Parran ja Sotkan alueiden kehittämisen edistäminen

Hanke nro 5356.

Vuoden 2007 aikana laadittiin Parran ja Sotkan alueille Master Plan eli yhteinen toimintosuunnitelma. Parran ja Sotkan Master Planin tarkoitus on katsoa tulevaisuuteen aina vuoteen 2020 saakka ja arvioida millä tavalla nämä kaksi suhteellisen lähellä toisiaan sijaitsevaa aluetta löytäisivät toteutuskelpoisen ja pitkällä tähtäimellä liiketaloudellisesti kannattavan pohjan palvelemaan seutukunnan asukkaiden ja matkailijoiden tarpeita. Yhteistyötä on jatkettu molempien alueiden yhteisellä kehittämishankkeella.

Parran ja Sotkan alueiden kehittämishanketta toteutetaan Kauhajoella sijaitsevan Sotkan ja Teuvan kunnassa sijaitsevan Parran alueilla, alueiden toimijoiden ja sitä ympäröivien sidosryhmien keskuudessa. Kehittämishankkeen tavoitteena on käynnistää alueiden välinen yhteistyö, laatia yhteistyöverkostomalli sekä aloittaa alueiden yhteiset markkinointitoimenpiteet. Hankkeen kohderyhmänä ovat Parran ja Sotkan alueiden nykyiset eri toimijatahot sekä potentiaaliset uudet toimijat sekä yhteistyökumppanit. Hanke ei itsessään tee toimenpiteitä, vaan koordinoi, aktivoi ja innostaa alueiden toimijoita. Yhteistyöverkosto on muodostunut siten, että hankkeen projektiryhmän lisäksi Parrassa ja Sotkassa kokoontuu keskusten toimijoista koostuvat työryhmät.
  

Blogi

Hankesuunnitelma

Parran ja Sotkan alueiden Master Plan 2020

Loppuraportti


Lisätietoja:
 
Päivi Lahti-Kuusisto
Projektikoordinaattori
040 7700 183
parrasotka@gmail.com