25.05.2024

Europarlamenttivaalien ennakkoäänestys

ENNAKKOÄÄNESTYS EUROPARLAMENTTIVAALEISSA
kunnan toimitiloissa TEAKissa (Rasintie 1 A)

Ennakkoäänestysajat:

 • keskiviikko - perjantai        29.-31.5.2024    klo 10 – 17
 • lauantai – sunnuntai          1.-2.6.2024        klo 10 – 14
 • maanantai – tiistai             3.-4.6.2024        klo 10 – 20

  Äänestäjän on esitettävä henkilöllisyystodistus tai muu riittävä selvitys henkilöllisyydestään. Väestörekisterikeskuksen lähettämä ilmoituskortti on hyvä olla mukana, mutta se ei ole välttämätön.

 

22.05.2024

Tarjouspyyntö, ilmalämpöpumput 4 kpl

Teuvan kunta pyytää tarjouksia ilmalämpöpumpuista, 4 kpl. Oltava merkiltään Panasonic/Mitsubishi/Daikin/Gree/Toshiba.

Tarjoukset tulee toimittaa sähköpostilla viimeistään torstaina 30.5.2024 klo 12.00.

 

Tarjouspyyntö

 

 

 

 

21.05.2024

Työpaikkailmoitus: apulaisrehtori

Teuvan kunnan yhtenäiskouluun haetaan toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen 1.8.2024 alkaen

-           apulaisrehtoria, vastuualueena yläkoulu (rekryavain 596801), tässä linkki Kuntarekryyn

Hakemus luettavissa kokonaisuudessaan Kuntarekry-palvelussa. Hakuaikaa jatkettu 4.6.2024 klo 9.00 saakka.

 

21.05.2024

Työpaikkailmoitus; kaksi varhaiskasvatuksen lastenhoitajaa ja ryhmäperhepäivähoitaja

Haemme oppimisen toimialalle varhaiskasvatuspalveluihin

- kahta varhaiskasvatuksen lastenhoitajaa määräaikaiseen työsuhteeseen ajalle 1.8.2024 - 31.7.2025. Kuntarekryn hakuilmoitus, työavain 604634

- ryhmäperhepäivähoitajaa määräaikaiseen tehtävään ajalle 1.8.2024 - 31.7.2025. Kuntarekryn hakuilmoitus, työavain 604635

Hakemukset tulee toimittaa 4.6.2024 klo 12.00 mennessä.

 

16.05.2024

Tiedote 16.5.2024: Yhtenäiskoulun sisäilmaongelmat

Teuvan yhtenäiskoulussa on todettu sisäilmaongelmia, joita on selvitetty ja korjattu aktiivisesti heinäkuusta 2023 saakka, mutta jo sitä ennen on tehty tutkimuksia ja toimenpiteitä. Yhtenäiskoulun tiloissa on päivittäin paljon eri-ikäisiä käyttäjiä, ongelma on erittäin tärkeä ja vakava.

Jatkotutkimukset ovat paljastaneet Teuvan kunnalle rakennusvirheenä pidettäviä asioita, jotka vaikuttavat sisäilman laatuun. Ala- ja yläkoulun puolilla on havaittu ilmavuotoja ja epäpuhtauksia, jotka voivat kulkeutua sisätiloihin. Alapohjien epäpuhtauslähteiden poistaminen on käytännössä lähes mahdotonta. Yläkoulun puolella urakoitsija YIT:n (aiemmin Lemminkäinen) 10 vuoden vastuu on yhä voimassa, kun taas alakoulun puolen osalta vastuuta ei enää ole.

Tarvittaviin toimiin on jo ryhdytty, mutta ongelmien ratkaisemiseksi tarvitaan monenlaisia keinoja. Sisäilmatyöryhmä on linjannut, että kunnanhallitukselle tehdään esitys jatkotoimenpiteistä. Kunnanhallitus käsittelee asiaa seuraavassa kokouksessaan 20.5.2024.

Asian etenemisestä tiedotetaan säännöllisesti.

Kiinteistöön ja sisäilmaan liittyviin kyselyihin vastaa tekninen johtaja Tommi Korpi, p. 040 612 6565, tommi.korpi@teuva.fi.

 

15.05.2024

Työpaikkailmoitus: kieltenopettajia oppimisen toimialalle

Lukioon haetaan

Yläkouluun haetaan

15.05.2024

TAPAHTUMIEN KESÄ – YHDESSÄ KOHTI VIIHTYISÄÄ TEUVAA

Kulttuurin ja tapahtumien kesä 2024 lähestyy ja nyt on aika yhdessä huolehtia ympäristöstämme! Kannustamme kaikkia teuvalaisia osallistumaan talkoisiin ja tekemään kotikunnastamme entistäkin kauniimman ja houkuttelevamman paikan.

Jokainen pienikin panostus on tärkeä. Voit esimerkiksi:

 • kerätä roskat pihasta ja puistosta
 • istuttaa kukkia omalle pihalle ja siistiä pensaita ja puita
 • hoitaa nurmikkoa ja puutarhaa
 • korjata rikkoutuneita aitoja, kalusteita ja muita rakenteita
 • maalata talosi seinät tai aidat

Tehdään yhdessä Teuvalle miellyttävä ympäristö, josta kaikki voivat nauttia.

Yhdessä kohti viihtyisää Teuvaa!

Teuvan viranomaislautakunta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08.05.2024

Carunan sähköverkon kehittämissuunnitelmat 2024

Caruna Espoo Oy ja Caruna Oy julkistivat viime viikolla sähköverkon kehittämissuunnitelmansa. Suunnitelmissa kerrotaan muun muassa sähkönjakelun parantamisesta ja turvaamisesta sähkönkulutuksen kasvaessa, tulevaisuuden näkymistä sekä pitkän tähtäimen kehittämistoimenpiteistä.

