinna, mutta saunat pidetään suljettuina. Uimahallin asiakkaita ohjeistetaan pitämään maskeja aula-, käytävä- ja pukuhuonetiloissa sekä noudattamaan turvavälejä.

Kuntosali on suljettu.

Sisäliikuntatilat (liikuntasalit) ovat käytettävissä alle 20-vuotiaiden lasten ja nuorten harrastustoimintaan turvaetäisyydet ja hygieniakäytännöt huomioiden. Ottelut ja turnaustoiminta suositellaan järjestettäväksi ilman yleisöä. Maakunnallisia rajoja ylittävää kilpailu- tai ottelutoimintaa ei suositella. Lasten harrastustoiminnassa huomioidaan, että aikuiset eivät oleskele harrastus-, odotus- ja pukeutumistiloissa. Turvaetäisyyksiä on noudatettava ja maskeja käytettävä.

Kansalaisopiston opetus on käynnissä. Turvaetäisyyksiä on noudatettava ja maskeja käytettävä. Ryhmissä on 20 hengen kokoontumisrajoitus. Kansalaisopiston liikuntaryhmät ovat tauolla 28.2.2021 saakka.

Kirjasto on avoinna vain lainaustoimintaan. Lehtilukusalin asiakaskäyttö on suljettu, asiakastietokoneet eivät ole käytettävissä.

Tapahtumat rajoitetaan 20 henkilöön. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston 5.2.2021 antama määräys asiasta on voimassa 1.3.2021 saakka. Tästä määräyksestä poiketen Teuvan kunnan suositus yksityistilaisuuksiin on alueellisen yhteistyöryhmä Nyrkin tavoin enintään 10 henkilöä.

Kasvomaskisuositus on voimassa yli 12-vuotiaille julkisissa sisätiloissa, joissa lähikontakteja ei voi välttää, esim. kaupoissa ja kirjastoissa. Lisäksi suosittelemme kasvomaskin käyttöä laajasti erilaisissa sosiaalisissa kontakteissa.

Maskien käyttö on laajentunut peruskouluissa yli 12-vuotiaille (kuudesluokkalaisille ja sitä vanhemmille).

Kasvomaskien jakelu haavoittuvimmassa asemassa oleville hoidetaan kaikissa Suupohjan kunnissa LLKY:n toimesta.
Teuva, Sosiaalitoimisto, Tuokkolantie 6
tiistai - torstai klo 12-13
yhteydenotot puh. 046 855 5022

Epäillessäsi koronatartuntaa, ota yhteys kiirevastaanoton numeroon 06 2413 3200 (arkisin klo 8-20, viikonloppuisin klo 10-20). Yöaikana toimii kansallinen numero 116 117.

Uusimmat ohjeet ja suositukset julkaistaan verkkosivuilla teuva.fi/korona ja Teuvan kunnan sosiaalisen median kanavissa.

Alueellisen yhteistyöryhmä Nyrkin eli pandemiaohjausryhmän suositukset. Linkki avautuu uuteen ikkunaan.

------------

3.2.2021 klo 16.00

Teuvan kunnan linjaukset 28.2.2021 saakka

Uimahalli on avoinna, mutta saunat pidetään suljettuina. Uimahallin asiakkaita ohjeistetaan pitämään maskeja aula-, käytävä- ja pukuhuonetiloissa sekä noudattamaan turvavälejä.

Kuntosali on suljettu.

Sisäliikuntatilat (liikuntasalit) ovat käytettävissä alle 20-vuotiaiden lasten ja nuorten harrastustoimintaan turvaetäisyydet ja hygieniakäytännöt huomioiden. Ottelut ja turnaustoiminta suositellaan järjestettäväksi ilman yleisöä. Maakunnallisia rajoja ylittävää kilpailu- tai ottelutoimintaa ei suositella. Lasten harrastustoiminnassa huomioidaan, että aikuiset eivät oleskele harrastus-, odotus- ja pukeutumistiloissa. Turvaetäisyyksiä on noudatettava ja maskeja käytettävä.

Kansalaisopiston opetus on käynnissä. Turvaetäisyyksiä on noudatettava ja maskeja käytettävä. Ryhmissä on 10 hengen kokoontumisrajoitus. Kansalaisopiston liikuntaryhmät ovat tauolla 28.2.2021 saakka.

Kirjasto on avoinna vain lainaustoimintaan. Lehtilukusalin asiakaskäyttö on suljettu, asiakastietokoneet eivät ole käytettävissä.

Tapahtumat rajoitetaan 10 henkilöön. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston määräys asiasta on voimassa 8.2.2021 saakka.

Kasvomaskisuositus on voimassa yli 12-vuotiaille julkisissa sisätiloissa, joissa lähikontakteja ei voi välttää, esim. kaupoissa ja kirjastoissa. Lisäksi suosittelemme kasvomaskin käyttöä laajasti erilaisissa sosiaalisissa kontakteissa.
Maskien käyttö on laajentunut peruskouluissa yli 12-vuotiaille (kuudesluokkalaisille ja sitä vanhemmille).

Kasvomaskien jakelu haavoittuvimmassa asemassa oleville hoidetaan kaikissa Suupohjan kunnissa LLKY:n toimesta.
Teuva, Sosiaalitoimisto, Tuokkolantie 6
tiistai - torstai klo 12-13
yhteydenotot puh. 046 855 5022

Epäillessäsi koronatartuntaa, ota yhteys kiirevastaanoton numeroon 06 2413 3200 (arkisin klo 8-20, viikonloppuisin klo 10-20.)*. Yöaikana toimii kansallinen numero 116 117.
*Huom! Kellonaika on korjattu.

Uusimmat ohjeet ja suositukset julkaistaan verkkosivuilla teuva.fi/korona ja Teuvan kunnan sosiaalisen median kanavissa.

Alueellisen yhteistyöryhmä Nyrkin eli pandemiaohjausryhmän suositukset. Linkki avautuu uuteen ikkunaan.

------------

21.1.2021 klo 10.14

THL on päivittänyt turvaväli- ja kasvomaskisuositustaan

THL suosittelee 12 vuotta täyttäneille maskien käyttöä koko maassa (linkki tiedotteeseen).

Kasvomaskien jakelu haavoittuvimmassa asemassa oleville hoidetaan kaikissa Suupohjan kunnissa LLKY:n toimesta.

Teuvan Sosiaalitoimisto
Tuokkolantie 6
tiistai-torstai klo 12-13
yhteydenotot puh. 046 855 5022

Lisäksi THL suosittelee yli kahden metrin turvaväliä muihin ihmisiin.

-------

Tiedote 18.1.2021 klo 17.30

Teuvan kunnan linjaukset 8.2.2021 saakka

Uimahalli avautuu 20.1.2021. Saunat pidetään suljettuina. Uimahallin asiakkaita ohjeistetaan pitämään maskeja aula-, käytävä- ja pukuhuonetiloissa sekä noudattamaan turvavälejä.

Kuntosali on suljettu.

Sisäliikuntatilat (liikuntasalit) ovat käytettävissä alle 20-vuotiaiden lasten ja nuorten harrastustoimintaan turvaetäisyydet ja hygieniakäytännöt huomioiden. Ottelut ja turnaustoiminta suositellaan järjestettäväksi ilman yleisöä. Maakunnallisia rajoja ylittävää kilpailu- tai ottelutoimintaa ei suositella. Lasten harrastustoiminnassa huomioidaan, että aikuiset eivät oleskele harrastus-, odotus- ja pukeutumistiloissa. Turvaetäisyyksiä on noudatettava ja maskeja käytettävä.

Kansalaisopiston opetus käynnistyy 25.1.2021. Turvaetäisyyksiä on noudatettava ja maskeja käytettävä. Ryhmissä on 10 hengen kokoontumisrajoitus. Kansalaisopiston liikuntaryhmät ovat tauolla 8.2.2021 saakka paitsi ulkona tapahtuvien kokoontumisten osalta.

Kirjasto on avoinna vain lainaustoimintaan. Lehtilukusalin asiakaskäyttö on suljettu, asiakastietokoneet eivät ole käytettävissä.

Tapahtumat rajoitetaan 10 henkilöön.

Kasvomaskisuositus on voimassa yli 15-vuotiaille julkisissa sisätiloissa, joissa lähikontakteja ei voi välttää, esim. kaupoissa ja kirjastoissa. Lisäksi suosittelemme kasvomaskin käyttöä laajasti erilaisissa sosiaalisissa kontakteissa.

Maskien käyttö laajenee peruskouluissa yli 12-vuotiaille (kuudesluokkalaisille ja sitä vanhemmille).

Kasvomaskien jakelu haavoittuvimmassa asemassa oleville hoidetaan kaikissa Suupohjan kunnissa LLKY:n toimesta.

Teuva, Sosiaalitoimisto, Tuokkolantie 6

tiistai - torstai klo 12-13

yhteydenotot puh. 046 855 5022

Epäillessäsi koronatartuntaa, ota yhteys kiirevastaanoton numeroon 06 2413 3200 (8-22). Yöaikana toimii kansallinen numero 116 117.

Uusimmat ohjeet ja suositukset julkaistaan verkkosivuilla teuva.fi/korona ja Teuvan kunnan sosiaalisen median kanavissa.

Alueellisen yhteistyöryhmä Nyrkin eli pandemiaohjausryhmän suositukset. Linkki avautuu uuteen ikkunaan.

-------

Tiedote 22.12.2020 klo 11.55

Teuvan kunnan linjaukset 17.1.2021 saakka

Uimahalli, kuntosali ja sisäliikuntatilat (liikuntasalit) ovat suljettuina 17.1.2021 saakka.

Kirjasto on avoinna vain lainaustoimintaan. Lehtilukusalin asiakaskäyttö on suljettu, asiakastietokoneet eivät ole käytettävissä. Kirjasto on suljettu 24.12.2020-3.1.2021 välisen ajan.

Tapahtumat rajoitetaan 10 henkilöön.
____________________

 

Tiedote 16.12.2020 klo 14.30

Etelä-Pohjanmaan koronatilanne. Teuvan kunnan linjaukset 11.1.2021 saakka.

Maanantaina 14.12.2020 kokouksen pitänyt Etelä-Pohjanmaan alueellinen yhteistyöryhmä Nyrkki päivitti suosituksiaan.

Uimahalli, kuntosali ja sisäliikuntatilat (liikuntasalit) ovat suljettuina 11.1.2021 saakka.

Kirjasto on avoinna vain lainaustoimintaan. Lehtilukusalin asiakaskäyttö on suljettu, asiakastietokoneet eivät ole käytettävissä. Kirjasto on suljettu 24.12.2020-3.1.2021 välisen ajan.

Tapahtumat rajoitetaan 10 henkilöön.

Joulukuusipuisto (Rasintie 1, Teakin pihapiiri) on avoinna omatoimiseen tutustumiseen loppiaiseen saakka.

_______________________
 

Tiedote 3.12.2020 klo 11.20

Etelä-Pohjanmaan koronatilanne. Teuvan kunnan linjaukset 3.-21.12.2020

Keskiviikkona 2.12.2020 kokouksen pitänyt Etelä-Pohjanmaan alueellinen yhteistyöryhmä Nyrkki päivitti suosituksiaan.

 • Uimahalli suljetaan 21.12.2020 saakka. Kuntosali on avoinna avainkorttiasiakkaille. Paikalla saa olla maksimissaan 10 henkilöä. Käyttäjiä muistutetaan hygieniaohejista ja turvaetäisyyksistä.
 • Kirjasto on avoinna vain lainaustoimintaan. Lehtilukusalin asiakaskäyttö suljetaan, asiakastietokoneet eivät ole käytettävissä.
 • Kansalaisopiston syyskauden lähiopetus päättyy 3.12.2020, paitsi niiden kurssien osalta, jotka voidaan siirtää etäopetukseen.
 • Tapahtumat rajoitetaan 10 henkilöön.
 • Lasten ja nuorten harrastustoiminta jatkuu hygieniaohjeet ja turvaetäisyydet huomioiden.
 • Teuvabiilin toiminta jatkuu, mutta tapahtumissa voi olla maksimissaan 10 henkilöä.
 • Itsenäisyyspäivän soihtukulkue peruutetaan. Seppeleet lasketaan sankarihaudoille, paikalla saa olla maksimissaan 10 henkilöä.
 • Joulukuusipuiston avajaiset 13.12. peruutetaan. Kuusipuisto on avoinna omatoimiseen tutustumiseen 13.12.2020 alkaen loppiaiseen saakka.
 • Nuorisotila on avoinna suunnitellusti, mutta käyttäjiä muistutetaan maskeista ja turvaetäisyyksistä.

______________________

 

Tiedote 1.12.2020:

Teuvan kunnan suositukset asukkailleen Etelä-Pohjanmaan koronatilanteen siirryttyä kiihtymisvaiheeseen

Etelä-Pohjanmaa on siirtynyt koronapandemiassa kiihtymisvaiheeseen. Vaikka alueellamme altistuksia on vähän, on äärimmäisen tärkeää, että noudatamme turvaohjeita huolellisesti. Pari seuraavaa viikkoa ovat ratkaisevia taudin etenemisessä.

