Vanhus- ja vammaisneuvosto

Vanhus- ja vammaisneuvoston koonpano 2021-2023
 

Taho, jota edustaa                 Varsinainen jäsen Henkilökoht. varajäsen
Teuvan kunnanhallitus Harjula Irma Tamsi Satu
Teuvan seurakunta Kohtala Antti Pulli Seppo
Eläkeliiton Teuvan yhdistys ry Ylinen Taimi  
Pohjanmaan Näkövammaiset ry Käkelä Paula Kaari Markku
Suupohjan Kuulo ry Sahakangas Leena Komsi Pentti
Suupohjan Senioriopettajat ry Niemelä Kalervo Suksi Ilmari
Teuvan Eläkeläiset ry Järviniemi Helena Metsäranta Markku
Teuvan Eläkkeensaajat ry Honkilahti Katri Honkilahti Matti
Teuvan Invalidit ry Pihlajaniemi Leena Pulakka Jussi
Teuvan Kansalliset Seniorit ry Hautala Sinikka Kuntila Aira
Teuvan Kristilliset Eläkeläiset ry Järvistö Artti Peltoniemi Raija
MIELI Mielenterveys Teuva Snellman Helena Tuisku Antti
Teuvan Sydänyhdistys ry Honkilahti Katri Honkanen Irma
Teuvan Seudun Reumayhdistys ry Rintalaulaja Raija  
Teuvan Vanhustenkotiyhdistys ry Sahakangas Leena Nevanperä Erkki
Teuvan Sotaveteraanien naisjaosto Vuorinen Sinikka Seppä Salme
Etelä-Pohjanmaan Epilepsiayhdistys Paavola Aatos  

 

Yhteystiedot:
Harjula Irma, puheenjohtaja
Kaunelantie 4, 64720 Perälä
puh. 050 365 5661, irma.harjula@hotmail.com

Vanhus- ja vammaisneuvoston sihteerinä toimii osallisuusjohtaja Miika Kataja, p. 040 630 2505, etunimi.sukunimi(at)teuva.fi.

Pöytäkirjat

Teuvan kunnan vanhus- ja vammaisneuvoston toimintaohje

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista 980/2012 (ns. vanhuspalvelulaki), joka on astunut voimaan 1.7.2013.

 

Kokouksissa käsiteltyjä asioita

2.4.2013
- suunniteltiin tutustumismatkan tekemistä Toimiva koti -yksikköön Helsinkiin ja haettiin kunnanhallitukselta avustusta matkakuluihin
- kiinnitettiin huomiota lääkereseptien pieneen tekstikokoon, jonka vuoksi asiasta on oltu yhteydessä apteekkiin ja laadittu juttu paikallislehteen

13.6.2013
- hyväksyttiin vanhus- ja vammaisneuvoston jäsenistä kootun työryhmän laatima vanhus- ja vammaisneuvoston toimintaohje ja toimitettiin se kunnanhallituksen käsiteltäväksi
- käsiteltiin uutta 1.7.2013 voimaan tullutta vanhuspalvelulakia. Teuvalla on toiminut yksi yhteinen vanhus- ja vammaisneuvosto ja näin päätettiin jatkaa edelleenkin. Uuden vanhuspalvelulain mukaan on mahdollista, että neuvostot on yhdistetty.

30.9.2013
- tutustuttiin tehostetun palveluasumisen yksikköön Henriikkakodilla sairaanhoitaja Kirsi Tuokkolan johdolla
- keskusteltiin Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän järjestämästä koulutuspäivästä Kauhajoella koskien uutta vanhuspalvelulakia

13.11.2013
- päätettiin järjestää ohjelmallinen kahvitilaisuus omaishoitajille keväällä 2014
- nimettiin Matti Honkilahti vanhus- ja vammaisneuvoston edustajaksi ikääntymispoliittisen ohjelman laatimista ohjaavaan työryhmään
- tehtiin aloite valtuustolle esteettömyysmerkintöjen ottamisesta käyttöön kaavoituksessa
- otettiin kantaa Kirkonseudun asemakaavan muutosehdotukseen Lehtiharjun alueella
 - tehtiin aloite kunnanhallitukselle tehostetun palveluasumisen palvelujen saatavuuden turvaamiseksi Teuvalla

