Parran lammen laajennushanke

 

Parranlampi

Parran lammen laajennushankkeen tavoitteena on monipuolistaa infrarakentamisen avulla Parran toimintavalmiuksia erilaisten aktiviteettien palvelutuotannossa. Tavoitteena on luoda uusia ja vahvistaa jo olemassa olevia perustoimintaedellytyksiä. Hankkeen avulla pyritään lisäämään alueen vetovoimaisuutta ja saamaan aikaan uusia asiakasvirtoja kehittämällä alueen moni-ilmeisyyttä sekä tunnistettuja vahvuustekijöitä. Hankkeen mahdollistamien uusien vetovoimatekijöiden avulla voidaan vahvistaa Parran profiloitumista.  Uudistetun yleisilmeen ja parantuneen palvelutarjonnan avulla voidaan korostaa Parran imagoa talvi- ja kesämatkailukohteena, jolloin alueelle on mahdollista houkutella asiakkaita ja asiakasryhmiä sekä Etelä-Pohjanmaan alueelta että myös muista lähimaakunnista.

Master Plan -toiminta- ja kehittämissuunnitelmaan perustuen Parran alueen toimintaa halutaan kehittää vision mukaiseksi. Parran alueen kehittämisen tavoitteet ovat seuraavat:

  • uudistaa ja kehittää Parran lammen ja majan ympäristöä sekä alueen yleisilmettä entistä houkuttelevammaksi ja vetovoimaisemmaksi palvelukeskukseksi
  • tukeutua uudistuksessa Paran alueelle jo rakentuneeseen infraan ja kehittää alueen vahvuuksia ja lisätä varsinkin kesäkaudella tapahtuvia aktiviteetteja,
  • turvata uudistuksilla eri käyttäjäryhmien perustarpeet ja luoda edellytykset eri toimintojen jatkuvaan kehittämiseen,
  • monipuolistaa Parran latuverkoston rakennetta sekä nostaa latuverkoston taso nykypäivän kilpailutoiminnan vaatimuksia vastaavaksi,
  • lisätä keinolumentekokapasiteettia laajentamalla lumetukseen tarvittavaa vesitilavuutta sekä parantaa lumetukseen käytettävää vesiverkostoa ja sen toimivuutta,
  • saada laskettelurinne ja hiihtoladut lumetetuksi keinolumella mahdollisimman nopeasti pakkaskauden alkaessa,
  • luoda talvikauden aktiviteeteille mahdollisimman pitkä toimintakausi keinolumen avulla, kasvattaa lumirakentamisen osaamisen ja kokemuksen avulla Parran talvikauden aktiviteetteja ja markkinoinnillista näkyvyyttä, tavoitteena merkittävä vuosittaisten kävijämäärien lisäys.

 

Hankesuunnitelma

Väliraportti

Loppuraportti

Maksatushakemus

Tavoitteet ja tulokset

Työmaan aloituskokous

Työmaakokous

Vastaanottotarkastus

Taloudellinen loppuselvitys

Valokuvia lammen laajennustyön eri vaiheista