Oppilaan loma-anomus

Yhden päivän poissaoloilmoitukseen riittää huoltajan pyyntö suullisesti, tekstiviestinä, lapulla..
*2-3 päivää opettajalle kaavakkeella, joita saa opettajalta tai oheisen linkin takaa >>>
*4-14 päivän loma-anomukset rehtorille kaavakkeella

Toivomme, että lomat ajoitetaan koulun loma-aikoihin. Oppilaan poissaolo vaikuttaa aina myös muun ryhmän koulutyöhön