Kehittämissuunnitelmista järjestetään asiakaskuulemiset, mitkä ovat käynnissä toukokuun ajan. Caruna Espoo Oy ja Caruna Oy toivovat mahdollisimman montaa asiakastaan jakamaan omia ajatuksiaan ja näkemyksiään sähköverkon kehittämisestä. Haluamme kuulla näkemyksiä muun muassa sähkönjakelun luotettavuudesta, uusiutuvasta energiasta, sähköautoilusta ja sähkönjakelun mahdollisista vaikutuksista asiakkaiden arkeen.

Kehittämissuunnitelmat ja kysely löytyvät verkkosivulta https://caruna.fi/tuotteet-ja-palvelut/sahkoverkko/kehittamissuunnitelmat
08.05.2024

EUROPARLAMENTTIVAALIT

toimitetaan sunnuntaina 9.6.2024 klo 9-20.

 

Äänestysalueet ja -paikat

 

Keskustaajaman äänestysalue, vaalipäivän äänestyspaikka on Teuvan kunnan toimitilat TEAKissa (Rasintie 1 A). Tiloihin on esteetön käynti.

 

Ennakkoäänestys

 

Ennakkoäänestys toimitetaan ajalla 29.5.-4.6.2024. Teuvalla ennak­koäänestyspaikkana on Teuvan kunnan toimitilat TEAKissa (Rasintie 1 A). Tiloihin pääsee pyörätuolilla.

 

Ennakkoäänestysajat:

                                                  -  keskiviikko - perjantai 29.-31.5.2024 klo 10 – 17

                                                   - lauantai – sunnuntai 1.-2.6.2024 klo 10 – 14

                                                   - maanantai – tiistai 3.-4.6.2024 klo 10 – 20

 

Äänestäjän on esitettävä henkilöllisyystodistus tai muu riittävä selvitys henkilöllisyydestään. Väestörekisterikeskuksen lähettämä ilmoituskortti on hyvä olla mukana, mutta se ei ole välttämätön.

 

Kotiäänestys

 

Henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänes­tys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vai­keuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan kotikunnassaan. Myös omaishoitaja saa äänestää kotiäänestyksen yhteydessä, jos omaishoitaja on tehnyt omaishoitosopimuksen, asuu samassa taloudessa ja on äänioikeutettu samassa kunnassa kuin hoidettavansa.

Ilmoittautuminen kotiäänestykseen tapahtuu joko kirjallisesti tai puheli­mitse viimeistään tiistaina 28.5.2024 ennen klo 16 keskusvaalilautakun­nalle asiointipisteeseen, puh. 040 770 3000, os. Rasintie 1 A, PL 25, 64701 TEUVA. Ilmoituk­sen voi äänestäjän puolesta tehdä myös äänestäjän valitsema henkilö.

 

Laitosäänestys

 

Laitosäänestyksessä saavat äänestää laitoksessa hoidettavana olevat henkilöt. Henkilökunta tai vierailemassa olevat henkilöt eivät voi äänestää laitoksessa.

 

Ennakkoäänestyspaikkoina toimivat seuraavat laitokset:

                                                       - Henriikkakoti, Tuokkolantie 4

                                                      -  Päivänsiipi, Tuokkolantie 4

                                                      -  Palvelukoti Niittyleinikki, Pitkätie 29

                                                       - Tamminiityn hoivakoti, Tammitie 2

                                                      -  Palvelukoti Tuokko, Tuokkolantie 14

 

Äänestyksestä huolehtii vaalitoimikunta, joka sopii laitoksen henkilökunnan kanssa, minä päivänä laitosäänestys toimitetaan. Vaalipäivistä ja –ajoista tiedottamisesta laitoksessa huolehtii vaalitoimikunta.

 

Teuva 2.5.2024 Keskusvaalilautakunta

 

Kotiäänestyslomake

 

07.05.2024

Tarjouspyyntö päiväkodin tilaelementeistä

Teuvan kunnan elinvoimatoimiala pyytää tarjouksia päiväkodin tilaelementeistä (3kpl) asennettuna tarjouspyyntökirjeen ja sen liitteiden mukaisesti.

Määräaika tarjousten jättämiselle on 6.6.2024 klo 12.00.

Tarjouspyyntöaineisto on hankintailmoitukset.fi -palvelussa Hilma-numerolla 2024-145840 linkki tarjouspyyntöön

-Elinvoimatoimiala

 

03.05.2024

Kulttuuritalo Orrelan sisäilmakatselmuksen tulokset

Kulttuuritalo Orrelan sisäilmakatselmuksen tuloksena on löytynyt rakenteellisia vaurioita, jotka vaikuttavat kiinteistön sisäilman laatuun. Alapohjassa ja yläpohjassa havaitut kosteusvauriot vaativat lisää tarkastelua ja suunnitelman tarvittavista korjaus- ja muista toimenpiteistä.

Ympäristöterveystarkastaja on antanut lausunnon, jonka mukaan yleisötilaisuuksia voidaan järjestää Orrelan tiloissa. Pahiten vaurioitunut alapohja on luokkasiiven osuudessa, joten se pidetään suljettuna, eikä sitä käytetä ennen tarkempia tutkimuksia. Tilannetta helpottaa se, että kevään ja kesän aikana järjestettävissä tilaisuuksissa on mahdollista käyttää ovi- ja ikkunatuuletusta. Tilanteesta annetaan myöhemmin lisätietoja.

Orrelan kiinteistöön ja sisäilmaan liittyviin kyselyihin vastaa tekninen johtaja Tommi Korpi, p. 040 612 6565, tommi.korpi@teuva.fi

 

03.05.2024

ORRELA TÄYTTÄÄ 100 VUOTTA, Kalervo Niemelä kertoo podcast-sarjassa talon vaiheista

Kulttuuritalo Orrela täyttää 100 vuotta

Kalervo Niemelä kertoo podcast-sarjassa talon vaiheista

Kun nykyistä Orrelan taloa sata vuotta sitten rakennettiin, tarvittiin vain kahdeksan laihialaista kirvesmiestä ja yksi ilmajokinen muurari.

Pytinki tuli valmiiksi 14 viikossa ja siitä tuli niin näyttävä, että sitä kuvailtiin jopa maakunnan komeimmaksi. Rakennusta alettiin kutsua Uudeksi seurakuntataloksi. Vanha oli saanut väistyä pois uuden alta.

Vihkiäiset pidettiin adventtina 1924. Tilaisuuteen odotettiin niin suurta väentungosta, että lapset pyydettiin jättämään kotiin. Juhlaan saapui arvovaltaista väkeä, myös teuvalaissyntyinen pääministeri Lauri Ingman.

750-neliöinen Uusi seurakuntatalo täyttyi monenlaisesta toiminnasta ja se oli kovassa käytössä. Teuvan kuntakin tarvitsi jatkuvasti lisää tilaa.

Sota-aikana taloon evakuoitiin Postihallitus ja Räisälän kansanopisto. Myös Kansanhuollolle järjestyi tilat samasta rakennuksesta. Kesäkuussa 1941 siellä perustettiin JR58:n toinen pataljoona, ja paikka sai toimia myös kulkutautisairaalana, kun lavantautiepidemia riehui Teuvalla kyseisenä vuonna.

Kun tuli tuhosi Teuvan kirkon tammikuussa 1950, talosta tuli väliaikainen kirkko lähes neljäksi vuodeksi.

Koulukäytössäkin tiloja on tarvittu läpi historian: Orrelan talossa on käyty kansalaiskoulua, yhteiskoulua, keskikoulua, apukoulua, lukiota ja kansakoulua. Ammatillinen kurssikeskuskin on toiminut siellä, samoin kansalaisopisto.

Juhlavuoden kunniaksi Orrelan satavuotisesta historiasta on koostettu viisiosainen podcast, jossa opetusneuvos Kalervo Niemelä, 89, kertoo talon värikkäistä vaiheista. Hän muistelee myös 2000-luvun alkua, jolloin talossa tehtiin mittava remontti.

Niemelää, joka tuolloin toimi peruskorjausta ajaneen Teuvalaisen Kulttuurin Tuki ry:n puheenjohtajana, voi hyvällä syyllä kutsua Orrelan isäksi. Pitkälti juuri häntä ja hänen sinnikkyyttään on kiittäminen siitä, että tämä komea pytinki seisoo sijoillaan edelleen.

Podcastit kulttuuritalo Orrelasta on työstänyt toimittaja Pirjo Latva-Mantila Teuvalta ja ne on toteutettu osana Leader Suupohjan rahoittamaa Teuvan kulttuurin superkesä 2024 -hanketta.

Podcastit julkaistaan kuunneltaviksi viikoittain 3.5.2024 alkaen Spotityssä, josta hakusanalla Orrela/podcastit ja ohjelmat ja YouTubessa hakusanalla Orrela.

Lehdistötiedote 3.5.2024: Orrela täyttää 100 vuotta, Kalervo Niemelä kertoo talon vaiheista

 

VIISI TARINAA ORRELASTA

JAKSO 1
Läänin komein pytinki rakennettiin 14 viikossa
Kulttuuritalo Orrela täyttää tänä vuonna sata vuotta. Kun talo vuonna 1924 rakennettiin, sitä kuvailtiin läänin komeimmaksi rakennukseksi.
Eläkkeellä oleva opettaja, opetusneuvos Kalervo Niemelä on tutkinut Orrelan historiaa ja tuntee sen vaiheet perinpohjaisesti. Hän kertoo ajasta ennen vuotta 1924 sekä siitä, miksi 750-neliöinen Uusi seurakuntatalo eli nykyinen Orrela rakennettiin. Aikaa rakentamiseen kului ainoastaan 14 viikkoa!
Talolla on historiansa aikana ollut monta nimeä ja käyttötarkoitusta.
 

Teuvan kulttuurin superkesä 2024 -hanke

22.04.2024

Europarlamenttivaalien ulkomainonta

Kunnanhallitus on päättänyt, että europarlamenttivaalien ulkomainonta Teuvan keskustaajamassa saadaan aloittaa keskiviikkona 22.5.2024.

Vaalimainostelineet pystytetään kunnan toimesta torille, os. Mikkiläntie 1. Mainoksia asettaneilta tahoilta ei peritä mainospaikkamaksua. Vaalimainoskehikoista ja mainosten asettamisesta saa tarkempia tietoja puh. 050 386 4600.

Vaalimainostelineeseen on varattu joka puolueelle yksi 80 cm x 120 cm:n suuruinen tila, johon mainokset voidaan kiinnittää molemmille puolille levyä. Mainosten järjestys on sama kuin puolueiden ehdokaslistojen yhdistelmän järjestys.

Vaalimainoksia ei saa asettaa kunnan hallinnoimalla osalla taajama-alueista muualle kuin em. kunnan vaalimainostelineisiin. 

Lisää tietoa


Keskusvaalilautakunta

.

12.04.2024

Miljoona roskapussia 2024 -kampanja

Teuvan kunta on mukana Ylen Miljoona roskapussia kampanjassa. Viime vuonna koko Suomi keräsi yli 200.000 pussillista roskaa. Tänä vuonna pottia on kasvatettu, ja tähtäämme miljoonaan roskapussiin!