 • Kasvomaskisuositus on voimassa yli 15-vuotiaille julkisissa sisätiloissa, joissa lähikontakteja ei voi välttää, esim. kaupoissa ja kirjastoissa. Lisäksi suosittelemme kasvomaskin käyttöä laajasti erilaisissa sosiaalisissa kontakteissa.
 • Pidä huolta turvaväleistä ja hyvästä käsihygieniasta.
 • Vältä kaikkea muuta kuin täysin välttämätöntä matkustamista.
 • Vältä kaikkia muita kuin välttämättömiä kokoontumisia ja kontakteja.

Epäillessäsi koronatartuntaa, ota yhteys kiirevastaanoton numeroon 06 2413 3200 (8-22). Yöaikana toimii kansallinen numero 116 117.

Uusimmat ohjeet ja suositukset julkaistaan verkkosivuilla teuva.fi/korona ja Teuvan kunnan sosiaalisen median kanavissa.
____________

 

Tiedote 27.11.2020 klo 16.30

Teuvan kunnan suositukset asukkailleen Etelä-Pohjanmaan koronatilanteen siirryttyä kiihtymisvaiheeseen

Perjantaina 27.11.2020 ylimääräisen kokouksen pitänyt alueellinen yhteistyöryhmä Nyrkki luokitteli koko Etelä-Pohjanmaan maakunnan siirtyneen koronatilanteen kiihtymisvaiheeseen.

Koronanyrkin kokouksen 27.11.2020 tiedote löytyy Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin verkkosivuilta, linkki aukeaa uuteen ikkunaan.

- Yli 20 hengen yksityistilaisuuksia ei toistaiseksi suositella järjestettäväksi ja pienemmissäkin tilaisuuksissa käytetään maskeja, elleivät turvavälit toteudu. Yksityistilaisuuksissa ja harrastustoiminnassa on kiinnitettävä erityistä huomiota tilan kokoon, jotta turvavälit voidaan pitää.


- Perheen ulkopuolisia lähikontakteja suositellaan välttämään oman harkinnan mukaan, ja enimmäismäärä kokoontumisille samalla kertaa on 20 henkilöä. Esimerkiksi perheiden välisiä tapaamisia ja yleisötilaisuuksiin osallistumista on hyvä mahdollisuuksien mukaan vähentää tai välttää.


- Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on kieltänyt kaikki sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset, joihin osallistuu yli 50 henkilöä. Sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa voidaan kuitenkin järjestää yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia, joihin osallistuu yli 50 henkilöä, jos turvallisuus niissä voidaan varmistaa. Tapahtuman turvallisuus varmistetaan noudattamalla THL:n ja opetus- ja kulttuuriministeriönohjetta koronavirustartuntojen ehkäisemiseksi. Määräys on voimassa ajalla 1.12.–31.12.2020.


- Yli 20-vuotiaiden harrastustoiminnassa suositellaan, että ajalla 27.11. - 15.12. keskeytetään sisätiloissa tapahtuva joukkue- ja kontaktilajien harrastus-, ottelu- ja kilpailutoiminta. Suositus ei koske sellaista aikuisten harrastustoimintaa, jossa osallistujien turvavälit säilyvät tosiasiallisesti koko harjoituksen ajan. Mahdollisuuksien mukaan harrastukset kannattaa siirtää ulos.

- Lasten ja nuorten harrastustoiminta voi jatkua nykymuodossaan turvaetäisyydet ja hygieniakäytännöt huomioiden. Ottelut ja turnaustoiminta suositellaan järjestettäväksi ilman yleisöä.

Kasvomaskisuositus on voimassa yli 15-vuotiaille julkisissa sisätiloissa, joissa lähikontakteja ei voi välttää, esim. kaupoissa ja kirjastoissa. Lisäksi Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri suosittaa kasvomaskin käyttöä laajasti erilaisissa sosiaalisissa kontakteissa.

Tarkempi ohjeistus löytyy THL:n sivuilta, linkki avautuu uuteen ikkunaan.

Myös lukion opiskelijoille on maskisuositus syyslukukauden loppuun saakka, maskin käyttö on opiskelijan
omalla vastuulla. Vähävaraisten opiskelijoiden maskien jakelu hoidetaan LLKY:n sosiaalipalveluiden kautta.

Kasvomaskien jakelu haavoittuvimmassa asemassa oleville hoidetaan kaikissa Suupohjan kunnissa LLKY:n toimesta, linkki avautuu uuteen ikkunaan.
Teuva, Sosiaalitoimisto, Tuokkolantie 6
tiistai - torstai klo 12-13
yhteydenotot puh. 046 855 5022

Pidä huolta turvaväleistä ja hyvästä käsihygieniasta.

Asiointiin Teuvan kunnan työntekijöiden kanssa suositellaan ajanvarausta. Tapaamisiin ei tule osallistua flunssaoireisena. Kunnan työntekijöiden yhteystiedot verkkosivuillamme teuva.fi/yhteystiedot.

Sairaanhoitopiirin Koronanyrkki suosittelee, että muuta kuin välttämätöntä matkustamista vältetään pääkaupunkiseudulle, sekä vältetään tarpeetonta liikkumista myös sairaanhoitopiirin sisällä ja ulkopuolella.

Epäillessäsi koronatartuntaa, ota yhteys kiirevastaanoton numeroon 06 2413 3200 (8-22). Yöaikana toimii kansallinen numero 116 117.
____________

 

TIEDOTE 10.11.2020 klo 11.00

TEUVAN KUNNAN SUOSITUKSET ASUKKAILLEEN ETELÄ-POHJANMAAN KORONATILANTEEN MUUTTUESSA

Etelä-Pohjanmaan Sairaanhoitopiirin alueella on koronaviruksen etenemisessä siirrytty kiihtymisvaiheesta perustasoon. Kauhajoen koronatapaukset ovat nostaneet Suupohjan kiihtymisvaiheen tuntumaan, mutta tartuntaluvuista huolimatta sairaanhoitopiirin Koronanyrkki päätti säilyttää Suupohjan luokittelun perustasolla muun maakunnan tavoin.

Kasvomaskisuositus on edelleen voimassa yli 15-vuotiaille julkisissa sisätiloissa, joissa lähikontakteja ei voi välttää, esim. kaupoissa ja kirjastoissa.

Tarkempi ohjeistus löytyy THL:n sivuilta

Myös lukion opiskelijoille on maskisuositus, maskin käyttö on opiskelijan omalla vastuulla. Vähävaraisten opiskelijoiden maskien jakelu hoidetaan LLKY:n sosiaalipalveluiden kautta.

Kasvomaskien jakelu haavoittuvimmassa asemassa oleville hoidetaan kaikissa Suupohjan kunnissa LLKY:n toimesta.
Teuva, Sosiaalitoimisto, Tuokkolantie 6
tiistai - torstai klo 12-13
yhteydenotot puh. 046 855 5022

Pidä huolta turvaväleistä ja hyvästä käsihygieniasta.

Kokouksien ja yleisötilaisuuksien osalta Teuvan kunnassa noudatetaan Aluehallintoviraston määräystä, jossa yli 50 henkilön yleisiä kokouksia ja tilaisuuksia voi järjestää, kunhan niiden turvallisuus on varmistettu henkilömäärien rajaamisen, turvaetäisyyksien ja hygieniaohjeistuksen avulla.

Asiointiin Teuvan kunnan työntekijöiden kanssa suositellaan ajanvarausta. Tapaamisiin ei tule osallistua flunssaoireisena. Kunnan työntekijöiden yhteystiedot verkkosivuillamme teuva.fi/yhteystiedot.

Sairaanhoitopiirin Koronanyrkki suosittelee, että muuta kuin välttämätöntä matkustamista pääkaupunkiseudulle vältetään, koska sairastumisriski on huomattavasti suurempi kuin Etelä-Pohjanmaalla.
_____________________________

 

TIEDOTE 8.10.2020 klo 10.30

TEUVAN KUNNAN SUOSITUKSET ASUKKAILLEEN KORONATILANTEEN KIIHTYMISVAIHEESSA

Kasvomaskisuositus on voimassa yli 15-vuotiaille julkisissa sisätiloissa, joissa lähikontakteja ei voi välttää, esim. kaupoissa ja kirjastoissa.

Tarkempi ohjeistus löytyy THL:n sivuilta.

Myös lukion opiskelijoille on maskisuositus, maskin käyttö on opiskelijan omalla vastuulla. Vähävaraisten opiskelijoiden maskien jakelu hoidetaan LLKY:n sosiaalipalveluiden kautta.

Kasvomaskien jakelu haavoittuvimmassa asemassa oleville hoidetaan kaikissa Suupohjan kunnissa LLKY:n toimesta.
Teuva, Sosiaalitoimisto, Tuokkolantie 6
tiistai - torstai klo 12-13
yhteydenotot puh. 046 855 5022

Pidä huolta turvaväleistä ja hyvästä käsihygieniasta.

Teuvan kunta suosittaa, että Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ohjeistuksen mukaisesti yli 20 hengen julkisia kokouksia ja yleisötilaisuuksia ei järjestetä sisä- eikä ulkotiloissa. Myös vapaaehtoistoiminnassa huomioidaan rajoitetut kontaktit. Kunnan tiloissa järjestettävät tilaisuudet ovat vuokraajan vastuulla, niissä tulee huomioida voimassa olevat hygieniaohjeet ja viranomaisten suositukset. Sairaanhoitopiirin ohjeistuksessa joukkueurheilua ja joukkueurheilun kilpailutoimintaa suositellaan tauottamaan.

Asiointi Teuvan kunnan työntekijöiden kanssa hoidetaan ainoastaan ajanvarauksella. Kunnan työntekijöiden yhteystiedot verkkosivuillamme teuva.fi/yhteystiedot.

Muilta osin kaikki kunnan palvelut toimivat normaalisti.

Suositus on voimassa 31.10.2020 saakka.

__________________________________________

 

LLKY:n tiedote 5.10.2020

PÄIVÄHOIDOSSA TAI PERUSOPETUKSESSA OLEVIEN LASTEN COVID- 19 NÄYTTEET

Koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi on erittäin tärkeää, että sairaana ei mennä päiväkotiin eikä kouluun.
Koronavirustaudille tyypillisiä oireita ovat esimerkiksi kuume, yskä, päänsärky, pahoinvointi, ripuli, lihaskipu, kurkku-kipu, nuha, hengenahdistus ja haju- ja makuaistin menetys. Koronavirustaudin oireita ei voi erottaa muiden virustau-tien oireista muuten kuin koronavirustestillä.

1. Jos lapselle tulee koronavirusinfektioon sopivia oireita, mutta hän tai hänen lähipiirinsä ei ole matkaillut kahteen viikkoon ulkomailla, eikä hän ole tiettävästi altistunut koronavirukselle:

 •  Alle kouluikäisen lapsen lieviä oireita voi seurata pari päivää ilman testaamista. Lapsen oireet ovat lieviä, jos hän on virkeä ja jaksaa leikkiä.
 •  Jos oireilevan lapsen oireet seurannassa väistyvät, ei testiin tarvitse mennä, vaan hoitoon voi pala-ta lieväoireisena.
 •  Jos oireet jatkuvat, tulee soittaa kiirevastaanottoon, jossa arvioidaan koronatestin tarve.
 •  Jos lapsen näytteille pääseminen viivästyy ja oireet ovat olleet poissa jo vuorokauden ennen näyt-teille pääsyä tai sen vastauksen saamista, voi lapsi palata hoitoon/kouluun
  • jos varattua näyteaikaa ei tarvita, tulee vanhemman perua se
 •  Mikäli ei ole altistumista tai vahvaa epäilyä, että testitulosta odottavalla perheenjäsenellä on koro-navirustartunta, voi oireettomat perheenjäsenet olla koulussa, päiväkodissa ja töissä normaalisti.
 •  Jos näyte on negatiivinen, lapsi voi palata hoitoon/kouluun kun oireet ovat selvästi lievittymässä.
 • Jos samassa perheessä lapset ja aikuiset ovat sairastuneet samaan aikaan ja aikuisen testitulos on negatiivinen
  • lapsia ei tarvitse testata
  • jos vain lapsilla on oireita, riittää että yksi lapsi testataan
  • oireisten nuorten (yli 12v.) ja aikuisten tulee mennä aina testiin, vaikka lapsen testitulos olisi negatiivinen.
 • Kouluikäiset sairastavat vähemmän kuin alle kouluikäiset lapset, joten koronavirusinfektion toden-näköisyys on heillä suurempi. Siksi koronavirustesti on kouluikäisellä aiheellinen, jos esiintyy ko-ronavirukseen sopivia oireita

2. Mikäli lapselle ilmaantuu uusi hengitystieinfektio tai on syytä epäillä korona-altistumista ja hän tai hänen lähipiirinsä on matkaillut kahden viikon sisällä ulkomailla

 • Hän ei voi mennä oireisena hoitoon/kouluu
 • Ota yhteys kiirevastaanottoon ja kerro uusista oireista. Tehdään uusi arvio tilanteesta ja mahdolli-sesta koronatestistä
 • Oireilevan henkilön tulee olla kotona vähintään testituloksen valmistumiseen asti.
 • Jos koronavirustesti on negatiivinen, voi päiväkotiin/kouluun palata, kun lapsi on vähäoireinen.

