Suupohjan uudet toimialaytimet

Hankkeen keskeisin tehtävä on tunnistaa ja tuoda esille teemakohtaisia yritysverkostoja. Näiden yritysten ja yritysverkostojen välille luodaan yhteistyötä aktivoimalla yritysverkojen syntymistä, (miniklusteroituminen). Tässä tullaan käyttämään systemaattista klustereiden muodostamiseen kehitetyä menetelmää.

Alueella on esiselvityksen puitteissa löytynyt kolme uutta toimialaydinta: prosessiteollisuuteen liittyvät tuotteet, saunatuotteisiin liittyvät yritykset sekä paikalliseen kulttuuriin liittyvät palvelut. Näille tehdään systemaattinen kartoitus hankkeen sisällä. Seuraavana vaiheena näitä verkostoja aktivoidaan miniklusteriohjelmalla kasvuun ja uusiin kehitysvaiheisiin. Yritysverkosilla voi olla tulevaisuudessa yhteisiä materiaalihankintoja, markkinointia, yhteisosastoja messuilla, yhteistä tuotekehitystä, vientikauppaa, uusien yritysten syntymistä verkostoihin sekä tuotteistettuja konsepteja esim. kulttuurin saralla. 

Hankkeessa on tavoitteena saada aikaan erilaisia yritysverkostoja, joita kehitellään eteenpäin mainittujen asioiden pohjalta esim. muodostuvien yritysryhmähankkeiden pohjalta. Tuloksena tulee olemaan uusia yhteistyömuotoja yritysten välillä sekä julkisten kehitysorganisaatioiden välillä. Suupohjan alueella tunnustaudutaan sauna- ja prosessilaiteteollisuuden osaajiksi ja tuotetoimittajiksi.

Hankesuunnitelma

Kehittämispaneelin loppuraportti


Täältä tullaan Pietari ? - vientikaupan iltapäiväseminaari Teuvalla 22.8.2012, seminaarin materiaalit

  • Brändin ja muotoilun merkitys kansainvälistymisessä, Satu Lautamäki (pdf)
  • Asumisen alan potentiaali Pietarissa (ja muuallakin), Jaana Rekolainen (pdf)
  • Kasvua ja kannattavuutta kansainvälisiltä markkinoilta, Kari Pokkinen, Finpfo (pdf)
  • Täältä tullaan Pietari, kansainvälistymisavustus yritysten yhteishankkeisiin, Turkka Ristimäki (pdf)
  • Sleep is Global - beds are local, Unituli - närpiöläinen, erittäin kansainvälinen suomalainen (pdf)

 

Lisätietoja:

Johanna Peltoniemi
projektipäällikkö
Suupohjan uudet toimialaytimet -hanke
gsm 050 518 5138
johanna.peltoniemi@teuva.fi