Kyläneuvosto

Kunnanhallitus on 12.9.2022 perustanut pilottiluonteisen kyläneuvoston vuoden 2023 loppuun saakka sekä hyväksynyt ohjeen kyläneuvoston toimintasäännöksi 

Neuvoston tarkoituksena on toimia kylien välisenä sekä kylien ja kunnan välisenä neuvoa antavana yhteistyöelimenä ja keskustelufoorumina. Kaikkia kyliä on pyydetty ilmoittamaan oma edustajansa kyläneuvostoon.

Kyläneuvoston kokoonpano:

Kylä/taho, jota edustaa Edustaja Varaedustaja
Horo Satu Hannula Minna Luoma
Komsi Päivi Tuisku Eija Sievi-Korte
Luovankylä Marko Piispanen Tanja Piispanen
Norinkylä Jari Saarela Marja-Leena Hannuksela, Liisa Kaari
Perälä Sirpa Raittila Irma Harjula
Äystö Anniina Mäkiranta Esa Simelius
Kunnanhallituksen edustaja Marjo Kiuru-Sundberg  
Hyvinvointivaliokunnan edustaja Ville Heikkilä  
Elinvoimavaliokunnan edustaja Jaakko Ketomäki  

 

Kyläneuvoston sihteerinä toimii osallisuusjohtaja Miika Kataja, p. 040 630 2505, miika.kataja@teuva.fi

Ohje kyläneuvostosta ja kylien osallistuvasta budjetoinnista

Kyläneuvoston muistiot