3. Mikäli lapsi on altistunut koronavirukselle, hänet on määrätty karanteeniin. Jos hän saa koronavirusinfek-tioon sopivia oireita, tulee hakeutua koronatestiin

 •  Lapsi on kuitenkin karanteenissa, eikä voi mennä hoitoon/kouluun ennen karanteenin päättymistä, vaikka testitulos olisi negatiivinen.
 •  Jos koronavirustesti on positiivinen, pitää koko perheen pysyä kotona. Jatko-ohjeet saa terveyden-huollosta.

Joskus lievä nuha tai yskä jatkuu pitkään hengitystieinfektion jälkeen. Kun lapsi on muuten parantunut, tällainen lievä oire ei ole este päiväkotiin palaamiselle. On tärkeää, että lapsen astma- ja allergiaoireet pyritään samaan mah-dollisimman hyvin hallintaan hyvällä lääkehoidolla. Lapselle tyypillisten lievien pitkäaikaisten oireiden takia ei tarvit-se olla pois päiväkodista.
Suupohjan LLKY:n alueen lasten vanhemmat voivat varata lapselle ajan koronavirustestiin 06 24133200 klo 8-20.

Ohje päivitetty 28.9.20 mukaillen epshp:n ohjetta.
______________________________________

 

LLKY:n tiedote 24.8.2020 klo 8.20, päivitetty 26.8.2020 klo 8.25

KORONATIETOUTTA LAPSIPERHEILLE

 

Koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi on erittäin tärkeää, että sairaana ei mennä päiväkotiin eikä kouluun.

 

Koronavirustaudille tyypillisiä oireita ovat esimerkiksi kuume, yskä, päänsärky, pahoinvointi, ripuli, lihaskipu, kurkkukipu, nuha, hengenahdistus ja haju- ja makuaistin menetys. Koronavirustaudin oireita ei voi erottaa muiden virustautien oireista muuten kuin koronavirustestillä.

 

Oireinen lapsi tulee viedä koronatestiin, jos hänellä on uusi hengitystieinfektio tai on syytä epäillä korona-altistumista. Koronavirustestiin tulee hakeutua matalalla kynnyksellä, jos tuntuu, että oireissa on mukana infektio-oireita.

 

Jos infektio uusii ja koronatesti on jo aikaisemmin osoittautunut negatiiviseksi, ei uutta testiä tarvita, jos oireet ovat samat kuin aikaisemmin, eikä altistusta ole tapahtunut. Jos perheessä on samanaikaisesti useita samanlaista hengitystieinfektiota sairastavaa, riittää, että yhdeltä lapselta on saatu negatiivinen testitulos. Muut lapset voivat palata hoitoon/kouluun kun oireet ovat selvästi lievittymässä.

 

Suupohjan LLKY:n alueen lasten vanhemmat voivat varata lapselle ajan koronavirustestiin 06 24133200 klo 8-18.

 

Oireilevan henkilön tulee olla kotona vähintään testituloksen valmistumiseen asti.

Koska testituloksen saaminen kestää 3-5 vrk, voi täysin oireeton lapsi palata kouluun/hoitoon ennen testituloksen valmistumista, jos on tiedossa, ettei altistuminen koronavirukselle ole ollut mahdollista.  Oireettomat perheenjäsenet voivat olla koulussa, päiväkodissa ja töissä, kun testitulosta odotetaan, ellei ole tietoa altistumista tai vahvaa epäilyä, että testitulosta odottavalla perheenjäsenellä on koronavirustartunta.

 

Jos koronavirustesti on negatiivinen, voi päiväkotiin/kouluun palata, kun lapsi on vähäoireinen.

Jos koronavirustesti on positiivinen, pitää koko perheen pysyä kotona. Jatko-ohjeet tulevat terveydenhuollosta.

 

Joskus lievä nuha tai yskä jatkuu pitkään hengitystieinfektion jälkeen. Kun lapsi on muuten parantunut, tällainen lievä oire ei ole este päiväkotiin palaamiselle.

 

On tärkeää, että lapsen astma- ja allergiaoireet pyritään samaan mahdollisimman hyvin hallintaan hyvällä

lääkehoidolla. Lapselle tyypillisten lievien pitkäaikaisten oireiden takia ei kuitenkaan tarvitse olla pois

päiväkodista.

 

Vanhempien tulee arvioida myös niiden lasten tilannetta, joilla on tiedossa muita kroonisia oireita, esim. jännitysvatsakipuja. Tuttujen, pitkäaikaisten oireiden takia ei tarvitse olla pois päiväkodista tai hakeutua koronvirustestiin, mutta jos oireet muuttuvat ja vaikeutuvat, testiin tulee hakeutua herkästi.

 

On tärkeää pyrkiä vähentämään myös muiden infektiotautien kuin koronavirustaudin leviämistä, jotta testauskapasiteetti riittää kaikille oireisille.

_____________

Tiedote 21.8.2020 klo 11.15

Kasvomaskien käyttäminen ja jakelu haavoittuvimmassa asemassa oleville vähävaraisille

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL on 13.8.2020 antanut suosituksen yli 15 vuotiaille kansalaisille kasvomaskien käytöstä tietyissä tilanteissa toisten ihmisten suojaamiseksi. Kansalaisten kasvomaskisuositus koskee 14.8.2020 alkaen myös Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin aluetta ja siten myös Suupohjaa.

Kasvomaski on yksi keino ehkäistä koronavirustartuntojen leviämistä. Ensisijaisen tärkeää on edelleen noudattaa 1-2 metrin turvavälejä aina kun mahdollista, pestä käsiä, yskiä hihaan tai kertakäyttöiseen nenäliinaan sekä välttää kasvojen koskettelua. Oireisena tulee välttää sosiaalisia kontakteja ja hakeutua välittömästi koronatestiin.

 THL suosittaa maskin käyttöä, kun

 • olet joukkoliikenteessä, jossa lähikontakteja ei aina voida välttää
 • olet matkalla koronavirustestiin ja kun odotat testin tulosta ja sinulla on välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella
 • palaat riskialueelta Suomeen ja siirryt maahantulopaikasta, kuten lentokentältä, karanteeniin ja lisäksi, jos sinulla on karanteenin aikana välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella.

Kasvomaskia voi käyttää edelleen myös muissa tilanteissa, jos turvavälien pitäminen on mahdotonta.

Lähtökohtana on se, että kukin hankkii maskin itse. Kunnan tehtävänä on huolehtia siitä, etteivät kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevat jää vaille suojaa vaan saavat maskin ilmaiseksi.

Isojoella, Karijoella, Kauhajoella ja Teuvalla aloitetaan kasvomaskien jakelu kaikkein haavoittuvimmassa asemassa oleville vähävaraisille em. tilanteita varten alla olevan aikataulun mukaisesti 24.8.2020 alkaen.

Jaettavana pussi, joka sisältää 2 kankaista maskia ja pesuohjeet. Yksi pussi/asiakas.
thän tule sisätiloihin flunssaoireisena!

Maskien jakelu sosiaalitoimen kautta:

Isojoki, Kunnantalo, Teollisuustie 1 A
tiistai ja torstai klo 9-11
yhteydenotot puh. 040 480 4536

Karijoki, Sosiaalitoimisto, Kristiinantie 3
tiistai ja perjantai klo 9-11
hteydenotot puh. 040 528 7701

Kauhajoki, Kauhajoen kaupungintalon aula. Hallintoaukio
maanantai - torstai klo 12-15                              
yhteydenotot puh. 040 630 0574 

Teuva, Sosiaalitoimisto, Tuokkolantie 6
tiistai - torstai klo 12-13
yhteydenotot puh. 046 855 5022

_____________

Tiedote 16.7.2020 klo 8:30

Mielenterveystalon Koronahuoli-chat palvelee koko kesän

HUS Psykiatrian ammattilaiset neuvovat potilaita ja työntekijöitä mielenterveystalon koronahuoli-chatissa.

Chat on kaikille suomalaisille avoin, maksuton, kahdenkeskinen chat.

Osoitteessa www.mielenterveystalo.fi sijaitsee Milli, virtuaalinen apuri. Nyt Millin kautta pääsee myös chattaamaan ammattilaisen kanssa Koronahuoli-chattiin.

Chatissa asioidaan anonyymisti, eikä siitä muodostu hoitosuhdetta. Chatissa vastaavat sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset HUS Psykiatriasta, joihin lukeutuu mm. sairaanhoitajia, psykologeja ja sosiaalityöntekijöitä.

Chatissa saa apua koronapandemian aiheuttamiin mielen oireisiin kuten ahdistuneisuuteen, unettomuuteen ja stressiin. Lisäksi chatissa saa neuvoja elämäntilanteeseen liittyviin huoliin, kuten taloudelliseen pärjäämiseen, asumiseen, lasten tai läheisen vointiin, päihteiden käyttöön tai lähisuhdeväkivaltaan.

Chat on avoinna arkisin ma-to 12-16 ja pe 12-15. Ruotsinkielistä palvelua tarjotaan sosiaalityöntekijöiden toimesta keskiviikkoisin 12-16.

_____________

Tiedote 29.5.2020 klo 10:40

Teuvan kunnan toiminta koronavirusepidemian rajoitusten vaiheittaisessa purkamisessa 1.6.2020 alkaen

Tässä tiedotteessa kerromme siitä, miten Valtioneuvoston linjaukset koronavirusepidemian rajoitusten vaiheittaisesta purkamisesta vaikuttavat Teuvan kunnan palveluihin 1.6.2020 alkaen.

Poikkeusolot eivät ole päättyneet. Vaikka rajoituksia asteittain puretaan, noudata kansallisia ohjeita ja pidä huolta turvaväleistä ja hyvästä käsihygieniasta. Ikäihmisten ja muiden riskiryhmäläisten tulee noudattaa erityistä huolellisuutta.

Asiointi Teuvan kunnan työntekijän kanssa toistaiseksi

Mikäli kunnan työntekijän henkilökohtainen tapaaminen asioinnin hoitamiseksi on välttämätöntä, sovi aika etukäteen. Henkilöstön yhteystiedot löytyvät verkkosivuilta teuva.fi/yhteystiedot.

Teuvan kunnan henkilökunta jatkaa toistaiseksi etätöissä mahdollisuuksien mukaan.

Teuvan kirjasto avautuu 1.6.2020

Kaksi ensimmäistä viikkoa kirjasto on avoinna ma-ti klo 12-17, ke-to klo 12-16 ja pe klo 12-17.

15.6.2020 alkaen palataan normaaliin aukioloaikaan, jolloin kirjasto on avoinna ma-ti klo 12-19.

Riskiryhmille ei ole omaa aukioloaikaa, vaan heille jatketaan varausten noutopalvelua. Lisätietoja saa kirjaston verkkosivuilta, numerosta 040 126 3276 tai kirjasto@teuva.fi.

Asiakastietokoneet ja muut laitteet eivät ole toistaiseksi käytössä.

Kirjaston asiakkaita muistutetaan huolehtimaan turvaväleistä, käsihygieniasta sekä siitä, että kirjastoon ei tulla sairaana.

Teuvan kunnan asiointipiste (Teakin toimitilat, Rasintie 1 A) avautuu 27.7.2020.

Siihen saakka se toimii ja palvelee rajoitetusti ja ennakkoon tehdyllä ajanvarauksella. Asiointi ensisijaisesti puhelimitse tai sähköisesti. Asiointipisteen puhelinnumero on 040 770 3000, sähköpostiosoite on kunta@teuva.fi. Teuvan kunnalle tai Kelalle osoitetun postin voi jättää Teakin toimitilojen pääoven läheisyydessä olevaan postilaatikkoon.

Teuvan kunnan toimistot ja asiointipiste ovat kokonaan suljettuna 29.6.-26.7.2020 välisenä aikana.

Elinkeinopalvelut

Yrittäjille maksutonta neuvontaa eri koronatukien hakumahdollisuuksista antaa elinkeinojohtaja Juha Niemelä, p. 040 663 3274 tai juha.niemela@teuva.fi

Kulttuuritalo Orrela avautuu 1.6.2020 alle 50 henkilön tilaisuuksille.

Kansalaisopiston opetus on kevätkaudelta päättynyt.

Pitämättä jääneitä tunteja ei keväällä enää pidetä, mutta syyskaudella opiskelijat ovat oikeutettuja kurssimaksuhyvitykseen, mikäli kevätkauden tunneista jäi yli 40% toteutumatta.

