Jätehuollon käytännön järjestämisestä vastaa alueellinen jätehuoltoyhtiö Oy Botniarosk Ab.

Suupohjan jätelautakunta - Sydösterbottens avfallsnämnd on Oy Botniarosk Ab:n jäsenkuntien yhteinen jätehuoltoviranomainen, joka hoitaa jätelaissa kunnalle määrätyt jätehuoltoviranomaisen tehtävät. Kuntien ympäristönsuojeluviranomaiset ja Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus vastaavat jätehuollon valvonnasta.
 

Jätelautakunnan yhteystiedot:

Teuvan kunta / Suupohjan jätelautakunta, os Rasintie 1 A, PL 25, 64701 Teuva sähköposti: jatelautakunta@teuva.fi

Toimistosihteeri Sari Ojalammi (asiakaspalvelu), puh. 040 647 2312, sähköposti: etunimi.sukunimi@teuva.fi 

Jäteasiamies Anna-Kaisa Riskula, puh. 040 641 8125, sähköposti: etunimi.sukunimi@teuva.fi

Jätelautakunnan kokouspöytäkirjat

Lomakkeet löytyvät tästä linkistä

Kuulutus jätetaksan muuttamiseksi 1.7.2024

Kuulutus
Jätetaksa
Taksan liitteet

Kungörelse om ändring av avfallstaxan 1.7.2024

Kungörelse
Avfallstaxan
Taxans bilagor

Määräykset ja taksa / bestämmelser och taxa:

Jätehuoltomääräykset 1.1.2023 
Perustelumuistio 1.1.2023

TAKSA 1.9.2023

Taksan liitteet 1.9.2023

Tietosuojaseloste

Jätelautakunnan johtosääntö

Jätehuoltopoliittinen ohjelma ja jätehuollon palvelutaso

 

Jätteenkuljetusyritykset

Hyväksytyt lietteen kuljetusyritykset