Vielä komiampi Teuva -hanke

 

Hankkeen tavoitteena on laatia Teuvan keskustaan kehittämissuunnitelma yhdessä kunnan viranhaltijoiden, elinkeinoelämän edustajien, tiehallinnon ja mahdollisten muiden sidosryhmien kanssa. Suunnitteluprosessissa pyritään osallistuvaan ja vuorovaikutteiseen suunnitteluun, johon voivat eri intressiryhmät osallistua asiantuntija-avun johdolla. Laadittava suunnitelma mahdollistaa mm. keskustan palveluiden kehittymisen, lisää viihtyisyyttä, varmistaa toimivat liikennejärjestelyt, lisää monimuotoista asumista ja terveellistä liikkumista keskustassa.

Kehittämissuunnitelman laadinnan lisäksi pidetään teemallisia worshop -tilaisuuksia ja kokeillaan uusien tapahtumien käynnistämistä eri tahojen yhteistyönä.

Hankehakemus  www.teuva.fi/kunta/data/Hankehakemus_viela_komiampi_Teuva.pdf
Hankepäätös   www.teuva.fi/kunta/data/Hankepaatos_viela_komiampi_teuva.pdf
Muistio 1  www.teuva.fi/kunta/data/muistio_1.pdf
Muistio 2   www.teuva.fi/kunta/data/muistio_2.pdf
Kehittämisajatuksia   www.teuva.fi/kunta/data/Kehittamisajatuksia.pdf
Teuvan keskustan kehittämissuunnitelma  www.teuva.fi/kunta/data/Teuva_keskustan_kehittamissuunnitelma_20121022.pdf

Lisätietoja:

Johanna Peltoniemi
projektipäällikkö
gsm 050 518 5138
johanna.peltoniemi@teuva.f