Viranomaislautakunta

Viranomaislautakunta toimii maankäyttö- ja rakennuslain (MRL 132/1999) mukaisena lupa- ja rakennusvalvontaviranomaisena sekä katujen kunnossa- ja puhtaanapidosta annetun lain tarkoittamana kunnan valvontaviranomaisena. Lisäksi se hoitaa mm. yksityisistä teistä annetun lain 6 luvun 52 §:n mukaiset tehtävät ja päättää kunnan hallinnassa olevien luonnonsuojelualueiden ja -kohteiden käyttöä ja hoitoa koskevat asiat sekä päättää haja-asutusalueiden osoitejärjestelmään liittyvästä tienimistöstä.

Viranomaislautakunnan puheenjohtaja toimii yksityistielaissa tarkoitettuna tielautakunnan puheenjohtajana.

Viranomaislautakunnan kokoonpano 2021-2025

Varsinainen jäsen Henkilökohtainen varajäsen
Ilkkala Jaana, puheenjohtaja Kuusela Antti
Korpela Tapio, varapuheenjohtaja Niska Jaripekka
Hietanen Reino Harjula Irma
Hietikko Annina Simpura Kari
Penttinen Ari Rintaluoma Jyrki

(Päivitetty 2.9.2021)

Esityslistat ja pöytäkirjat