Kesken jääneistä töistä voi tiedustella suoraan opettajalta tai tulla jatkamaan työ syksyn kurssilla valmiiksi. Syksyn opetusohjelmasta tiedotetaan elokuussa.

Uimahalli avautuu 1.7.2020. Ohjeita uimahallin avautumisesta annetaan myöhemmin.

Kuntosali avautuu 1.6.2020 avainkorttiasiakkaille.

Kuntosalilla on ohjeita turvaetäisyyksistä ja käsien pesemisestä.

Kuntosalikäsineiden käyttöä suositellaan.

Sähkölukot ovat avoinna avainkorttiasiakkaille 5.00-22.00 välisenä aikana.

Uusia avaimia voi lunastaa 1.7.2020 alkaen uimahallin avautuessa.

Uimahallin ja kuntosalin 10- ja 20-kerran korttien käyttöä jatketaan normaalisti. Vuosikortteihin lisätään automaattisesti käyttöaikaa sulkujen verran.

Kaikkien yhdistysten ja muiden toimijoiden toiminta kunnan tiloissa on mahdollista alle 50 henkilölle, sekä turvaetäisyys- ja hygieniarajoitukset huomioiden.

Nuorisotila Klubi avautuu aikaisintaan elokuussa koulujen syyslukukauden alkaessa.

Teakin ja terveyskeskuksen lounasravintolat palvelevat toistaiseksi ainoastaan niiden tiloissa työskenteleviä henkilöitä.

Poikkeusolojen asiointipalvelut Teuvalla jatkuvat toistaiseksi. Ruokaostoksiin, apteekkiostoksiin ja ateriapalveluun liittyvää apua saa numeroista 040 670 6307 ja 040 670 5218. Ikäihmisten kotiateriapalvelu toimii normaalisti.

Luottamustoimielinten kokoukset pyritään järjestämään sähköisesti.

Terveydenhuollon ohjeistus

Toimintaohjeet koronavirustartuntaa epäiltäessä ja ajankohtaista tietoa sosiaali- ja terveyspalveluiden toiminnasta löydätte Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän kotisivuilta, www.llky.fi

Vierailut vanhusten ja muiden riskiryhmien asumispalveluyksiköissä on kielletty.

Ulkopuolisten vierailut hoitolaitoksissa, terveydenhuollon yksiköissä ja sairaaloissa on kielletty. Tässä voidaan suorittaa tapauskohtaista arviointia.

Seuraa ajankohtaista viestintää

Teuvan kunnassa seuraamme koronavirustilanteen kehittymistä tiiviisti yhteistyössä Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän kanssa. Kaikessa toiminnassa otetaan huomioon riskit ja rajoitusten hallittu purkaminen. Teuvan kunta viestittää vaikutuksista eri palveluihin verkkosivuilla teuva.fi/korona sekä sosiaalisessa mediassa.

Kokoontumisrajoitukset ovat edelleen voimassa. Vältä tarpeetonta oleilua yleisillä paikoilla. Julkiset kokoontumiset rajoitetaan 50 henkilöön 1.6.2020 alkaen.

Lisätietoja:

kunnanjohtaja Veli Nummela, p. 046 850 7700
vt. hallintojohtaja Pia Valtonen, p. 040 630 2505
sivistysjohtaja Pauliina Niemi, p. 050 386 4611

_____________

Tiedote 12.5.2020 klo 8.15

Teuvan kunnan toiminta koronavirusepidemian rajoitusten vaiheittaisessa purkamisessa 14.-31.5.2020

Tässä tiedotteessa kerromme siitä, miten Valtioneuvoston linjaukset koronavirusepidemian rajoitusten vaiheittaisesta purkamisesta vaikuttavat Teuvan kunnan palveluihin 14.5.2020 alkaen.

Poikkeusolot eivät ole päättyneet. Vaikka rajoituksia asteittain puretaan, noudata kansallisia ohjeita ja pidä huolta turvaväleistä ja hyvästä käsihygieniasta. Ikäihmisten ja muiden riskiryhmäläisten tulee noudattaa erityistä huolellisuutta.

Varhaiskasvatuksen toimintayksiköt ovat toiminnassa 14.5.2020 alkaen
Varhaiskasvatuksen yksiköt toimivat normaalisti 14.5.2020 alkaen. Muistutamme vielä, että käsi- ja yskimishygieniasta pidetään erityistä huolta. Hoitoon ei myöskään tulla flunssan oireissa tai sairaana. Huoltajille on tiedotettu sähköpostitse varhaiskasvatuksen muuttuneista toimintatavoista.

Peruskoulut palaavat lähiopetukseen 14.-30.5.2020 väliseksi ajaksi
Koulujen lähiopetus alkaa lukujärjestyksen mukaisesti 14.5.2020. Opetus järjestetään niin, että tartuntariski olisi mahdollisimman pieni. Kouluruoan jakelu loppuu 14.5.2020. Huoltajia on tiedotettu tarkemmista järjestelyistä ja käytännöistä Wilma-järjestelmän kautta.

Teuvan lukio on etäopetuksessa lukuvuoden loppuun saakka. Kouluruoan jakelu lukion opiskelijoille jatkuu 29.5.2020 saakka. Ylioppilasjuhlat järjestetään ensisijaisesti 29.8.2020. Varapäivänä toimii 5.12.2020.

Kaikki opetuksen ja varhaiskasvatuksen tilat ovat suljettuna yleisöltä toistaiseksi.

Asiointi Teuvan kunnan työntekijän kanssa toistaiseksi
Mikäli kunnan työntekijän henkilökohtainen tapaaminen asioinnin hoitamiseksi on välttämätöntä, sovi aika etukäteen. Henkilöstön yhteystiedot löytyvät verkkosivuilta teuva.fi/yhteystiedot, linkki avautuu uuteen ikkunaan. Teuvan kunnan henkilökunta jatkaa toistaiseksi etätöissä mahdollisuuksien mukaan.

Muut kunnan palvelut 14.5.-31.5.2020

Teuvan kirjasto palvelee noutoperiaatteella
Teuvan kirjaston uloslainaus on käynnistynyt 11.5.2020 aineiston noutolainauksena. Lisätietoja saa kirjaston verkkosivuilta, numerosta 040 126 3276 tai kirjasto@teuva.fi. Lainoja voi palauttaa palautusluukusta.

Kirjastotilat avautuvat 1.6.2020. Tiedotamme asiasta lisää lähempänä ajankohtaa.

Kaikki Teuvan kunnan tilat ovat suljettuna yleisöltä, pois lukien Teuvan kunnan asiointipiste (Teakin toimitilat, Rasintie 1 A).

Asiointipiste toimii ja palvelee rajoitetusti ja ennakkoon tehdyllä ajanvarauksella. Asiointi ensisijaisesti puhelimitse tai sähköisesti. Asiointipisteen puhelinnumero on 040 770 3000, sähköpostiosoite on kunta@teuva.fi. Teuvan kunnalle tai Kelalle osoitetun postin voi jättää Teakin toimitilojen pääoven läheisyydessä olevaan postilaatikkoon.

Uimahalli ja kuntosali sekä muut liikuntatilat on suljettu. Uimahalli avautuu turvallisuussyistä aikaisintaan 1.7.2020. Tästä tiedotetaan lisää myöhemmin.

Kaikkien yhdistysten ja muiden toimijoiden toiminta kunnan tiloissa on keskeytetty.

Kansalaisopiston kevätkauden lähiopetus on päättynyt.

Nuorisotila avautuu aikaisintaan elokuussa koulujen syyslukukauden alkaessa.

Teakin ja terveyskeskuksen lounasravintolat palvelevat toistaiseksi ainoastaan niiden tiloissa työskenteleviä henkilöitä.

Poikkeusolojen asiointipalvelut Teuvalla jatkuvat toistaiseksi. Ruokaostoksiin, apteekkiostoksiin ja ateriapalveluun liittyvää apua saa numeroista 040 670 6307 ja 040 670 5218. Ikäihmisten kotiateriapalvelu toimii normaalisti.

Luottamustoimielinten kokoukset pyritään järjestämään sähköisesti.

Terveydenhuollon ohjeistus

Toimintaohjeet koronavirustartuntaa epäiltäessä ja ajankohtaista tietoa sosiaali- ja terveyspalveluiden toiminnasta löydätte Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän kotisivuilta, www.llky.fi, linkki avautuu uuteen ikkunaan.

Vierailut vanhusten ja muiden riskiryhmien asumispalveluyksiköissä on kielletty.

Ulkopuolisten vierailut hoitolaitoksissa, terveydenhuollon yksiköissä ja sairaaloissa on kielletty. Tässä voidaan suorittaa tapauskohtaista arviointia.

Mikäli poikkeustilanne huolestuttaa ja ahdistaa, niin LLKY:n huolipuhelimesta 040 640 1900 saa apua arkisin klo 12-18. Puhelut ovat luottamuksellisia.

Seuraa ajankohtaista viestintää
Teuvan kunnassa seuraamme koronavirustilanteen kehittymistä tiiviisti yhteistyössä Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän kanssa. Kaikessa toiminnassa otetaan huomioon riskit ja rajoitusten hallittu purkaminen. Teuvan kunta viestittää vaikutuksista eri palveluihin tällä verkkosivulla teuva.fi/korona sekä sosiaalisessa mediassa.

Kokoontumisrajoitukset ovat edelleen voimassa. Vältä tarpeetonta oleilua yleisillä paikoilla. Julkiset kokoontumiset rajoitetaan kymmeneen henkilöön 31.5.2020 saakka.

Lisätietoja:
kunnanjohtaja Veli Nummela, p. 046 850 7700
vt. hallintojohtaja Pia Valtonen, p. 040 630 2505
sivistysjohtaja Pauliina Niemi, p. 050 386 4611

_____________

Tiedote 5.5.2020 klo 12.30

Koronarajoitustoimien vaiheittainen purkaminen Teuvan kunnassa

Suomen hallitus linjasi neuvottelussaan 4.5.2020 rajoitustoimien vaiheittaisesta purkamisesta. Osa rajoitustoimenpiteistä jatkuu edelleen, ja uudet rajoitustoimenpiteet ovat mahdollisia koronatilanteen niitä edellyttäessä.

Kirjastossa valmistellaan lainaamisen aloittamista ja siitä ilmoitetaan, kun palvelu alkaa. Palautusluukku on avoinna. Lisätietoa kirjasto@teuva.fi tai p. 040 126 3276.

Lukio-opetusta jatketaan Teuvalla etäopetuksena lukukauden loppuun 14.-30.5.2020 hallituksen suosituksen mukaisesti. Lisätietoa lukion rehtori Päivi Viitanen p. 040 120 1522.

Esi- ja perusopetuksen siirtymisestä lähiopetukseen 14.-30.5.2020 on tiedotettu huoltajia Wilmassa. Mahdollisista erityisjärjestelyistä tiedotetaan lisää lähiaikoina.

Varhaiskasvatuksen osalta suositusta lasten kotona hoitamiselle ei jatketa 14.5.2020 alkaen. Lisätietoa varhaiskasvatusjohtaja Leena Kittilä, p. 050 386 4650.

Teuvan kunnan tiedotteet muiden palveluiden ja toimintojen osalta ovat ensi viikon Tejukassa (13.5.2020) ja tällä verkkosivulla.

_____________

Tiedote 5.5.2020 klo 12.15

Teuvan lukion opetus 14.-30.5.2020

Suomen hallitus on 4.5.2020 linjannut epidemiarajoitteiden vaiheittaisesta purkamisesta.
Lukio-opetusta jatketaan Teuvalla etäopetuksena lukukauden loppuun 14.-30.5. hallituksen suosituksen mukaisesti.

Lisätietoja
Lukion rehtori Päivi Viitanen 040-1201522
Sivistysjohtaja Pauliina Niemi 050-3864611

_____________

Tiedote 30.4.2020 klo 9:08

Perusopetukseen ja varhaiskasvatukseen palaaminen 14.5.2020 alkaen

Suomen hallitus on eilen ilmoittanut, että perusopetuksen oppilaiden etäopetusjakso päättyy 13.5. ja kouluun palataan lähiopetukseen 14.5. alkaen. Kouluun palaaminen on terveysviranomaisten mukaan turvallista, mutta aiheuttaa järjestelyjä koulun arkeen. Tiedotamme lisää, kun tiedämme vaikuttaako tämä esimerkiksi lukujärjestyksiin.

Lukio-opetuksen jatkosta maan hallitus päättää myöhemmin.

Varhaiskasvatukseen palaaminen on myös turvallista ja suositusta lasten kotona hoitamiselle ei jatketa 14.5.2020 alkaen. Hoitoon palaaminen saattaa aiheuttaa kuitenkin järjestelyjä varhaiskasvatuksen arkeen, näistä tiedotetaan huoltajille myöhemmin.

