Jätehuollon käytännön järjestämisestä vastaa alueellinen jätehuoltoyhtiö Oy Botniarosk Ab.

Suupohjan jätelautakunta - Sydösterbottens avfallsnämnd on Oy Botniarosk Ab:n jäsenkuntien yhteinen jätehuoltoviranomainen, joka hoitaa jätelaissa kunnalle määrätyt jätehuoltoviranomaisen tehtävät. Kuntien ympäristönsuojeluviranomaiset ja Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus vastaavat jätehuollon valvonnasta.
 

Jätelautakunnan yhteystiedot:

Teuvan kunta / Suupohjan jätelautakunta, os Rasintie 1 A, PL 25, 64701 Teuva sähköposti: jatelautakunta@teuva.fi

Jäteasiamies Anna-Kaisa Riskula, puh. 040 641 8125, sähköposti: etunimi.sukunimi@teuva.fi

Jätelautakunnan kokouspöytäkirjat

Lomakkeet / blanketter:

Määräykset ja taksa / bestämmelser och taxa:

Jätehuoltomääräykset 1.3.2020 / Avfallshanteringsföreskrifter 1.3.2020
Perustelumuistio 1.3.2020 / Motivering 1.3.2020

TAKSA 1.1.2020

Taksan liitteet 1.1.2021

AVFALLSTAXA 1.1.2020

Taxans bilagor 1.1.2021

Tietosuojaseloste - Dataskyddsbeskrivning

Jätelautakunnan johtosääntö - Instruktion för avfallsnämnden

 

Jätteenkuljetusyritykset

Avfallstransportbolag

Hyväksytyt lietteiden kuljettajat/Godkända slamtransportörer

Taulukkopohja sako- ja umpikaivolietteiden kuljetustietojen toimittamiseen (kuljetusyrittäjille)

Tabellbotten för att lämnas transportuppgifterna om slamtransport (för transportföretagarna)