Suupohjan jätelautakunta

 


Sydösterbottens avfallsnämnd

Isojoki, Karijoki, Kaskinen, Kauhajoki, Kristiinankaupunki, Kurikka (Jurvan osalta), Närpiö ja Teuva

Lautakunta toimii Teuvan kunnan lautakuntana
os. Teuvan kunta/Jätelautakunta, Rasintie 1 A 2, PL 25, 64701 TEUVA, s-posti: jatelautakunta(at)teuva.fi

Vs. jäteasiamies:
Anne Bergqvist
Suupohjan jätelautakunta
Postiosoite: Teuvan kunta, PL 25, 64701 Teuva

Käyntiosoite: Rasintie 1 A 2 (TEAK), 64700 Teuva
p. 040 641 8125
sähköposti anne.bergqvist(at)teuva.fi

Suupohjan jätelautakunta on Oy Botniarosk Ab:n toimialueen 8 kunnan yhteinen lautakunta, jonka vastuulla on jätehuoltoon liittyvät viranomaistehtävät jäsenkuntien alueella. Jätelautakunnan alueellinen toimialue kattaa Isojoen, Karijoen, Kaskisten, Kauhajoen, Kristiinankaupungin, Kurikan (Jurvan osalta), Närpiön ja Teuvan kunnat. Isäntäkuntana toimii Teuva. Jätelautakunta vastaa ja päättää toimialueellaan asioista, jotka jätelain mukaan on säädetty kunnan hoidettavaksi.

Kunkin yhteistyökunnan kunnanvaltuusto valitsee jätelautakuntaan kukin yhden jäsenen sekä henkilökohtaisen varajäsenen. Teuvan kunnanvaltuuston valitsema jäsen toimii lautakunnan puheenjohtajana. Teuvan kunnanvaltuusto valitsee yhden muun jäsenen varapuheenjohtajaksi vuorotellen muista sopimuskunnista.

Jätelautakunnan kokoonpano 2017 - 2021

Jäsen Henk.koht. varajäsen Kunta
Panttila Eliisa, puheenjohtaja Laitamäki Tapani Teuva
Pitkäranta Jukka, varapuheenjoht. Hautala Toni Isojoki
Pihlajaviita Pentti Malm Jari Karijoki
Salo Jukka Roos Marja-Leena Kaskinen
Kilpiö Tero Haanpää Paula Kauhajoki
Ingves Mats Segervall Mila Kristiinankaupunki
Liukku Esko Rätti Mauri Kurikka (Jurva)
Esch Michaela Svedjebäck Karl-Gustav Närpiö

 

Esityslistat ja pöytäkirjat, Suupohjan jätelautakunta

Jätelautakunnan tehtävänä on toimialueellaan hoitaa jätehuollon järjestämiseen, suunnitteluun ja seurantaan liittyvät viranomaistehtävät, jotka jätelain mukaan on määrätty kunnan hoidettavaksi. Näitä tehtäviä ovat mm. päätökset keräyspaikoista, järjestettyyn jätteenkuljetukseen liittymisestä, jätehuoltomääräyksistä ja niistä poikkeamisesta, jätemaksutaksan hyväksymisestä sekä jätemaksun määräämisestä ja muistutuksista jätemaksua vastaan.

Muutoin jätelautakunta toimii kuntalain ja Teuvan kunnan hallintosäännön mukaisesti.

Jätehuollon käytännön toteuttaja jätelautakunnan toimialueella on Oy Botniarosk Ab, os. Raatihuoneenkatu 1, 64100 KRISTIINANKAUPUNKI, p. 010 19 3400, info (at) botniarosk.fi

MÄÄRÄYKSET JA TAKSAT:
Yleiset jätehuoltomääräykset 2014
Jätetaksa 2017
Jätetaksan liitteet 2017

Tietosuojaseloste

LINKIT:
Esityslistat ja pöytäkirjat
Oy Botniarosk Ab

LOMAKKEET:
Hakemus jäteastian tyhjennysvälin pidentämiseksi
Ilmoitus yhteisen jäteastian käytöstä
Ilmoitus vapaa-ajan asunnon jätehuollosta / yhteisestä jäteastiasta 
Taulukkopohja sako- ja umpikaivolietteiden kuljetustietojen toimittamiseen (kuljetusyrittäjille)