Lisätietoja:
Sivistysjohtaja Pauliina Niemi puh. 050 386 4611
Varhaiskasvatusjohtaja Leena Kittilä puh. 050 386 4650

_____________

Tiedote 24.4.2020 klo 15.15

Teuvan kunnan toimenpideohjelma yritystoiminnan tukemiseksi

Teuvan kunnanjohtaja on tänään 24.4.2020 hyväksynyt toimenpideohjelman teuvalaisen yritystoiminnan tukemiseksi koronavirusepidemian aikana.

Toimenpideohjelman voit lukea tästä, linkki aukeaa uuteen ikkunaan.

Vetoamme teuvalaisiin yrityksiin ja kuntalaisiin, että jokainen suosisi paikallisten yritysten palveluita ja tarjontaa.

Lisätietoja: elinkeinojohtaja Juha Niemelä juha.niemela@teuva.fi ja puh. 040 663 3274.

______________

Tiedote 16.4.2020 klo 8.30

Yksinyrittäjien koronatuen haku on avattu Teuvalla

Yksinyrittäjä voi hakea 2000 euron tukea toimintaansa Teuvan kunnalta COVID-19 epidemian aiheuttaman taloudellisen tilanteen saattamiseksi kestävämmälle pohjalle. Tuki myönnetään yksinyrittäjän toiminnan harjoittamisesta johtuvien menojen kattamiseen. Avustusta voidaan myöntää 16.3.2020 – 31.8.2020 välillä yksinyrittäjän toiminnasta aiheutuneisiin kustannuksiin yksinyrittäjän toiminnan vakauttamiseksi.

Lue lisätiedot tältä verkkosivulta. Linkki avautuu uuteen ikkunaan.

Lisätietoja: elinkeinojohtaja Juha Niemelä juha.niemela@teuva.fi ja puh. 040 663 3274.

______________

 

Tiedote 15.4.2020 klo 16.30

Poikkeusolojen asiointipalvelut Teuvalla, tiedote on päivitetty

Valtioneuvoston toimintaohjeessa 16.3.2020 yli 70-vuotiaat velvoitettiin pysymään erillään lähikontakteista muiden ihmisten kanssa mahdollisuuksien mukaan, eli karanteenia vastaavissa olosuhteissa.

Liikkuminen kodin ulkopuolella paikoissa, joissa on muita ihmisiä (esimerkiksi kaupassa) lisää tartuntariskiä. Yli 70-vuotiailla on selkeästi nuorempia suurempi riski saada taudista vakavia, sairaalahoitoa vaativia oireita.

Yli 70-vuotiaiden lisäksi on terveydellisiin riskiryhmiin kuuluvia, joiden on tartuntariskin vuoksi itse rajoitettava liikkumistaan muiden ihmisten parissa.

Moni yli 70-vuotias tai riskiryhmiin kuuluva saa varmasti apua läheisiltään, jotta arki sujuu vaikka ei nyt itse voi asioida kaupassa, apteekissa tai pankissa. Teuvan kunnassa on myös koottu palveluita, joiden kautta saa apua näihin asiointeihin. Kunta on organisoinut palveluita yhdessä yrittäjien ja vapaaehtoisten kanssa.

Palvelut löytyvät koosteesta "Poikkeusolojen asiontipalvelut Teuvalla", ja sitä on päivitetty viimeksi 15.4.2020. Tiedote löytyy tästä linkistä. Linkki avautuu uuteen ikkunaan.

______________

 

Tiedote 9.4.2020 klo 16.15

Yksinyrittäjien koronatuki – Haku avautuu Teuvalla pääsiäisen jälkeisellä viikolla

Yksinyrittäjät voivat hakea 2000 euron toimintatukea kunnilta koronavirustilanteessa. Valtioneuvosto hyväksyi asetuksen yksinyrittäjien tukemiseen tarkoitetuista valtionavustuksista kunnille torstaina 9.4.2020. Haku pyritään avaamaan mahdollisimman pian. Teuvan kunta tiedottaa verkkosivuillaan tuen haun avautumisesta ensi viikolla.

Työ- ja elinkeinoministeriö on julkaissut kysymyksiä ja vastauksia yksinyrittäjien tuesta koronavirustilanteessa.
Kysymyspatteristosta löytyvät vastaukset moneen käytännön kysymykseen.
https://tem.fi/kysymyksia-ja-vastauksia-koronasta-ja-yksinyrittajista

Lisätiedot: elinkeinojohtaja Juha Niemelä, p. 040 663 3274, juha.niemela@teuva.fi

______________

 

Tiedote 8.4.2020 klo 13.45

Poikkeusolojen asiointipalvelut Teuvalla

Valtioneuvoston toimintaohjeessa 16.3.2020 yli 70-vuotiaat velvoitettiin pysymään erillään lähikontakteista muiden ihmisten kanssa mahdollisuuksien mukaan, eli karanteenia vastaavissa olosuhteissa.

Liikkuminen kodin ulkopuolella paikoissa, joissa on muita ihmisiä (esimerkiksi kaupassa) lisää tartuntariskiä. Yli 70-vuotiailla on selkeästi nuorempia suurempi riski saada taudista vakavia, sairaalahoitoa vaativia oireita.

Yli 70-vuotiaiden lisäksi on terveydellisiin riskiryhmiin kuuluvia, joiden on tartuntariskin vuoksi itse rajoitettava liikkumistaan muiden ihmisten parissa.

Moni yli 70-vuotias tai riskiryhmiin kuuluva saa varmasti apua läheisiltään, jotta arki sujuu vaikka ei nyt itse voi asioida kaupassa, apteekissa tai pankissa. Teuvan kunnassa on myös koottu palveluita, joiden kautta saa apua näihin asiointeihin. Kunta on organisoinut palveluita yhdessä yrittäjien ja vapaaehtoisten kanssa.

Palvelut löytyvät koosteesta "Poikkeusolojen asiontipalvelut Teuvalla", ja sitä on päivitetty viimeksi 8.4.2020. Tiedote löytyy tästä linkistä. Linkki poistettu, koska tiedote on päivitetty 15.4.2020.

______________

Tiedote 8.4.2020 klo 13.45

Yli 70-vuotiaiden kuntalaisten tavoittaminen

Teuvan kunta tavoittaa parhaillaan aktiivisesti kaikkia yli 70-vuotiaita kunnan asukkaita. Tavoitteena on, että kaikki saavat tiedon palveluista, joiden avulla saa ruokaostoksia, apteekkiostoksia tai aterioita kotiin kuljetettuna, tai vaikkapa apua laskujen toimittamisessa pankkiin.

Tiistaina postitettiin kirje kaikkiin niihin teuvalaisiin talouksiin, joissa asuu yli 70-vuotias. Kirjeen voi lukea myös tästä linkistä.

Kirjettä ei postitettu palvelukoteihin eikä Hopearinteen asukkaille. He saavat tuen ja tiedot muuta kautta. Muuten kirjeen saavat kaikki vuonna 1950 tai aiemmin syntyneet.

Kunnan toimesta tavoitetaan kevään aikana myös puhelimitse kaikkia yli 70-vuotiaita. Ensimmäiset puhelut pyritään suuntaamaan tarkoituksenmukaisesti esimerkiksi ikä huomioiden.

Puhelut soitetaan päiväsaikaan, ja ne tulevat numeroista, jotka alkavat 040 670... tai 040 617...

Puheluissa kysytään, miten yli 70-vuotias kuntalainen on saanut järjestymään ruokaostosten kuljetuksen kotiin, apteekkiasiat ja esimerkiksi laskujen toimittamisen pankkiin. Apua järjestellään tarpeen mukaan.

Puhelussa ei kysytä pankkikortin tunnuslukua tai henkilötunnusta.

______________

Tiedote 6.4.2020 klo 19.15

Webinaari yrittäjille 9.4.2020 koronaepidemian aiheuttamien esteiden ylittämiseen

Koronaepideamia on vaikuttanut monin tavoin yritysten arkeen. Webinaarissa on tarjolla ajankohtaista tietoa yritystuista sekä niiden hakemisesta ja muista yrityksen arkea helpottavista järjestelyistä. Webinaarin järjestävät SEK, Kauhajoen kaupunki, Pohjanmaan Ekonomitoimisto Oy ja Suupohjan Osuuspankki.

Ilmoittautua voit alla olevan linkin kautta. Ilmoittautuneet saavat osallistumislinkin sähköpostiinsa torstaina. Webinaarin kesto on noin 1,5 tuntia, jonka lisäksi on varattu aikaa 30 minuuttia kysymyksille.
Ilmoittaumislinkki, ilmoittautumiset viim. 9.4.2020 klo 10.00

Tiedote pdf-tiedostona

______________

Tiedote 6.4.2020 klo 15.00

Tietoa yksinyrittäjille koronaepidemian aiheuttamassa poikkeustilanteessa

Lataa tiedote

______________

Tiedote 1.4.2020 klo 17.45

 Yritykset ja Korona -webinaari pe 3.4.2020 klo 12.00-14.00

Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymä järjestää perjantaina 3.4.2020 klo 12.00-14.00 "Yritykset ja Korona" -webinaarin. Seminaarissa kerrotaan tiiviisti ja selkeästi yritysten eri tuki- ja rahoitusmahdollisuuksista sekä nostetaan esille toiminnallisia vinkkejä, jotka ovat käytettävissä koronavirusepidemian tuomien väliaikaisten haasteiden voittamiseen.

Ilmoittaudu webinaariin tästä linkistä
Lisätiedot: elinkeinoasiamies Carita Latikka, p. 040 595 9412.

_______________

Tiedote 31.3.2020

Kouluruoan jakelu etäopetuksen aikana

Ruoan luovutus Yhtenäiskoulun keittiöltä esi- ja perusopetuksen oppilaille sekä lukion opiskelijoille on alkanut maanantaina 30.3.2020. Palvelu on tarkoitettu tueksi niille, perheille, joille ruokailuasiat on hankala toteuttaa etäopetuksen aikana.

Asiasta tiedotetaan Wilmassa. Ruokatilaukset tehdään Wilman kautta ruokapalveluesimies Sari Mikkilälle (tarvittaessa sähköposti etunimi.sukunimi@teuva.fi). Lisätietoja p. 040 120 1518.
_______________

 

Tiedote 31.3.2020

Teuvan kunnan toiminta koronavirusepidemian aiheuttamissa poikkeusoloissa 18.3. - 13.5.2020

Kaikki Teuvan kunnan tilat ovat suljettuna yleisöltä, pois lukien opetuksen ja varhaiskasvatuksen tarvitsemat tilat sekä Teuvan kunnan asiointipiste (Teakin toimitilat, Rasintie 1 A).

Asiointipiste toimii ja palvelee rajoitetusti ja ennakkoon tehdyllä ajanvarauksella. Asiointi ensisijaisesti puhelimitse tai sähköisesti. Asiointipisteen puhelinnumero on 040 770 3000, sähköpostiosoite on kunta@teuva.fi. Teuvan kunnalle tai Kelalle osoitetun postin voi jättää Teakin toimitilojen pääoven läheisyydessä olevaan postilaatikkoon.

Mikäli kunnan työntekijän henkilökohtainen tapaaminen asioinnin hoitamiseksi on välttämätöntä, sovi aika etukäteen. Teuvan kunnan henkilöstön yhteystiedot löytyvät verkkosivuilta teuva.fi/yhteystiedot

Uimahalli ja kuntosali, muut liikuntatilat, kansalaisopisto sekä nuorisotila on suljettu. Kaikkien yhdistysten ja muiden toimijoiden toiminta kunnan tiloissa on keskeytetty.

Uinti- ja kuntosalikorttien mahdolliset hyvitykset käsitellään myöhemmin.

Teakin ja terveyskeskuksen lounasravintolat palvelevat ainoastaan niiden tiloissa työskenteleviä henkilöitä. 
Ikäihmisten kotiateriapalvelu toimii normaalisti.

Teuvan kirjasto on suljettu

Kaikkien aineistojen eräpäivä siirretään sulun jälkeiseen aikaan aineistolajista riippumatta. Jos eräpäivä ei ole siirtynyt, lainoja ei ole välttämätöntä uusia. Sakkomaksuja ei peritä kiinniolon ajalta. Palautusluukku on suljettu AVI:n linjauksen mukaan, eikä lainoja oteta vastaan kiinniolon aikana. Varauksia ei kuljeteta, eikä niitä voi noutaa. Kirjasto palvelee puhelimitse, sähköpostilla ja yhteisen Eepos-chatin kautta pääsääntöisesti arkisin klo 8-16. (Poikkeukset mahdollisia.)

Verkkokirjasto eepos.finna.fi -palvelu on käytettävissä, jossa on myös Eepos-kirjastojen yhteinen e-aineisto. Palvelun käyttämiseen tarvitaan kirjastokortti ja pin-koodi. Ota yhteys kirjastoon sähköpostilla kirjasto@teuva.fi tai puhelimella 040-126 3276, jos olet unohtanut pin-koodin tai sinulla ei ole lainkaan kirjastokorttia.

