Sydösterbottens avfallsnämnd

Gemensam avfallsnämnd för 8 kommuner inom Oy Botniarosk Ab:s verksamhetsområde som har hand om myndighetsuppgifter i anslutning till avfallshanteringen inom ägarkommunernas område. Till avfallsnämndens verksamhetsområde hör Storå, Bötom, Kaskö, Kauhajoki, Kristinestad, Kurikka (för Jurvas del), Närpes och Östermark kommuner. Värdkommun är Östermark. Inom sitt verksamhetsområde ansvarar avfallsnämnden för och beslutar om ärenden som enligt avfallslagen ålagts kommunen.

Kommunfullmäktige i alla ägarkommuner utser en medlem och en personlig ersättare till avfallsnämnden. Den medlem som kommunfullmäktige i Östermark utser fungerar som nämndens ordförande. Kommunfullmäktige i Östermark utser turvis en medlem från de övriga ägarkommunerna till viceordförande.

Avfallsnämndens sammansättning 2021 - 2025 

Medlem Ersättare Kommun 
Panttila Eliisa, ordf. Aho Henry Östermark
Pitkäranta Jukka Hautala Toni Storå 
Malm Jari Korkeamäki Arto Bötom 
Lehtonen Ari Suominen Harri Kaskö 
Frösen Jaakko Järviniemi Pentti Kauhajoki 
Berglund Bengt, v ordf. Holmlund Michael Kristinestad 
Vuori Anne Hyden Markku Kurikka (Jurva) 
Esch Michaela Svedjebäck Karl-Gustav   Närpes

 

Sydösterbottens avfallsnämnd

Föredragningslistor och protokoll