Kampanja-aika 15.4.2024 - 5.6.2024

Ilmoita keräämäsi roskapussit roskalaskuriin tästä linkistä. Tarvitset Yle tunnuksen
merkitäksesi roskapussien määrää laskuriin.

Kampanjaan voi osallistua kuka tahansa. Kerätyt roskapussit merkitään laskuriin sen paikkakunnan kohdalle mistä roskapussit on kerätty. Roskapussin koolla ei ole väliä. Hedelmäpussi sopii loistavasti roskapussiksi. Pääasia on, että roskia kerätään.

Laskuria päivitetään kerran päivässä. Luvassa on yhteisen hyvän lisäksi todellinen kisa Suomen paikkakuntien välillä.

Teuvan kunnan asiointipisteestä (Rasintie 1 A) voi hakea lomakkeen, jolla voit ilmoittaa kerättyjen roskapussien määrän. Eli Yle tunnusta ei välttämättä tarvitse luoda ellet halua.

Kuinka osallistun kampanjaan?

Osallistuminen on helppoa ja onnistuu yksin tai yhdessä:

 1. Hanki Yle-tunnus https://yle.fi/aihe/yle-tunnus tai hae asiointipisteestä roskien keräämislomake
 2. Ota mukaan hanskat ja tyhjä pussi (sekä roskapihdit)
 3. Lähde ulos yksin tai porukalla
 4. Kerää roskia ympäristöstä
 5. Vie keräämäsi roskat omaan sekajäteastiaasi
 6. Kirjaudu Ylen verkkosivuille
 7. Merkitse keräämiesi roskapussien määrä sen kunnan kohdalle, josta olet roskat kerännyt osoitteessa www.yle.fi/miljoonaroskapussia tai toimita lomake asiointipisteeseen ennen kampanja-ajan päättymistä.
 8. Haasta ystäväsi mukaan!

Tehdään Teuvasta Suomen siistein kunta!

 

04.04.2024

Kirjasto suljetaan 8.4.2024 alkaen toistaiseksi

Teuvan kirjasto suljetaan asiakkailta maanantaina 8.4.2024 alkaen toistaiseksi. Sulkuaikaina kirjastoaineistoa lajitellaan ja käsitellään väistötiloihin siirtymistä varten. Kirjaston palautusluukku on käytössä 3.5.2024. saakka.

15.03.2024

Superkesän sunnuntaikahvilavuorot varattavissa

Sunnuntaikahvila toimii kesällä 2024 kunnantalon puistossa entiseen tapaan. Kahvila on avoinna sunnuntaisin klo 12-15.

Yhdistykset, järjestöt, koululuokat ym. voivat varata kahvilanpitovuoroja. Esiintymislavalle toivotaan oheisohjelmaa esim. musiikkia.

Vuorovaraukset 24.4.2024 mennessä, p. 040 770 3000, jolloin kahvilan tiedot ehtivät myös Superkesä-esitteeseen.

 

 

 

 

 

07.03.2024

Teuvan kulttuurin superkesä 2024

Teuvan kulttuurin superkesä 2024 -hankkeen sivusto, Superkesän ajankohtaiset

Leader-rahoitteisen Teuvan kulttuurin superkesä 2024 -hankkeen tavoitteena on yhdistää teuvalaisten kulttuuri- ja yhdistystoimijoiden voimat ainutkertaisessa tilanteessa. Teuvan kesään 2024 yhdistyy juhlavuosia, perinteisesti järjestettäviä monia kesätapahtumia ja Tove Teuvalla -ooppera.

Kesä 2024 on muodostumassa Teuvalla kulttuurin superkesäksi. Taiteilija Tove Jansson on maalannut Teuvan kirkon alttaritaulun ”Kymmenen neitsyttä.” Teuvalaisen kulttuurin tuki ry ja Korsholman musiikkijuhlat toteuttavat yhteistyössä Tove Teuvalla -oopperan. Lisäksi taiteilija Tove Janssonin syntymästä tulee kuluneeksi 110 vuotta 9.8.2024.

Teuvan kunnan kulttuurielämän keskeiset lippulaivat juhlivat tasavuosiaan. Kulttuuritalo Orrela täyttää 100 vuotta ja kuvataidenäyttely Ars Nova Botnica järjestetään 40. kerran. Lisäksi järjestetään Teuvan kesään perinteisesti kuuluvia kesätapahtumia kuten Elolystit, Teuvan markkinat, Teuvan sauna-ajot ja kesäsunnuntaiden sunnuntaikahvilat. Teuvan kesään keskeisesti kuuluva tanssilava Kaarihovi on ollut toiminnassa 60 vuotta.

Teuvan kulttuurin superkesä 2024 -hankkeen sivusto, Superkesän ajankohtaiset

 

 

05.03.2024

Teuvan kunnankirjasto siirtyy sisäilmaongelmien vuoksi väistötiloihin

Kirjastorakennuksen uudistamishankkeen yhteydessä tehtyjen kuntotutkimusten yhteydessä on rakennuksesta löytynyt vaurioita, jotka aiheuttavat riskejä kiinteistön sisäilmalle. Vauriot ovat sen luonteisia, että niiden mahdollinen korjaaminen edellyttää kirjastotoiminnan siirtoa väliajaksi väistötilaan.


Mahdolliseksi väistötilaksi on suunniteltu Teak Oy:n tiloja Rasin alueella, mutta kunta selvittää vielä myös muita vaihtoehtoisia tiloja lähempänä keskustaa. Varsinainen siirto käynnistyy tämänhetkisen suunnitelman mukaisesti kesäkuun alussa ja tavoitteena on, että kirjasto olisi täysin toiminnassa uudessa sijainnissa lukuvuoden 2024-2025 alkaessa.