Terveydenhuollon ohjeistus

Toimintaohjeet koronavirustartuntaa epäiltäessä ja ajankohtaista tietoa sosiaali- ja terveyspalveluiden toiminnasta löydätte Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän kotisivuilta, www.llky.fi

Vierailut vanhusten ja muiden riskiryhmien asumispalveluyksiköissä on kielletty. Ulkopuolisten vierailut hoitolaitoksissa, terveydenhuollon yksiköissä ja sairaaloissa on kielletty. Tapauskohtaista arviointia voidaan tässä suorittaa.

Seuraa ajankohtaista viestintää

Teuvan kunnassa seurataan koronavirustilanteen kehittymistä tiiviisti yhteistyössä Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän kanssa. Valmistaudumme toimimaan tilanteen vaatimalla tavalla. Teuvan kunta viestittää vaikutuksista eri palveluihin verkkosivuilla teuva.fi sekä sosiaalisessa mediassa.

Lisäksi ei voi liikaa korostaa jokaisen omaa vastuuta, jos sinulla on vähäisiäkään flunssaoireita, pysy kotona! Vältä tarpeetonta oleilua yleisillä paikoilla. Julkiset kokoontumiset rajoitetaan kymmeneen henkilöön.

Lisätietoja:
kunnanjohtaja Veli Nummela, p. 046 850 7700
vt. hallintojohtaja Pia Valtonen, p. 040 630 2505
sivistysjohtaja Pauliina Niemi, p. 050 386 4611
_______________

 

Tiedote 31.3.2020 klo 10.06

LLKY:n HUOLIPUHELIN 040 664 1900

LLKY:n huolipuhelimesta saat apua, jos koronavirus huolettaa tai ahdistaa. Soittaa voi arkisin 12-18, numeroon 040 664 1900. Puhelut ovat luottamuksellisia ja soittaja voi halutessaan pysyä nimettömänä.

Sairastumistapauksissa palvelee kiirevastaanoton numero 06 2413 3200 (8-22). Yöaikana toimii kansallinen numero 116 117.
_______________

 

Tiedote 27.3.2020 klo 17.00

Praatoo-rinki puhelimes

Miten nyt poikkeusolojen aikana ylläpidetään mukavaa praatoota, kun ei voi lähteä kauppareissuille, harrastuspiireihin ja tapahtumiin?

Otetaan puhelimet käyttöön!

Teuvan kunta ja vapaaehtoisjärjestöt kokoavat yhdessä joka kylään ja asuinalueelle Praatoo-rinkiläisiä. Nämä vapaaehtoiset ovat luvanneet tavallistakin ahkerammin soitella kanssaihmisilleen omassa kylässään tai naapurustossaan.

Voisitko sinä olla yksi Praatoo-ringin vapaaehtoisista? Ilmoittaudu mukaan vapaaehtoiseksi numeroon 050 386 4607 / Annukka Käkelä.

Tai tiedätkö jonkun, joka ilahtuisi Praatoo-rinkiläisen puhelusta? Vinkkaa Annukalle soittamalla tai sähköpostitse annukka.kakela@teuva.fi.

Alla on lista ensimmäisistä Praatoo-vapaaehtoisista. Kaikkien rinkiläisten nimiä ei tarvitse julkaista, joten voit ilmoittautua Praatoo-vapaahtoiseksi, vaikka et haluaisikaan nimeäsi näkyviin.

Pistetään mukava praatoo liikkeelle!

Praatoo-rinkiläisiä alueittain
Kirkonkylä: Kaisu Viljanmaa, Helena Järviniemi, Kaisa Niemi
Nori: Sabine Holma
Perälä: Sirpa Raittila, Martti Raittila, Irma Harjula
Riippi: Anne-Marie Varamäki, Sirpa Törmä
Horo: Jussi Malinen, Vuokko Vuori
Kauppila: Terhi Rintala, Marja-Leena Saksa
Äystö: Aino Raita
Luovankylä: Seija Nevala
_______________

 

Tiedote 27.3.2020 klo 14.00

Botniaroskin toiminta korona-aikana:

 • Ekopisteet toimivat normaalisti, niille voi viedä kodin pakkausjätteitä.
 • Hyötykäyttöasemat ovat avoinna normaalisti ja vastaanottavat samoja jätteitä kuin normaalisti. Maksuvälineenä käy ainoastaan kortti, ja vältetään lähikontakteja.
 • Jätekeskus Teuvalla on normaalisti auki. Sielläkin vältetään lähikontakteja.

Jätteiden lajittelu kotona:

 • Pakkausjätteet lajittelemalla oma roska-astia täyttyy hitaammin.
 • Roskapussit pitää sitoa kunnolla, tuplasolmuin. Ei irrallisia jätteitä roska-astiaan. Älä jätä roskia astian vierelle.
 • Sairastuneen jätteet lajitellaan samoin kuin muulloinkin, viedään päivittäin roskiin pussissa, joka on hyvin solmittu.
 • Koronan saaminen jätteiden kautta on Suomessa hyvin epätodennäköistä, mutta on parempi että jätteet pakataan hyvin, eikä niitä jätetä astioiden ulkopuolelle eläinten riepoteltavaksi

________________


Tiedote 26.3.2020 klo 16.45

Kouluruoan jakelu alkaa ensi viikon maanantaina 30.3.2020

Ruoan luovutus Yhtenäiskoulun keittiöltä esi- ja perusopetuksen oppilaille sekä lukion opiskelijoille.

- Palvelu on tarkoitettu tueksi niille perheille, joille ruokailuasiat on hankala toteuttaa etäopetuksen aikana.
- Ruoan luovutus alkaen 30.3.2020 Yhtenäiskoulun keittiön Lähtevän tavaran -ovelta.
- Noutoaika on klo 11.30 – 13.00.
- Sitovat tilaukset viikoittain, tilaus tulee tehdä edellisellä viikolla perjantaina klo 10.00 mennessä. Muista ilmoittaa eritysruokavaliot.
- Jäähdytetty ruoka jaetaan valmiiksi pakattuna keittiöltä tulevissa mikron kestävissä kertakäyttöastioissa.
- Ruoanvalmistuksessa mukaillaan normaalia koulujen ruokalistaa, tarjolla on vain pääruoka.
- Vastuu ruoan säilyvyydestä siirtyy ruoan noutajalle, kun se on haettu koululta.
- Ethän tule sairaana noutamaan ruokaa, muista välttää lähikontakteja keittiöhenkilökunnan kanssa.

Tilaukset tehdään Wilman kautta ruokapalveluesimies Sari Mikkilälle (tarvittaessa sähköposti etunimi.sukunimi@teuva.fi)

Lisätiedot: Sari Mikkilä, ruokapalveluesimies p. 040 120 1518 

Kouluruoan jakelutiedotetta on täydennetty seuraavalla lisäyksellä 27.3.2020.
Jaettu huoltajille Wilmassa, täydennetty verkkosivuille klo 19.00.

Hei Perälän ja Äystön koulujen oppilaiden huoltajat,
teemme parhaillaan järjestelyä, jolla saamme tilaamanne annokset ruokakuljetusautolla Perälän ryhmikseen tai Äystön päiväkodille.

Perälässä noutapaikka on ryhmiksen ulko-ovella, koulurakennuksen oikeasta päädystä ja Äystöllä paikka on päiväkodin keittiön ulkorappuset. Noutoaika on kello 10.30-12.

Kun haette lapsellenne tilaamanne annoksen paikalla olevasta mustasta kuljetuslaatikosta, niin koskettehan laatikossa vain siihen annokseen jonka tai joita olette hakemassa.

Tämän ensimmäisen viikon tilauksen voitte toimittaa Wilmalla postiini maanantaihin 30.3.2020 kello 7.00 mennessä. Seuraavilla viikoilla tilaus tehdään perjantaihin kello 10.00 mennessä.


terveisin
Sari Mikkilä, ruokapalveluesimies p. 0401201518      
_______________            

 

Teuvan kunnan tiedote julkaistu 20.3.2020 klo 18.45.
Huom! Tiedotetta on päivitetty 23.3.2020 klo 20.30

Tarvitsetko ruokaostoksia, apteekkiostoksia tai aterioita kotiin kuljetettuna?

Teuvan kunta on organisoinut yhdessä vapaaehtoisjärjestöjen ja yrittäjien kanssa mahdollisuuksia tarjota ateria- ja kauppakassipalveluita erityisesti niitä tarvitseville ikäihmisille poikkeusoloissa. Palveluja ei kuitenkaan ole rajattu ainoastaan ikäihmisille. Palvelua voi yhtä hyvin käyttää vaikkapa sairasta lasta kotona hoitava aikuinen. Palvelut on tarkoitettu kaikille, jotka eivät oman lähipiirinsä avulla saa ruoka- ja lääkeostoksiaan tehtyä, tai koska ovat kotonaan karanteenin kaltaisissa olosuhteissa valmiuslain velvoittamana. Näin turvaamme kuntalaisten kotona pärjäämistä.

Palvelut löytyvät tästä tiedotteesta. (Linkki on poistettu, koska tiedotetta on päivitetty).

Voit auttaa suuresti jakamalla tietoa tästä palvelusta, jos tiedät ikäihmisen tai muun apua tarvitsevan, joka siitä saattaisi hyötyä.

Teuvan kunnan yhteyshenkilö on ruokapalvelupäällikkö Anne Niemelä, p. 050 386 4719, anne.niemela(at)teuva.fi

______________

Tiedote 23.3.2020
Päivitetty 31.3.2020

Teuvan kunnan toiminta koronavirusepidemian aiheuttamissa poikkeusoloissa 18.3. - 13.5.2020

Kaikki Teuvan kunnan tilat ovat suljettuna yleisöltä, pois lukien opetuksen ja varhaiskasvatuksen tarvitsemat tilat sekä Teuvan kunnan asiointipiste (Teakin toimitilat, Rasintie 1 A).

Asiointipiste toimii ja palvelee rajoitetusti ja ennakkoon tehdyllä ajanvarauksella. Asiointi ensisijaisesti puhelimitse tai sähköisesti. Asiointipisteen puhelinnumero on 040 770 3000, sähköpostiosoite on kunta@teuva.fi. Teuvan kunnalle tai Kelalle osoitetun postin voi jättää Teakin toimitilojen pääoven läheisyydessä olevaan postilaatikkoon.

Mikäli kunnan työntekijän henkilökohtainen tapaaminen asioinnin hoitamiseksi on välttämätöntä, sovi aika etukäteen. Teuvan kunnan henkilöstön yhteystiedot löytyvät verkkosivuilta teuva.fi/yhteystiedot

Uimahalli ja kuntosali, muut liikuntatilat, kansalaisopisto sekä nuorisotila on suljettu. Kaikkien yhdistysten ja muiden toimijoiden toiminta kunnan tiloissa on keskeytetty.
Uinti- ja kuntosalikorttien mahdolliset hyvitykset käsitellään myöhemmin.

Teakin ja terveyskeskuksen lounasravintolat palvelevat ainoastaan niiden tiloissa työskenteleviä henkilöitä. Ikäihmisten kotiateriapalvelu toimii normaalisti.

Teuvan kirjasto on suljettu
Kaikkien aineistojen eräpäivä siirretään sulun jälkeiseen aikaan aineistolajista riippumatta. Sakkomaksuja ei peritä kiinniolon ajalta. Varauksia ei kuljeteta, eikä niitä voi noutaa ajalla 18.3.-13.5.2020. Lainoja voi palauttaa palautusluukusta. Eepos-kirjastot palvelevat puhelimitse, sähköpostilla ja chatin kautta. Verkkokirjasto eepos.finna.fi-palvelu on käytettävissä, jossa on myös lisätietoa ja ohjeistusta.

Terveydenhuollon ohjeistus
Toimintaohjeet koronavirustartuntaa epäiltäessä ja ajankohtaista tietoa sosiaali- ja terveyspalveluiden toiminnasta löydätte Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän kotisivuilta, www.llky.fi
Vierailut vanhusten ja muiden riskiryhmien asumispalveluyksiköissä on kielletty. Ulkopuolisten vierailut hoitolaitoksissa, terveydenhuollon yksiköissä ja sairaaloissa on kielletty. Tapauskohtaista arviointia voidaan tässä suorittaa.

Seuraa ajankohtaista viestintää

Teuvan kunnassa seurataan koronavirustilanteen kehittymistä tiiviisti yhteistyössä Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän kanssa. Valmistaudumme toimimaan tilanteen vaatimalla tavalla. Teuvan kunta viestittää vaikutuksista eri palveluihin verkkosivuilla teuva.fi sekä sosiaalisessa mediassa.

Lisäksi ei voi liikaa korostaa jokaisen omaa vastuuta, jos sinulla on vähäisiäkään flunssaoireita, pysy kotona! Vältä tarpeetonta oleilua yleisillä paikoilla. Julkiset kokoontumiset rajoitetaan kymmeneen henkilöön.

