Sydösterbottens avfallsnämnd

Gemensam avfallsnämnd för 8 kommuner inom Oy Botniarosk Ab:s verksamhetsområde som har hand om myndighetsuppgifter i anslutning till avfallshanteringen inom ägarkommunernas område. Till avfallsnämndens verksamhetsområde hör Storå, Bötom, Kaskö, Kauhajoki, Kristinestad, Kurikka (för Jurvas del), Närpes och Östermark kommuner. Värdkommun är Östermark. Inom sitt verksamhetsområde ansvarar avfallsnämnden för och beslutar om ärenden som enligt avfallslagen ålagts kommunen.

Kommunfullmäktige i alla ägarkommuner utser en medlem och en personlig ersättare till avfallsnämnden. Den medlem som kommunfullmäktige i Östermark utser fungerar som nämndens ordförande. Kommunfullmäktige i Östermark utser turvis en medlem från de övriga ägarkommunerna till viceordförande.

Avfallsnämndens sammansättning 2017 - 2021 

Medlem Ersättare Kommun 
Panttila Eliisa, ordf. Laitamäki Tapani Östermark
Pitkäranta Jukka, v ordf. Hautala Toni Storå 
Korkeamäki Arto Malm Jari Bötom 
Salo Jukka Roos Marja-Leena Kaskö 
Kilpiö Tero Haanpää Paula Kauhajoki 
Ingves Mats Segervall Mila Kristinestad 
Liukku Esko Rätti Mauri Kurikka (Jurva) 
Esch Michaela Svedjebäck Karl-Gustav   Närpes

 

Sydösterbottens avfallsnämnd

Föredragningslistor och protokoll