Opiskelijakunta

Teuvan lukion opiskelijat valitsevat vuosittain opiskelijakunnan hallituksen ja sille toimihenkilöt. Hallituksen tehtävänä on edistää oman lukion opiskelijoiden yhteistoimintaa, viihtyvyyttä, vaikutusmahdollisuuksia sekä osallistumista lukiota koskevaan päätöksentekoon. Opiskelijakunnan hallitus järjestää vuosittain erilaisia tempauksia ja teemapäiviä sekä pyrkii osallistumaan valtakunnallisen Lukiolaisten Liiton tapahtumiin ja koulutuksiin.

Suomen Lukiolaisten Liitto tukee lukioissa tapahtuvaa toimintaa. Se tarjoaa erilaisia koulutuksia ja palveluita opiskelijakunnan käyttöön. Lukiolaisten Liiton edustajat vierailevat vuosittain koulullamme.