Lisätietoja:
kunnanjohtaja Veli Nummela, p. 046 850 7700
vt. hallintojohtaja Pia Valtonen, p. 040 630 2505
sivistysjohtaja Pauliina Niemi, p. 050 386 4611
______________

 

Tiedote 20.3.2020 klo 17.20

Lähiopetuksen perusteet muuttuvat 23.3.2020


Valtioneuvoston ohjeessa 20.3.2020 esioppilaiden ja 1-3 luokkalaisten lähiopetusta järjestetään ja rajoitus huoltajien toiminnassa tietyissä kriittisissä tehtävissä poistuu. Mikäli mahdollista etäopetusta suositellaan. 


Valtioneuvosto on tänään 20.3.2020 muuttanut ohjeistustaan lähiopetuksen antamisen rajoitusten suhteen.
 
Maanantaista 23.3.2020 lähtien on edelleen voimassa, että esioppilaiden ja 1-3-luokkalaisten opetusta on järjestettävä lähiopetuksena, mutta rajoitus siitä, että huoltajien tulisi toimia tietyissä kriittisissä tehtävissä poistuu. Sama koskee erityisen tuen päätöksen saaneita oppilaita sekä pidennetyn oppivelvollisuuden oppilaita.

Tästä linjauksesta huolimatta opetusministerin mukaan myös 1-3 vuosiluokkien pienten koululaisten vanhempia pyydetään pitämään lapsensa etäopetuksessa mikäli mahdollista.
 
Oman koulun rehtorille tulee lähettää tieto wilman kautta lauantaihin 21.3.2020 kello 16 mennessä, mikäli lapsi tulee aiemmista tiedoista poiketen kouluun lähiopetukseen maanantaista 23.3.2020 alkaen. Koulukuljetus järjestetään tulevana maanantaina aloittaville uusille lähiopetusoppilaille viimeistään keskiviikosta 25.3.2020 alkaen. Siihen asti toivomme huoltajien vastaavan kuljetuksesta. Kartoitamme tilanteen lauantaina ja ilmoitamme yksityiskohdat lähiopetukseen tulevien lasten huoltajille.
 
Pauliina Niemi
sivistysjohtaja
_______________

Tiedote 20.3.2020 kello 17.00

Suosi paikallisia palveluita Teuvalla!

Ostamalla paikalliselta, säilytät palveluita, tuet työllisyyttä ja vahvistat elinvoimaa. Alta löydät myös tietoa yrittäjälle.

Koronaviruksesta huolimatta meistä jokainen tarvitsee yhtä sun toista! Unohda suurten kaupunkien ostoskeskukset, mutta älä unohda paikallisia yrityksiä. Suupohjalaiset kauppiaat tuntevat vastuunsa, pitävät liikkeensä puhtaina ja palvelevat ammattitaidolla. Osta siis läheltä!

Osoita olevasi tukemassa teuvalaista yrittäjyyttä lataamalla profiilikuvaasi sitä osoittava kehys.

Kaikkien yhteinen tavoite on, että yritykset voivat jatkaa liiketoimintaansa tulevaisuudessakin

Koronavirus aiheuttaa suurta huolta yritysten liiketoiminnan tulevaisuudesta. Elinkeinoasiamies Carita Latikka neuvoo pääasiassa puhelimen/Microsoft Teamsin välityksellä yrityksiä koronaviruksen aiheuttamissa haasteissa ja liiketoimintaan liittyvissä kysymyksissä.

Carita Latikka, 040 5959 412, carita.latikka@suupohja.fi

Tärkeää tietoa yrittäjälle Koronaviruksen aiheuttamasta poikkeustilanteesta löytyy kootusti osoitteesta

https://www.yrittajat.fi/yrittajat/kaikki-koronasta-yrittajalle

ja organisaatiokohtaisesti:

· Työ- ja elinkeinoministeriö

· Finnvera

· Verottaja

· Business Finland

· Yritys-Suomi Talousapu -neuvontapalvelu

· Te-palvelut: tietoa työnantajalle lomautuksiin liittyen

_______________

Tiedote 19.3.2020 kello 16.00

Teuvan kunta kartoittaa ikäihmisten ateria- ja kauppakassipalveluita. Sosiaali- ja terveysministeriö on 19.3.2020 ohjeistanut yli 70-vuotiaita välttämään lähikontaktejak ja liikkumista ulkona. Yli 70-vuotiaiden ja muiden riskiryhmässä olevien luona ei pidä tarpeettomasti vierailla.

Teuvan kunta kartoittaa ikäihmisten ateria- ja kauppakassipalveluita

Teuvan kunta kartoittaa yhdessä vapaaehtoisjärjestöjen ja yrittäjien kanssa mahdollisuuksia tarjota ateria- ja kauppakassipalveluita niitä tarvitseville ikäihmisille poikkeusoloissa.

Tiedotamme lisää asiasta huomenna perjantaina 20.3.2020. Lisätietoja voi kysyä: ruokapalvelupäällikkö Anne Niemelä puh. 050 3864 719 tai SPR / Anna Satokunnas puh 040 7790 010.

Mitä yli 70-vuotiaan pitää ottaa huomioon koronavirustilanteessa?

Sosiaali- ja terveysministeriö päivitti tänään 19.3.2020 ohjeistustaan yli 70-vuotiaiden henkilöiden toimintaohjeista koronaviruksen johdosta. Tavoitteena on suojata erityisesti yli 70-vuotiaat henkilöt koronavirustartunnalta. Ikäihmisillä on selkeästi nuoria ihmisiä suurempi riski saada taudista vakavia, sairaalahoitoa vaativia oireita.

Toimintaohjeena yli 70-vuotiaat velvoitetaan pysymään erillään lähikontakteista muiden ihmisten kanssa mahdollisuuksien mukaan, eli karanteenia vastaavissa olosuhteissa.

Yli 70-vuotiaita kehotetaan välttämään lähikontakteja ja liikkumista kodin ulkopuolella, koska ne lisäävät tartuntariskiä. Mikäli on välttämätöntä käydä itse kaupassa, apteekissa tai terveysasemalla tai muutoin asioida, se olisi hyvä tehdä silloin, kun muita asiakkaita on liikkeellä vähän. Etäisyyttä muihin ihmisiin on pidettävä vähintään metrin verran. Muutoinkin on pyrittävä välttämään altistumisen riskiä lisääviä tilanteita. Tehostetusta käsihygieniasta on tärkeää huolehtia. Omia toimintakäytäntöjä ja tapoja on jokaisen syytä miettiä tartuntatautien leviämisen näkökulmasta ja tarvittaessa on muutettava toimintaansa ehkäisemään turhia riskejä.

Yli 70-vuotiaiden ja muiden riskiryhmässä olevien luona ei pidä myöskään tarpeettomasti vierailla. Yhteyttä heihin voi pitää esimerkiksi puhelimitse tai skypen avulla. Mikäli vierailu on välttämätöntä, kättelystä, halaamisesta ja muista lähikontakteista pitää luopua, ellei se ole hoidon ja huolenpidon turvaamiseksi täysin välttämätöntä esimerkiksi hoitohenkilökunnalle. Vierailulla pitää käyttää esimerkiksi huivia tai suojata muutoin hengitystiensä.

Naapurit ja läheiset ihmiset ovat tärkeitä tukijoita arjen sujumiseksi poikkeusoloissa.

_______________

Tiedote 19.3.2020 kello 13.00

Yritys-Suomi Talousapu neuvontapalvelu neuvoo maksuvaikeuksiin joutuneita yrityksiä. Talousapu neuvontapalvelusta saat myös ohjeita miten toimia koronakriisin yritystoiminnalle aiheuttamissa tilanteissa. Talousapu neuvontapalvelun valtakunnallinen puhelinnumero +358 295024880 (arkisin 9.00–16.00).
_______________


Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän tiedote 17.3.2020:

Käytännön ohjeita koronaviruksen leviämisen estämiseksi
_______________

 

Tiedote 18.3.2020 klo 9.00
Päivitetty 31.3.2020

Varhaiskasvatuspalvelut tiedottaa:

Jos lapsesi jää kotiin ajalle 18.3.-13.5., niin ilmoita siitä tekstiviestillä viimeistään TÄNÄÄN KESKIVIIKKONA 18.3.2020 klo 15.00 mennessä seuraavasti:

Sipilän ja Äystön päiväkodit – puh. 046 8555 024…
Vuororyhmis ja Perälän ryhmis – puh. 046 8555 031
Perhepäivähoito, Vararyhmis, Pikkuryhmis – puh. 050 3864 650
Aamu- ja iltapäivätoiminta – puh. 046 8555 031
Eskaritalon varhaiskasvatus – puh. 046 8555 031.

Lisäksi pyydämme, että lisäät poissaolot eAsiointiin siltä osin kun se on tässä vaiheessa mahdollista (30.3. alkaen).
_______________

 

Tiistai 17.3.2020 klo 14.45

Teuvan kunnan toiminta koronaviruse.pidemian aiheuttamissa poikkeusoloissa

Valtioneuvosto tiedottanut poikkeusolosuhteista 18.3.-13.4.2020 väliselle ajalle. Teuvan kunnassa varhaiskasvatuksen palvelut pidetään yllä, peruskoulu kiinni 18.3. alkaen, lähiopetusta järjestetään kriittisten alojen työntekijöiden lapsille, ylioppilaskokeet tiivistetyssä aikataulussa, kunnan tilat suljetaan, asiointipisteessä asiointi ajanvarauksella, uimahalli, kuntosali, muut liikuntatilat, kansalaisopisto ja kirjasto ovat suljettuja.

Valtioneuvosto on tiedottanut poikkeusolosuhteista 18.3.-13.4.2020 väliselle ajalle.

"Hallitus linjasi 16. maaliskuuta 2020 lisätoimenpiteistä koronavirustilanteen hoitamiseksi Suomessa. Linjaukset ovat voimassa 13. huhtikuuta 2020 asti. Hallitus on todennut yhteistoiminnassa tasavallan presidentin kanssa, että maassa vallitsee koronavirustilanteen vuoksi poikkeusolot. Hallitus antaa valmiuslain käyttöönottoasetuksen eduskunnalle tiistaina 17. maaliskuuta 2020. Valtioneuvosto on linjannut suosituksista varhaiskasvatuksen, esiopetuksen, perusopetuksen, lukio- ja ammatillisen koulutuksen sekä korkeakoulutuksen järjestäjille koronaviruksen leviämisen estämiseksi. Suosituksella turvataan varhaiskasvatus ja opetus sekä tutkintojen suorittaminen ja opiskelijavalinnat koronavirustilanteen jatkuessa."

Tässä tiedotteessa kerromme siitä, miten tilanne vaikuttaa Teuvan kunnan palveluihin keskiviikosta 18.3.2020 alkaen.

Kunnan johtoryhmä tarkentaa linjauksia tarvittaessa päivittäin.

Vetoamme teuvalaisten yhteisöllisyyteen tässä tilanteessa. Tuemmehan toisiamme poikkeusolojen aikana.

Varhaiskasvatuksen toimintayksiköt pidetään toiminnassa

Näin turvataan yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisten alojen henkilöstön lasten pääsy varhaiskasvatukseen ja mahdollistetaan vanhemmille työssäkäynti. Valtioneuvosto linjaa, että ne vanhemmat ja huoltajat, joiden on mahdollista järjestää lapsen hoito kotona, menettelevät niin.

Jos lapsesi jää kotiin ajalle 18.3.-13.4., niin ilmoita siitä tekstiviestillä viimeistään keskiviikkona 18.3.2020 klo 15.00 mennessä seuraavasti:

Sipilän ja Äystön päiväkodit – puh. 046 8555 024
Vuororyhmis ja Perälän ryhmis – puh. 046 8555 031
Perhepäivähoito, Vararyhmis, Pikkuryhmis – puh. 050 3864 650
Aamu- ja iltapäivätoiminta – puh. 046 8555 031
Eskaritalon varhaiskasvatus – puh. 046 8555 031.

Lisäksi pyydämme, että lisäät poissaolot eAsiointiin siltä osin kun se on tässä vaiheessa mahdollista (30.3. alkaen).

Tarvittaessa yksikköjen toimintoja voidaan yhdistää ajalla 18.3. – 13.5.2020.
Tästä tiedotetaan huoltajille erikseen.

Varhaiskasvatusmaksut aj. 18.3. – 13.4.2020
Johtoryhmä on kokouksessaan 17.3.2020 linjannut, että koronavirusepidemian vuoksi kotihoitoon jäävien lasten osalta ei peritä varhaiskasvatusmaksua.

Muistutamme vielä, että käsi- ja yskimishygieniasta pidetään erityistä huolta.
Hoitoon ei myöskään tulla sairaana.

Peruskoulut kiinni 18.3.2020 alkaen, osa oppilaista on lähiopetuksessa

Perusopetuksessa ja lukio-opetuksessa siirrytään etäopetukseen 18.3.2020 alkaen. Esiopetus sekä perusopetuksen 1–3 -luokkien lähiopetus järjestetään kuitenkin niiden vanhempien lapsille, jotka työskentelevät yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisillä aloilla. Lisäksi järjestetään erityisen tuen päätöksen saaneiden oppilaiden lähiopetus sitä tarvitseville. Näissä tapauksissa huoltaja ottaa yhteyttä mahdollisimman pian rehtoriin. Valtioneuvosto kuitenkin suosittaa, että lasta hoidetaan kotona, jos siihen on mahdollisuus.

