Sydösterbottens avfallsnämnd

Avfallsnämndens kontaktuppgifter:

Östermark kommun / Sydösterbottens avfallsnämnd, Rasintie 1 A, PB 25, 64701 Östermark e-post: jatelautakunta@teuva.fi

Byråsekreterare Sari Ojalammi (kundservice), tfn. 040 647 2312, e-post: förnamn.efternamn@teuva.fi

Avfallsombud Anna-Kaisa Riskula, tfn. 040 641 8125, e-post: förnamn.efternamn@teuva.fi

Avfallsnämndens protokoll

Blanketter:

Kungörelse om ändring av avfallstaxan 1.1.2024
Kungörelse
Begrän om utlåtande
Förändringar av taxan
 

 

Bestämmelser och taxa:

Avfallshanteringsföreskrifter 1.1.2023
Motivering 1.1.2023

AVFALLSTAXA 1.9.2023

Taxans bilagor 1.9.2023

Dataskyddsbeskrivning

Instruktion för avfallsnämnden

Avfallspolitiskt program och avfallshanteringens servicenivå

 

Avfallstransportbolag

Godkända slamtransportörer

Tabellbotten för att lämnas transportuppgifterna om slamtransport (för transportföretagarna)