Kulttuurisaareke-hanke

 

 

Toimijat

Teuvalaisen Kulttuurin Tuki ry suoritti vuosina 1998 - 2001 hankkeen ideoinnin ja alkusuunnittelun sekä laati hankesuunnitelman ja hankki tarvittavat selvitykset ja suunnitelmat.

Teuvan kunta päätti kesällä 2001 hakea rahoitusta rakennuksen peruskorjausta varten. Länsi-Suomen lääninhallitus myönsi hankkeelle EAKR-rahoituksen lokakuussa 2001, vastuullisena toteuttajana Teuvan kunta.

 

Tietoja korjauksesta

Rakennuksen ulkoasu on palautettu entiselleen, mm. katon tornirakennelma on samanlainen kuin ennen. Sisätilat on korjattu vanhaa kunnioittaen ja säilyttäen mm. ponttilautakatot, kaiteet, raput sekä ovien ja ikkunoiden mallit. Ingman-sali on alkuperäisessä korkeudessaan ja sen katto on uusittu alkuperäisen mallin mukaan.