Kirjaston kokoelmaa ja kalustoa valmistellaan siirtoon kevään aikana. Tästä syystä kirjaston toimintaan voi tulla katkoja ja sekä palveluihin että aineiston saatavuuteen voi kohdistua rajoituksia. Näistä mahdollisista suluista ja rajoituksista sekä muista mahdollisista muutoksista palveluissa tiedotetaan myöhemmin erikseen.


Kirjastorakennuksen uudistushankkeeseen vuonna 2023 perustettu työryhmä jatkaa toimintaansa tavoitteenaan valmistella kirjastorakennuksen peruskorjausta tai uudisrakentamista, huomioiden myös nämä kuntokartoituksissa ilmenneet tekijät.


Lisätietoja:
Osallisuusjohtaja Miika Kataja, 040 630 2505
Kunnanjohtaja Veli Nummela, 046 850 7700
Sähköpostit muotoa etunimi.sukunimi@teuva.fi

 

Tulostettava tiedote

 

 

 

16.02.2024

Työpaikkailmoitus; varhaiskasvatuksen lyhytaikaiset sijaiset

Varhaiskasvatuksen lyhytaikaiset sijaiset

 

Teuvan kunta, Varhaiskasvatus

_________________________________________________________________________________

 

Haku päättyy: 6.8.2024 16:00                        Työsuhteen kesto: Määräaikainen

Ilmoitus jätetty: 14.2.2024 09:00                    Työn luonne: Kokoaikatyö, Osa-aikatyö, 3-vuorotyö

_________________________________________________________________________________

 

Tehtävän kuvaus

 

Haemme sijaisia varhaiskasvatuksen eri pituisiin sijaisuuksiin: lastenhoitaja, varhaiskasvatuksen opettaja, avustaja, ryhmäperhepäivähoitaja, perhepäivähoitaja.

Sijaisuudet voivat olla pituudeltaan yhdestä päivästä aina pidempiin määräaikaisiin tehtäviin.

 

Voit ilmoittautua sijaisrekisteriin täyttämällä sähköisen hakemuksen. Hakija huolehtii itse hakemuksensa ja käytettävyytensä päivittämisestä rekisteriin. Ajan tasalla olevat yhteys- ja käytettävyystiedot ovat edellytyksenä sijaisuuksien tarjoamiselle.

 

Kelpoisuusvaatimukset määräytyvät Varhaiskasvatuslain 580/2018 mukaan.

Lyhytaikaisissa sijaisuuksissa myös muodollisesti epäpätevät hakijat voidaan ottaa huomioon sijaistarpeita täytettäessä.

 

Haastatteluun kutsuttaessa tarkistamme tarvittavat todistukset.

 

Työpaikkaa haetaan sähköisesti osoitteessa www.kuntarekry.fi

 

 

Työ alkaa:                                       sopimuksen mukaan

Palkkaus:                                        KVTESin mukaan

Työavain:                                        582737

 

Yhteystiedot:

 

Varhaiskasvatusjohtaja Leena Kittilä, puh. 050 3864 650

Varhaiskasvatuksen alue-esimies Heidi Viitanen, puh. 046 8555 031

 

Ilmoitus Kuntarekryssä

 

14.02.2024

Tiedote koskien yksityisteiden hoitosopimuksia

Sopimus yksityisteiden kunnossapidosta

Pitkään odotettu ja valmisteltu uusi yksityisteiden kesähoitoasia on nyt siinä vaiheessa, että kunnan puolesta voidaan ryhtyä sopimuksia tekemään.

Olemme lähettäneet sopimuspohjan ja lyhyen infotekstin asiasta tiedossa oleviin tiekuntien sähköpostiosoitteisiin. Ellette ole tätä viestiä saaneet, olkaa ystävällinen ja ilmoittakaa tiekunnan sähköpostiosoite.

Jos haluatte jatkaa nykyisellä mallilla:

 • Eli kunta hoitaa talvikunnossapitoa, kuten nytkin
 • Tiekunta vastaa kesähoidosta
  • -> Älkää tehkö mitään (ja asiat jatkuvat entisellään, sopimus on mahdollista tehdä vuosittain tammikuun loppuun mennessä)

Jos haluatte tehdä uuden sopimuksen kunnossapidosta:

 • Tiekunnan on järjestettävä kokous, jossa päätetään hoitosopimuksen tekemisestä kunnan kanssa.
 • Tiekunta laatii myös kartan, jossa näkyy Sopimuksen piiriin aiottu tie-osuus.
 • Toimittakaa allekirjoitettu pöytäkirja ja kartta ensisijaisesti sähköpostitse kuntaan. Paperiset versiot voi toimittaa joko perinteisellä postilla tai kunnan asiointipisteeseen TEAK:ille
 • Jättäkää aina yhteystietonne asiakirjojen mukana. Ilmoittakaa myös, mikäli sähköinen allekirjoitus on mahdollinen.
 • Käymme kunnassa nämä läpi, jos tarvitaan lisätietoja tai täydennyksiä – otamme yhteyttä.
 • Kunta nimeää sopimukseen kunnan edustajan, joka asioista vastaa
 • Kun asiat on tarkistettu ja paperit valmiina, sovitaan allekirjoittamisesta ja allekirjoitetaan sopimus.
 • Pyritään tekemään sopimukset maaliskuun loppuun mennessä, kuitenkin joka tapauksessa ennen kesähoitokauden alkamista.

Pyritään asioimaan mahdollisuuksien mukaan sähköpostitse.

Kysymykset, lisätiedot ja muut yhteydenotot mieluiten sähköpostilla:

tommi.korpi@teuva.fi

 

Teuvalla 14.2.2024

 

Tommi Korpi

Teuvan kunta

 

Postiosoite:

Teuvan kunta / Tommi Korpi

Rasintie 1A

64700 Teuva

Sopimus PDF muodossa tästä linkistä

Tiedote PDF versiona tästä linkistä

08.01.2024

Teuvan kunta etsii kahvilanpitäjää Orrelaan kesäksi.

