LUPAKOHTAISET OHJEET

Luvat ja niiden liitteet

Rakennuslupa

Millaisille hankkeille:

 • uuden asuinrakennuksen rakentaminen
 • rakennuksen rakentamiseen, laajentamiseen tai sen kerrosalaan laskettavan tilan lisäämiseen verrattava korjaus- ja muutostyön tekeminen
 • avoterassi lämpimäksi tai ullakko käyttöön
 • rakennuksen tai sen osan käyttötarkoituksen olennainen muuttaminen

Tarvittavat liitteet hakemukselle:

Toimenpidelupa

Millaisille hankkeille:

 • terassikatokset
 • varaston rakentaminen
 • kattomuodon tai julkisivun muuttaminen
 • maalämpö
 • huoneiden tai huoneistojen jakaminen ja/tai yhdistäminen

Tarvittavat liitteet hakemukselle:

Toimenpideilmoitus

Millaisille hankkeille:

 • pienet varastot
 • maatalouden pienet varastot ja katokset
 • yli 10 m2 huvimaja
 • muistomerkit, mainoskyltit

Tarvittavat liitteet hakemukselle:

Maisematyölupa

Millaisille hankkeille:

 • puiden kaataminen asemakaava alueella
 • meluvallit
 • pinojen rakentaminen purkuaineksilla
 • vesijuoksujen muuttaminen

Tarvittavat liitteet hakemukselle:

Purkamisilmoitus

Millaisille hankkeille:

 • rakennuksen purkaminen

Tarvittavat liitteet hakemukselle:

Poikkeaminen kaavasta ja Suunnittelutarveratkaisu

Millaisille hankkeille:

 • kaavasta poikkeamiseen
 • merkittävät haja-asutusalueiden käytöt (suunnittelutarveratkaisu)

Tarvittavat liitteet hakemukselle: