Gemensam avfallsnämnd för 8 kommuner inom Oy Botniarosk Ab:s verksamhetsområde som har hand om myndighetsuppgifter i anslutning till avfallshanteringen inom ägarkommunernas område. Till avfallsnämndens verksamhetsområde hör Storå, Bötom, Kaskö, Kauhajoki, Kristinestad, Kurikka (för Jurvas del), Närpes och Östermark kommuner. Värdkommun är Östermark. Inom sitt verksamhetsområde ansvarar avfallsnämnden för och beslutar om ärenden som enligt avfallslagen ålagts kommunen.

Kontaktuppgifter

Östermark kommun / Sydösterbottens avfallsnämnd, Rasintie 1 A, PB 25, 64701 ÖSTERMARK, jatelautakunta(at)teuva.fi

avfallsombud Anna-Kaisa Riskula (må-fre kl. 8-14) t. 040 641 8125 e-post: förnamn.efternamn@teuva.fi

Kommunfullmäktige i alla ägarkommuner utser en medlem och en personlig ersättare till avfallsnämnden. Den medlem som kommunfullmäktige i Östermark utser fungerar som nämndens ordförande. Kommunfullmäktige i Östermark utser turvis en medlem från de övriga ägarkommunerna till viceordförande.

Avfallsnämndens sammansättning 2017-2021

Medlem Ersättare Kommun
Pitkäranta Jukka, v.ordf Hautala Toni Storå
Korkeamäki Arto Malm Jari Bötom
Salo Jukka Roos Marja-Leena Kaskö
Kilpiö Tero Haanpää Paula Kauhajoki
Ingves Mats Segervall Mila Kristinestad
Liukku Esko Rätti Mauri Kurikka (Jurva)
Esch Michaela Svedjebäck Karl-Gustav Närpes
Panttila Eliisa, ordf. Laitamäki Tapani Östermark

 

Den praktiska avfallshanteringen inom avfallsnämndens verksamhetsområde förverkligas av Oy Botniarosk Ab, adr. Rådhusgatan 1, 64100 KRISTINESTAD, tel. 010 193 400, info (at) botniarosk.fi