 

Olisitko kiinnostunut pitämään kesäkahvilaa kulttuuritalo Orrelassa

sen 100-vuotisjuhlakesänä 2024?

Teuvan kunta etsii kulttuurin superkesää elävöittämään yksityistä

henkilöä, paikallista yhdistystä tai yritystä, joka toimisi yhteistyökumppanina

pitäen Orrelassa kesäkahvilaa kesä-elokuussa.

Ota rohkeasti yhteyttä ja tule osaksi Orrelan juhlavuotta!

Ilmoita kiinnostuksesi viimeistään 31.1.2024.

Järjestämme kiinnostuneille myöhemmin keskustelu- ja infotilaisuuden.

 

Ilmoittautumiset ja lisätiedustelut:

Satu Hannula, p 046 850 7702, sähköposti: satu.hannula@teuva.fi

04.01.2024

Ohjatut vesijumpat ja -juoksut, kevät 2024

Kevään 2024 ohjatut VESIJUMPAT JA –JUOKSUT
Alkaen Ti 9.1.

Kausimaksu 20€ + käyntimaksut.
Yhdellä kausimaksulla rajaton osallistuminen eri jumppiin ja juoksuihin.
 
UIMA-ALTAIDEN aukioloajat + vesijumpat ja -juoksut:

Maanantai
Suljettu

Tiistai
klo 13 – 14 Eläkeläisten uintivuoro
klo 14 – 15 Eläk. vesijumppa
klo 15 – 19 Yleinen uintiaika
klo 19 – 20 Naisten vesijumppa

Keskiviikko
klo 13 – 15 Eläkeläisten uintivuoro
klo 15 – 19 Yleinen uintiaika
klo 19 – 20 Naisten vesijuoksu
klo 20 – 21 Miesten vesijuoksu

Torstai
klo 13 – 15 Eläkeläisten uintivuoro
klo 15 – 19 Yleinen uintiaika
klo 19 – 20 Yhteinen vesinyrkkeily

Perjantai
klo 13 – 14 Eläkeläisten uintivuoro
klo 14 – 15 Eläk. vesijumppa
klo 15 – 20 Yleinen uintiaika

Lauantai
klo 11 – 17 Yleinen uintiaika

Sunnuntai
Suljettu

Lisätietoja: lipunmyynti/kahvio 040 125 7544

HUOM! Tammiale:
Koko tammikuun ajan sarja- ja vuosikortit alennettuun hintaan!

Teuvan kunta / uimahalli
Osallisuuden toimiala
Puh. 040 125 7544 klo 13 jälk.

 

27.09.2023

Työpaikkailmoitus: Opettajien lyhytaikaisia sijaisuuksia

Haemme sijaisia esi- ja luokanopettajan, aineenopettajan / lehtorin ja erityisopettajan eri pituisiin sijaisuuksiin perus- ja lukio-opetuksen kouluihin ympäri lukuvuoden. Pidemmät sijaisuudet, määräaikaisuudet ja toistaiseksi täytettävät virat laitetaan erilliseen hakuun ja niistä ilmoitetaan Kuntarekryn ja työvoimahallinnon sivulla.

Voit ilmoittautua sijaisrekisteriin täyttämällä sähköisen hakemuksen. Hakija huolehtii itse hakemuksensa ja käytettävyytensä päivittämisestä rekisteriin. Ajan tasalla olevat yhteys- ja käytettävyystiedot ovat edellytyksenä sijaisuuksien tarjoamiselle.

Tästä linkistä Kuntarekryn tarkempaan hakuilmoitukseen, työavain 555665

29.06.2023

Paikallinen Jobwelldone.fi -työnvälityssivusto

Tutustu paikalliseen Jobwelldone.fi -työnvälityssivustoon!
 

Työnantajia ja työnhakijoita palveleva, paikallinen työnvälityssivusto Jobwelldone.fi on nyt käytettävissä.
 

Job well done – osaajia Kuusiokuntiin ja Suupohjaan -hankkeen työnvälityssivusto osoitteessa www.jobwelldone.fi on valmistunut. Palveluun voi laittaa paitsi perinteisen työpaikkailmoituksen, myös siihen liittyvän videon tai kuvan. Työpaikkavahti helpottaa kiinnostavien työpaikkailmoitusten seuraamista ja hakemuksen voi lähettää suoraan sivustolta.
 

Palveluun tulee myöhemmin lisäominaisuuksia, kuten kieliversioita ja mahdollisuus tehdä avoin työhakemus. Sivusto on tarkoitettu kohtauttamaan Kuusiokuntien ja Suupohjan alueen työnantajia ja työnhakijoita. Lisäksi sen avulla lisätään alueen tunnettuutta ja markkinoidaan sitä asuinympäristönä.
 

Paikallinen työnvälityssivusto on helppo, matalan kynnyksen rekrytointikanava, joka tavoittaa hyvin työnhakijoita ja somen ansiosta myös heidän lähipiiriään. Jobwelldone.fi -sivusto on jatkoa aikaisemmalle pestuumarkkinat.fi -sivustolle.
 

Sivuston tarjoaa Etelä-Pohjanmaan liitto ja hankealueen kunnat. Hankkeen työntekijä auttaa mielellään palvelun käyttöönottamisessa.
 

Lisätietoja: projektipäällikkö Piia Korhonen p. 050 593 6210 piia.korhonen@fasadi.com

01.11.2022

Varhaiskasvatukseen tarvitaan sijaisia

Tarvitsemme työntekijöitä varhaiskasvatuksen opettajan, lastenhoitajan, avustajan ja ryhmäperhepäivähoitajan erimittaisiin sijaisuuksiin.