Koulun viestinnässä oppilaille ja huoltajille tärkein viestikanava on Wilma-järjestelmä, jonka avulla etäopetuksen ohjeet jaetaan. Pienempien oppilaiden kohdalla huoltajan antaman avun merkitys korostuu.

Ylioppilastutkinnon kokeet toteutetaan 13.3.2020 julkaistussa tiivistetyssä aikataulussa 23.3.2020 mennessä huomioiden terveysviranomaisten antamat määräykset.

Muut kunnan palvelut 18.3.2020 alkaen

Kaikki Teuvan kunnan tilat suljetaan yleisöltä keskiviikosta 18.3.2020 lähtien, pois lukien opetuksen ja varhaiskasvatuksen tarvitsemat tilat sekä Teuvan kunnan asiointipiste (Teakin toimitilat, Rasintie 1 A).

Asiointipiste toimii ja palvelee keskiviikosta 18.3.2020 alkaen rajoitetusti ja ennakkoon tehdyllä ajanvarauksella. Asiointi ensisijaisesti puhelimitse tai sähköisesti. Asiointipisteen puhelinnumero on 040 770 3000, sähköpostiosoite on kunta@teuva.fi. Teuvan kunnalle tai Kelalle osoitetun postin voi jättää Teakin toimitilojen pääoven läheisyydessä olevaan postilaatikkoon.

Mikäli kunnan työntekijän henkilökohtainen tapaaminen asioinnin hoitamiseksi on välttämätöntä, sovi aika etukäteen. Teuvan kunnan henkilöstön yhteystiedot löytävät verkkosivuilta teuva.fi/yhteystiedot

Uimahalli ja kuntosali, muut liikuntatilat, kansalaisopisto sekä nuorisotila on suljettu. Kaikkien yhdistysten ja muiden toimijoiden toiminta kunnan tiloissa on keskeytetty.

Uinti- ja kuntosalikorttien mahdolliset hyvitykset käsitellään myöhemmin.

Teakin ja terveyskeskuksen lounasravintolat palvelevat ainoastaan niiden tiloissa työskenteleviä henkilöitä.

Ikäihmisten kotiateriapalvelu toimii normaalisti.

Teuvan kirjasto on suljettu

Kaikkien aineistojen eräpäivä siirretään sulun jälkeiseen aikaan aineistolajista riippumatta. Sakkomaksuja ei peritä kiinniolon ajalta.

Varauksia ei kuljeteta, eikä niitä voi noutaa 18.3.-13.5.2020 välisenä aikana.

Lainoja voi palauttaa palautusluukusta.

Eepos-kirjastot palvelevat puhelimitse, sähköpostilla ja chatin kautta.

Verkkokirjasto eepos.finna.fi-palvelu on käytettävissä, jossa on myös lisätietoa ja ohjeistusta.

Terveydenhuollon ohjeistus

Toimintaohjeet koronavirustartuntaa epäiltäessä ja ajankohtaista tietoa sosiaali- ja terveyspalveluiden toiminnasta löydätte Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän kotisivuilta, www.llky.fi

Vierailut vanhusten ja muiden riskiryhmien asumispalveluyksiköissä on kielletty.

Ulkopuolisten vierailut hoitolaitoksissa, terveydenhuollon yksiköissä ja sairaaloissa on kielletty. Tapauskohtaista arviointia voidaan tässä suorittaa.

Seuraa ajankohtaista viestintää

Teuvan kunnassa seurataan koronavirustilanteen kehittymistä tiiviisti yhteistyössä Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän kanssa. Valmistaudumme toimimaan tilanteen vaatimalla tavalla. Teuvan kunta viestittää vaikutuksista eri palveluihin verkkosivuilla teuva.fi sekä sosiaalisessa mediassa.

Lisäksi ei voi liikaa korostaa jokaisen omaa vastuuta, jos sinulla on vähäisiäkään flunssaoireita, pysy kotona! Vältä tarpeetonta oleilua yleisillä paikoilla. Julkiset kokoontumiset rajoitetaan kymmeneen henkilöön.

 

Lisätietoja:

kunnanjohtaja Veli Nummela, p. 046 850 7700
vt. hallintojohtaja Pia Valtonen, p. 040 630 2505
sivistysjohtaja Pauliina Niemi, p. 050 386 4611

Koulunkäyntiin liittyvät asiat:
rehtorit:
Reijo Sjöblom, esiopetus ja yhtenäiskoulun luokat 1-6, p. 0500 338434
Leena Hietaharju, Äystön koulu, p. 046 8555015
Soile Mäntymäki, Perälän koulu p. 040 7614237
Maija-Liisa Saksa, yhtenäiskoulun luokat 7-9, p. 050 3864665
Päivi Viitanen, lukio, p. 040 1201522
Varhaiskasvatuspalveluihin liittyvät asiat: varhaiskasvatusjohtaja Leena Kittilä, p. 050 386 4650

_______________

 

Tiistai 17.3.2020 kello 8.00

Palvelut (kirjasto, uimahalli, asiointipiste, koulut) toimivat tänään normaalisti. Kunnan johtoryhmä kokoontuu aamulla ja päätöksistä tiedotetaan sen jälkeen. Seuraa nettisivujen www.teuva.fi Ajankohtaista-palstaa.

Opetukseen liittyvässä viestinnässä ensisijainen kanava on Wilma.
Terveysasioista viestitään LLKY:n nettisivuilla www.llky.fi.

Toivomme rauhallisuutta ja lähimmäisistä huolehtimista. Tilannetta seurataan herkeämättä!
_______________
 
 

Maanantai 16.3.2020 kello 20.20

Hallituksen ohjeen mukaisesti ti 17.3 on normaali koulupäivä ja ke 18.3. alkaen oppilaan tulee siirtyä etäopiskeluun. Tärkein viestikanava on Wilma. Ylioppilastutkinnon kokeet järjetetään tiivistetyssä aikataulussa.

Suomen hallitus päätyi tänään koulujen osittaiseen etäopetukseen siirtymiseen tulevasta keskiviikosta alkaen.

Huomenna tiistaina 17.3.2020 on normaali koulupäivä. Keskiviikkoaamulla 18.3.2020 oppilaan tulee olla kotona lukujärjestyksen mukaisesti valmiina päivän työhön.

Poikkeuksellisesti kuitenkin järjestetään koulussa järjestettävä esiopetus sekä perusopetuksen 1–3 -luokkien lähiopetus niiden vanhempien lapsille, jotka työskentelevät yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisillä aloilla. Lisäksi poikkeuksena järjestetään erityisen tuen päätöksen saaneiden oppilaiden lähiopetus sitä tarvitseville. Näissä tapauksissa pyydämme huoltajaa ottamaan yhteyttä rehtoriin. Valtioneuvosto kuitenkin suosittaa, että lasta hoidetaan kotona, jos siihen on mahdollisuus.

Tärkein viestikanava on Wilma. Sen kautta opettajat antavat ohjeita tehtävistä. Pienempien oppilaiden kohdalla huoltajan antaman avun merkitys korostuu. Isommilla oppilailla voi olla myös muita oppimisympäristöjä esim. Google Drive ja Classroom. Pyrimme käynnistämään myös virtuaalisen etäopetuksen. Tällöin oppilaat voivat mahdollisuuksien mukaan käyttää tietokoneita, joissa on kamera ja äänimahdollisuus, puhelimella ja tabletillakin yhteyden saa muodostettua. Jos osaa, niin voi ladata jo valmiiksi puhelimeen tai tablettiin Googlen Meet/Hangouts -ohjelman, jotka ovat käytettävissä etunimi.sukunimi@teuvankoulut.fi -tunnuksen kautta. Järjestelemme parhaillaan mahdollisuutta lainata koululta laitteita tähän yhteydenpitoon. Kartoitamme kotien mahdollista laitetarvetta myöhemmin.

Opettajilta tulee ohjeet wilmalla ja niitä ryhdytään toteuttamaan. Opettajat neuvovat viestissään, miten oppilas voi palauttaa tehdyn työn. Pienimmillä oppilailla se voi olla huoltajan kuittaus tehdystä tehtävästä, vanhemmat oppilaat voivat käyttää eri kanavia niiden taitojen mukaan, joita on totuttu käyttämään.

Ylioppilastutkinnon kokeet toteutetaan 13.3.2020 julkaistussa tiivistetyssä aikataulussa 23.3.2020 mennessä huomioiden terveysviranomaisten antamat määräykset.

Muista kunnan palveluista ajantasaiset tiedot ajantasaiset tiedot päivittyvät kunnan nettisivuille ja some-kanaviin.

Pauliina Niemi
sivistysjohtaja
Teuvan kunta
p. 050 386 4611
pauliina.niemi@teuva.fi
_______________

 

Perjantai 13.3.2020 klo 13.00

Koronavirusepidemian vuoksi Teuvan kunnan johtoryhmän 13.3.2020 päätöksellä peruutetaan

 • Teuvan kansalaisopiston ryhmät sekä
 • kunnan järjestämät liikunta- ja harrasteryhmät

16.3.2020 alkaen toistaiseksi.

Seuraamme koronavirustilannetta ja väliin jäävät kerrat pyritään pitämään myöhemmin keväällä.
Kevätnäyttelyn kohtalo ratkaistaan myöhemmin.
_______________

 

Perjantai 13.3.2020

Teuvan kunnassa on annettu kaikkien oppilaiden huoltajille 13.3.2020 seuraava tiedote:

Seuraamme Teuvan kunnassa ja kouluissa korona-virustilannetta kaiken aikaa ja varaudumme eri vaihtoehtoihin.

Tänään 13.3.2020 olemme antaneet oppilaille ja opiskelijoille ohjeeksi, että ottavat kaikki oppikirjat, vihot ja muut välineet kotiin varmuuden vuoksi.

Lisäksi maan hallituksen suosituksen mukaisesti edellytämme, että ulkomailta palaavien lasten, nuorten ja opiskelijoiden tulee sopia kouluun palaamisen ajankohdasta ja poissaolosta (kaksi viikkoa) yhdessä rehtorin kanssa.

Jatkossa toistaiseksi vain välttämättömät tilaisuudet toteutetaan.

Muistutetaan kodeissakin edelleen oikeasta käsienpesutavasta sekä yskimisestä. Koululla muistutamme oppilaita myös ruokalahygieniasta ruoanottotilanteessa.

On hyvä seurata Wilmaa mahdollisten lisäohjeiden saamista varten.

Lisäksi varhaiskasvatuksen henkilöstö on ohjeistanut vanhempia asiassa.
_______________

 

Perjantai 13.3.2020

 

Ylioppilastutkintolautakunta on yhdessä opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa päättänyt aikaistaa reaaliaineiden koepäiviä. Katso alta uusi aikataulu. 

 

Ylioppilastutkintolautakunta on yhdessä opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa päättänyt aikaistaa kevään 2020 kolmannelle tutkintoviikolle sijoitetut reaaliaineiden koepäivät niin, että reaaliaineiden kokeet kirjoitetaan jo toisella tutkintoviikolla tiistaina 17.3. ja torstaina 19.3.

Menettelyllä pyritään turvaamaan tutkinnon järjestäminen, jotta mahdollisimman moni kokelas saa tutkinnon suoritettua.

Tutkinnon aikataulua tiivistetään siten, että saamen äidinkielen kieltä lukuun ottamatta tutkinto järjestetään 20.3. mennessä. Tiivistäminen toteutetaan siirtämällä reaalikokeiden (uskonto, elämänkatsomustieto, yhteiskuntaoppi, kemia, maantiede, terveystieto, psykologia, filosofia, historia, fysiikka, biologia) suorituspäivät viikkoa aikaisemmaksi eli 17.3. ja 19.3.

Uusi aikataulu kevään ylioppilastutkinnon jäljellä oleville koepäiville on:

 • ma 16.3. toinen kotimainen kieli, pitkä ja keskipitkä oppimäärä
 • ti 17.3. (siirretty 24.3. päivästä) uskonto, elämänkatsomustieto, yhteiskuntaoppi, kemia, maantiede, terveystieto
 • ke 18.3. matematiikka, pitkä ja lyhyt oppimäärä
 • to 19.3. (siirretty 26.3. päivästä) psykologia, filosofia, historia, fysiikka, biologia
 • pe 20.3. vieras kieli, pitkä oppimäärä (englanti, ranska, espanja, saksa, venäjä)
 • ma 23.3. saamen äidinkielen koe

Lue koko tiedote

Teuvan lukio tiedottaa asiasta Wilman kautta.
_______________

 

Maanantai 9.3.2020

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä on antanut toimintaohjeet koronavirustartuntaa epäiltäessä.

Yleisötiedote Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueelle.

Valtakunnallista tiedotusta voi seurata Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen verkkosivuilta.