5.2.2014
- arvioitiin neuvoston ensimmäisen vuoden toimintaa ja asetettiin tavoitteita vuodelle 2014

27.5.2014
- kuultiin asiantuntijoiden selonteot Lehtiharjun sairaalan tilanteesta ja hoitajamäärien mitoituksista Teuvan yksiköissä. Mitoitukset ovat seuraavat: Kuntoutusosasto (vuodeosasto 1) 0,68, Henriikkakoti 0,66, Osasto 2 (1.6. jälkeen) 0,71, Mäntyniemi 0,57 ja Niittytupa 0,58.
- päätettiin tehdä aloite omaishoitajien sijaisuusjärjestelyjen hoitamisesta
- elokuussa järjestetään tiedotuspäivä, jonka aiheita ovat mm. ikäihmisten perhehoito, palveluseteli, palvelutalot ja -kodit

16.9.2014
- kunnanjohtaja oli länsä kokouksessa. Käytiin läpi ajankohtaisia asioita, mm. Lehtiharjun palvelukodin rakentaminen ja sote-uudistus.
- päätettiin toimittaa sosiaali- ja terveysministeriöön ja kuntaministeriöön kannanotto vammaisneuvostojen saamiseksi lakisääteiseiksi
- syksyn tiedotustilaisuus päätettiin järjestää viikolla 42

30.3.2015
- LLKY:n vammaispalvelun sosiaalityöntekijä oli läsnä kokouksessa ja käytiin keskustelua ajankohtaisista vammaispalveluasioista

13.8.2015
- tutustuttiin Teuvan nuosisoseuratalon esteettömyysratkaisuihin
- kuultiin LLKY:n apuvälinetoiminnan esittely
- päätettiin antaa esteettömyyspalkinto Teuvan terveyskeskuksen fysioterapiaosastolle ja terveyskeskukselle sekä henkilöstölle hyvästä asiakaspalvelusta ja onnistuneista esteettömyysratkaisuista

13.1.2016
 - kartoitettiin vuoden 2016 kokousteemoja
- Teuvan vammaispoliittisen ohjelman laatiminen, sovittiin tehtäväksi asiaan liittyvä kysely järjestöille

24.2.2016
- päätettiin tehdä aloite sähköisestä ovesta Henriikkakotiin
- perustettiin työryhmä laatimaan kannanottoa valtioneuvostolle vammaispalveluihin liittyvästä lakimuutoksesta
- vanhus- ja vammaisneuvosto muistuttaa kunnanhallitukselle, että vanhus- ja vammaisneuvoston asema on lakisääteinen ja että kunnanhallituksen tulisi esittää sille lausuntopyyntöjä päätöksentekonsa tueksi

22.2.2017
- päätettiin antaa lausunto terveyskeskuksen lääkäritilanteesta ja ambulanssikuljetuksista

25.10.2017

- sovittiin, että kokoukset pidetään pääsääntöisesti keskiviikkoisin klo 14
- vanhus- ja vammaisneuvoston edustajaksi Teuvan kunnan liikenneturvallisuustyöryhmään nimettiin Matti Honkilahti
- vanhus- ja vammaisneuvoston edustajaksi Voimaa vanhuuteen -työryhmään nimettiin Helena Järviniemi

30.11.2017
- päätettiin esittää, että röntgen säilyy Teuvalla. Asia tulee ottaa uudelleen käsittelyyn LLKY:n johtokunnassa.

25.4.2018
- työryhmä esitti, että vanhusten ja vammaisten kulkemisesta järjestetään neuvottelutilaisuus, johon kutsutaan eri toimijoita (LLKY, kunta, seurakunta, taksien edustaja, teuvalaiset linja-autoyrittäjät).
- tehtiin aloite: Penkkejä keskustaan, lähelle toimipisteitä ja kulkureittejä esim. hautausmaat
- kunnan saaman perinnön kohdentamisesta annettiin kannanotto hyvinvointivaliokunnalle ja kunnanhallitukselle

Pöytäkirjat