LINKKEJÄ 

Rakennusluvan alaisten töiden ilmoittaminen Verohallinnolle

Kotitalouksien on tehtävä ilmoitus Verohallinnolle kaikista ostamistaan rakennusluvan alaisista töistä. Tiedot on aina annettava sekä ennen rakennustarkastajan tekemää käyttöönottokatselmusta että ennen loppukatselmusta.

Tee rakentamisilmoitus OmaVeron kautta 

Pientalorakennuttajan työturvallisuusopas

Työsuojeluviranomainen ohjeistaa pientalotyömaiden rakennuttajia Pientalorakennuttajan työturvallisuusoppaassa, jossa kerrotaan vastuista ja tyypillisistä vaaroista pientalotyömaalla. Linkki oppaaseen.

Rakentajan opas 2022 Teuva

Rakentajan oppaaseen on kerätty hyödyllistä tietoa rakentamista ja korjaamista miettivien tueksi. Linkki oppaaseen.