Muut palvelut

Eskarit

Kirjasto tarjoaa mm. kouluille ja varhaiskasvatukselle räätälöityjä palveluita.

Eskarilaisten kirjastoon tutustuminen

Esikoululaiset käyvät tutustumassa kirjastoon eskarivuoden aikana. Käynti sisältää lyhyen tietopaketin kirjastossa toimimisesta, kierroksen lasten osastolla, satuhetken ja lopuksi askartelun, jossa valmistetaan oma kirjanmerkki.

Kirjastonkäytön opetus

Yhtenäiskoulun 7. luokille kirjasto järjestää kirjastonkäytön ja tiedonhaun opetusta. Opetus tapahtuu kahdessa oppitunnissa. Ensin kirjastolta käydään koululla esittelemässä kirjaston sähköisiä palveluita (verkkokirjasto ja muut palvelut). Toinen kerta järjestetään kirjaston tiloissa, jossa oppilaat pääsevät tekemään aineistohakuharjoituksia käyttäen apunaan verkkokirjastoa.

Alakoulun luokille voidaan järjestää tapauskohtaisesti kirjastokäyntejä, joiden yhteydessä puhutaan myös siitä miten kirjasto toimii. Varsinaista opetusta aiheesta ei anneta kirjaston taholta.

Kirjastonkäytön oppimisen voi ottaa monelta kannalta, kuten 'Kallen ja Keijon kirjastoluokat' -animaatiosta voi nähdä.

Kirjastovierailut ryhmille

Jos olet kiinnostunut pitämään kokouksen kirjastolla tai muuten halukas tutustumaan isommalla porukalla kirjastoon ja sen palveluihin, esimerkiksi yhdistyksen tai harrasteryhmän kanssa, niin ole yhteydessä kirjastonjohtaja Aki Rossiin 040-126 3278.

Näyttelyt

Kirjastolla on mahdollisuus järjestää pienimuotoisia näyttelyitä. Ole yhteydessä kirjastonjohtaja Aki Rossiin 040-126 3278.

Sukututkimus

Kirjaston tiloissa kokoontuu kansalaisopiston sukututkimuskurssi. Sukututkijoita varten kirjastolla on yläkerran käsikirjastossa mikrofilmi- sekä mikrokortti-lukulaitteita. Samassa tilassa on myös Martti Perttulan keräämä sukututkimusaineisto tietokoneella. Jos koneen kanssa tulee ongelmia tai on kysyttävää, apua antaa Risto Kauppinen 040-504 0125.