Oppilaan loma-anomus

Poissaolo koulusta haetaan poissaolon pituuden mukaan oheisella lomakkeella >>>

- yhden päivän poissaoloilmoitukseen riittää huoltajan pyyntö luokanopettajalta tai -valvojalta ilman lomaketta
- 2-3 päivän poissaolo haetaan luokanopettajalta tai -valvojalta
- 4-14 päivän poissaolohakemus osoitetaan rehtorille
- yli kahden viikon poissaolohakemus osoitetaan sivistysjohtajalle

Toivomme, että lomat ajoitetaan koulun loma-aikoihin. Oppilaan poissaolo vaikuttaa aina myös muun ryhmän koulutyöhön