Historiaa

Tontti

Tontin ensimmäinen rakennus oli Seurakunnan omistama rippikoulutupa joka valmistui vuonna1889 ja sitä laajennettiin 1916. Tuvassa pidettiin kuntakokoukset sekä ennen ensimmäisiä vaaleja pidetyt poliittisten puolueiden ohjelmat.

 

Talo

Uusi seurakuntatalo tarvittiin, kun kunnallinen ja seurakunnallinen toiminta kehittyi. Uuden  rakennuspaikaksi valittiin vanhan rippikoulutuvan tontti. Rakennuksen suunnitteli Etelä-Pohjanmaan maanviljelysseuran rakennusmestari Frans Rekola ja rakennuspaikaksi valittiin vanhan rippikoulutuvan tontti. Pinta-alaltaan 750 m² laajuinen ja 19 huonetta käsittänyt talo valmistui kesällä 1924.

Talossa pidettiin ompeluseuroja, pyhä- ja rippikoulua, raamattupiirejä yms, myös kunta vuokrasi talontiloja kunnansihteerille, valtuustolle ja kihlakunnanoikeudelle.  Sodan aikana kansanhuollon toimisto sijaitsi talon alakerrassa ja Helsingistä evakuoitu postihallituksen osasto oli väliaikaisesti yläkerrassa. Räisälän kansanopisto toimi talossa kahteen otteeseen.  Vuonna 1941 talo oli kulkutautisairaalana lavantautiepidemian aikana.

Kesäkuussa 1941 talossa muodostettiin JR 58. II pataljoona, joka kirkossa jaetun ehtoollisen jälkeen lähti Teuvan aseman kautta rintamalle.  Pataljoonalle on tehty vuonna 1987 tontille luonnonkivestä muistomerkki.

Seurakunta käytti taloa tilapäisenä kirkkona, kun tuli tuhosi Teuvan kirkon tammikuussa 1950. Juhlasali toimi kirkkona melkein neljä vuotta. Koulukäytössä talo on ollut 1947 - 2000 talossa on toiminut kansalaiskoulu, yhteiskoulu, keskikoulu, ammatillinen kurssikeskus (nykyinen TEAK), apukoulu, lukio, kansakoulu, kansalaisopisto.

Teuvan kunta on ostanut talon tontteineen vuonna 1959.

 

Kulttuurisaareke-hanke

Toimijat:

Teuvalaisen Kulttuurin Tuki ry suoritti vuosina 1998 – 2001 hankkeen ideoinnin ja alkusuunnittelun sekä laati hankesuunnitelman ja hankki tarvittavat selvitykset ja suunnitelmat.

Teuvan kunta päätti kesällä 2001 hakea rahoitusta rakennuksen peruskorjausta varten. Länsi-Suomen lääninhallitus myönsi hankkeelle EAKR-rahoituksen lokakuussa 2001, vastuullisena toteuttajana Teuvan kunta.

Tietoja korjauksesta:

Rakennuksen ulkoasu on palautettu entiselleen, mm. katon tornirakennelma on samanlainen kuin ennen. Sisätilat on korjattu vanhaa kunnioittaen ja säilyttäen mm. ponttilautakatot, kaiteet, raput sekä ovien ja ikkunoiden mallit. Ingman-sali on alkuperäisessä korkeudessaan ja sen katto on uusittu alkuperäisen mallin mukaan.

 

Parvi-hanke

Hanke toteutettiin ajalla 1.4.2004 - 31.12.2005.

Seudullinen Kulttuurikeskus, Teuvan Kulttuuritalo Orrela


Parvi -Hankkeen taustaa:

Lähtökohtana Parvi- hankkeelle on Teuvan Kulttuurisaareke -hanke.


Hankkeesta:

Parvi-hankkeen tarkoituksena on Teuvan Kulttuurisaareke -hankkeesta valmistuneen Seudullisen Kulttuurikeskus Teuvan Kulttuuritalo Orrelan sisältöjen jatkokehittely ja toteuttaminen painottaen erityisesti seutukunnallisuutta ja kulttuurimatkailua sekä rakennuksen käyttökuntoon saattaminen myös kalustuksen ja varustuksen osalta. Rakennuksen museaalisen osion suunnittelu ja kehittäminen sekä seutukunnallisen museotoiminnan kartoittaminen.

Projektinvetäjänä toimi Sari Kivelä.


Loppuraportti (doc)

Loppuraportti (pdf)