Huomiomme kaikki varhaiskasvatuksen työstä kiinnostuneet sekä tehtävään soveltuvat henkilöt.

Mikäli sijaisuudet varhaiskasvatuksessa kiinnostavat, ole yhteydessä varhaiskasvatuksen esimiehiin

Heidi Viitanen, puh. 046 8555 031, heidi.viitanen@teuva.fi
Kristina Gråbbil, puh. 046 8555 024, kristina.grabbil@teuva.fi
Leena Kittilä, puh. 050 3864650, leena.kittila@teuva.fi

21.04.2022

Rakennuskielto Paukkakorven alueelle

Teuvan kunnanhallitus on 11.4.2022 § 85 päättänyt asettaa Paukkakorven kahden tuulivoimalan suunnittelualueen rakennuskieltoon kaavoituksen ajaksi. Ko. suunnittelualue on Horonkylän ja Kurikan rajalla (kartta kunnan verkkosivuilla).  Rakennuskielto tulee voimaan tällä kuulutuksella. 

21.4.2022    

Kunnanhallitus

Kartta, kaavoitettava alue

 

25.03.2022

Yksityisteitä voidaan parantaa avustuksen avulla

Yksityistieavustuksella tiekunnat voivat parantaa ja korjata yksityisteitä. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus myöntää avustusta Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan alueille.

- Tällä hetkellä avustusta on hyvin käytettävissä, toteaa liikenteen hallinnan asiantuntija Mikael Björses Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksesta. Björses jatkaa, että avustuksen hakeminen on helppoa. Tärkein kriteeri avustukselle on se, että hakijana on tiekunta.

Mihin avustusta voi hakea?

Avustusta voi hakea yksityisteiden parantamiseen. Siltojen korjaamisen avustus on 75 % kustannuksista. Lisäksi avustusta kohdennetaan teiden kantavuuden parantamiseen ja tulva- ja routavaurioiden korjaamiseen. Avustusmäärä näissä on n. 50 %. Avustettavan hankkeen kustannusarvio pitäisi olla minimissään 10 000 euroa.

Yksityistieavustuksista, avustuskelpoisuudesta ja muusta asiaan liittyvästä löytyy lisätietoa ELY-keskuksen verkkosivuilta https://www.ely-keskus.fi/yksityistieavustukset. Sivustolta löytyy myös hakemiseen tarvittavat ohjeet, lomakkeet ja yhteystiedot.

Vuosittain avustuksia on myönnetty noin miljoona euroa. Avustuskohteet ovat nähtävillä ELY-keskuksen verkkosivuilla.

Yhteyshenkilöt

Mikael Björses
Liikenteen hallinnan asiantuntija
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus
Puh. 0295 027 711

Siltojen korjaamisen avustus on 75 % kustannuksista.

11.03.2022

Teuvan kunta varautuu yhteistyössä Suomen Punaisen Ristin Teuvan osaston kanssa ukrainan sotaa paenneiden auttamiseen

Voit auttaa tekemällä inventaarion niistä tarpeellisista tavaroistasi, joita voit lahjoittaa käyttöön. Tässä vaiheessa ilmoitettua tavaraa ei kerätä, vaan SPR:n Teuvan osasto on tarvittaessa yhteydessä ja sopii erikseen tavaroiden toimittamisesta. Tavaroiden tulee olla toimintakuntoisia ja puhtaita.

Lomakkeella kerätyt tiedot välittyvät suoraan SPR:n Teuvan osaston toimijoille. Tietoja ei toimiteta ulkopuolisille tai julkisuuteen.

Parhaiten voit auttaa ilmoittautumalla vapaaehtoiseksi johonkin yhdistykseen, joka apua tarjoaa!

Pääset tästä linkistä avustuslomakkeelle

09.03.2022

Toimintaohjeita Ukrainasta Teuvalle, Kauhajoelle, Isojoelle ja Karijoelle saapuville

Ukrainasta Suomeen saapuville ajantasainen tieto ja ohjeistus löytyy Maahanmuuttoviraston nettisivuilta:

https://migri.fi/-/toimintaohjeita-jos-saavut-ukrainasta-suomeen

Kauhajoelle, Isojoelle, Karijoelle, Teuvalle on saapunut muutamia ukrainalaisia. Heillä tai heidän läheisillään on aiempia yhteyksiä alueellemme ja heidän majoituksensa on kunnossa.

Lähiviikkoina alueellemme on odotettavissa lisää Ukrainasta saapuvia.

Kauhajoelle, Isojoelle, Karijoelle, Teuvalle tulleita ukrainalaisia pyydetään ilmoittamaan tulostaan maahanmuuttokoordinaattori Agnes Szemanille puh. 040 641 6374 ja agnes.szeman@vuoksi.fi

Seuraamme tiiviisti maahanmuuttoviraston ja muiden viranomaisten ohjeita. Varaudumme osaltamme tulevien ukrainalaisten lakisääteisten palveluiden järjestämiseen.

Lisätietoa antavat:
kunnanjohtaja Veli Nummela, p. 046 850 7700, veli.nummela@teuva.fi
maahanmuuttokoordinaattori Agnes Szeman, puh. 040 641 6374, agnes.szeman@vuoksi.fi
osallisuusjohtaja Miika Kataja, p. 040 630 2505, miika.kataja@teuva.fi

_______________________________________________________________________

 

Instructions for those arriving in Teuva, Kauhajoki, Isojoki and Karijoki from Ukraine

Up-to-date information and instructions for those arriving in Finland from Ukraine can be found on the Finnish Immigration Service's website: 

https://migri.fi/-/toimintaohjeita-jos-saavut-ukrainasta-suomeen

A few Ukrainians have arrived in Kauhajoki, Isojoki, Karijoki and Teuva. They or those close to them have previous connections to our area and their accommodation is in order.

