Viranomaislautakunta

Viranomaislautakunta toimii maankäyttö- ja rakennuslain (MRL 132/1999) mukaisena lupa- ja rakennusvalvontaviranomaisena sekä katujen kunnossa- ja puhtaanapidosta annetun lain tarkoittamana kunnan valvontaviranomaisena. Lisäksi se hoitaa mm. yksityisistä teistä annetun lain 6 luvun 52 §:n mukaiset tehtävät ja päättää kunnan hallinnassa olevien luonnonsuojelualueiden ja -kohteiden käyttöä ja hoitoa koskevat asiat sekä päättää haja-asutusalueiden osoitejärjestelmään liittyvästä tienimistöstä.

Viranomaislautakunnan puheenjohtaja toimii yksityistielaissa tarkoitettuna tielautakunnan puheenjohtajana.

Viranomaislautakunnan kokoonpano 2017-2021

Varsinainen jäsen Henkilökohtainen varajäsen
Nisula Harri, puheenjohtaja Rinta-Uppa Kalevi
Aho Hannu, varapuheenjohtaja Humalamäki Tapio
Nevala Anna-Kaisa Ojanperä Marja-Leena
Nevanperä Toni Kokkinen Jaana
Ilkkala Jaana Järvelä Seppo

 

Esityslistat ja pöytäkirjat