More people from Ukraine are expected to come to our region in the coming weeks.

Ukrainians who have come to Kauhajoki, Isojoki, Karijoki, Teuva are asked to inform our immigration coordinator Agnes Szeman, tel. +358 40 641 6374 and agnes.szeman@vuoksi.fi

We follow the instructions of the Finnish Immigration Service and other authorities closely. For our part, we are preparing for the organization of future statutory services for Ukrainians.

Additional information:
mayor Veli Nummela, tel. 046 850 7700, veli.nummela@teuva.fi   
immigration coordinator Agnes Szeman, tel. 040 641 6374, agnes.szeman@vuoksi.fi
director of public participation Miika Kataja, tel. 040 630 2505, miika.kataja@teuva.fi

 

 

18.01.2022

Rakennuskielto Paulakankaan alueelle

Teuvan kunnanhallitus on 29.11.2021 § 273 päättänyt asettaa Paulakankaan tuulivoimapuiston suunnittelualueen rakennuskieltoon kolmen vuoden määräajaksi. Ko. suunnittelualue on Varisnevan, Närpiön rajan, Horontien ja Horonkylän rajoittamalla alueella (kartta kunnan verkkosivuilla). Rakennuskielto tulee voimaan tällä kuulutuksella.

19.1.2022 

Kunnanhallitus

22.03.2021

⭐️Etelä-Pohjanmaan Kulttuurikartta on nyt julkaistu ja Teuva on mukana hankkeeseen valikoituneilla kulttuurikohteillaan! ⭐️

Tiedätkö mistä kunnasta löytyy Tove Janssonin ainoa alttaritaulu? Entä oletko kuullut nuoresta tytöstä nimeltä Kyllikki Saari, jonka kohtalo toi koko Suomen yhteen? Miltä mahtaa näyttää Suomen pienin taidetila? Etelä-Pohjanmaa on täynnä tutkittavaa, ihmeteltävää ja ihasteltavaa. Etelä-Pohjanmaan liiton koordinoima Kulttuurikartta ohjaa asukkaita alueen kuntien kauniiden ja omaleimaisten kulttuurikohteiden äärelle. Kohteet tutustuttavat paikalliseen arkkitehtuuriin, historiaan, perinteeseen ja taiteeseen. Mukana Kulttuurikartan kohteiden valikoinnissa ovat olleet Etelä-Pohjanmaan kuntien kulttuurivastaavat.


Kulttuuripäällikkö Hanna Hangasluoma Etelä-Pohjanmaan liitosta korostaa kuntarajat ylittävän yhteistyön ja kulttuurikokemusten merkitystä erityisesti haastavina aikoina. Kulttuurikartan avulla halusimme nostaa esiin maakuntamme kulttuurin helmiä ja samalla myös konkretisoida alueen kuntien kulttuurivastaavien yhteistyötä, kertoo Hangasluoma. Karttaan on pyritty ottamaan mukaan myös ulko- ja luontokohteita, joita ihmiset pystyvät kokemaan turvallisesti koronapandemian aiheuttamat rajoitukset ja sulut huomioiden, jatkaa Hangasluoma.
Kulttuurikartan sisältöihin voi törmätä myös Etelä-Pohjanmaan kuntia ja @Kulttuurinpaikka -tilin sosiaalisessa mediassa. Alueen asukkaita kannustetaan myös jakamaan omat alueen kulttuurin helmet #Kulttuurikartta -merkinnällä.


Kartta löytyy sähköisenä osoitteesta http://epliitto.fi/kulttuurikartta Kulttuurikartta on osa kuntien kulttuuritoimintalain 166/2019 6 §:n mukaista alueellista Kulttuurin paikka -kehittämistehtävää. Kehittämistehtävällä pyritään varmistamaan, että Etelä-Pohjanmaalla voidaan tulevaisuudessakin elää kulttuurisesti rikasta ja hyvinvoivaa elämää!

10.04.2019

Tiekunnille tiedoksi; ilmoitusvelvollisuuksia

Ilmoitusvelvollisuuksia

Tiekuntien tulee ilmoittaa Maanmittauslaitoksen yksityistierekisteriin tiekuntansa yhteystiedot. Se tapahtuu MML:n kotisuvujen kautta erityisellä lomakkeella, joka löytyy mm. täältä.

Toinen ilmoitusvelvollisuus koskee kaikkia yksityisteitä.Yksityistielaki edellyttää, että tiekunnat ja myös järjestäytymättömät tiet toimittavat Digiroadiin tietoja liikenteen ja tien rajoituksista. Digiroad on Liikenneviraston (1.1.19 alkaen Väylävirasto) kansallinen tie- ja katutietojärjestelmä. Tietoja käyttävät mm. navigaattorifirmat, pelastustoimi sekä myös metsäteollisuuden ja maitokuljetusten reittisuunnittelijat. On siis hyvä, että myös yksityisteistä tiedot ovat kohdallaan.

Toimitettavia tietoja ovat; tiedot pysyvistä painorajoituksista sekä tiedot liikenteen kielloista ja rajoituksista (esim. moottoriajoneuvolla ajo kielletty) ml. mahdolliset lisäkilvet (esim. tonteille ajo sallittu). Lisäksi tulee toimittaa kopio kunnan suostumuksista em. merkkeihin. Tiedot tulee toimitaa myös tapauksessa, että tiellä ei ole mitään rajoituksia.

Tiedot Digiroadiin toimitetaan sähköpostitse info@digiroad.fi. Jossakin vaiheessa tullee sähköinen lomake Digiroad-sivulle, joka parhaiten löytyy googlaamalla ’digiroad’. Digiroadiin pääsee tästä linkistä.