Opiskelijakunnan säännöt

(päivitetty 5/2021)

Mikä on oppilaskunnan hallitus ja opiskelijakunta

 • Opiskelijakunta koostuu kaikista lukion opiskelijoista.
 • Hallitus syntyy opiskelijoiden keskuudesta valituista oppilaista, jotka ajavat opiskelijakunnan asioita.
 • Oppilaskunnan hallitus toimii itsenäisesti hallituksen ohjaavan opettajan -  Outi Koivu - avustuksella.

Miksi hallitus on olemassa

 • Oppilaiden edun ajamiseksi ja koulun ilmapiirin parantamiseksi

Mihin hallitus toiminnallaan pyrkii

 • Oppilaskunnan hallitus pyrkii edistämään hyvää ryhmähenkeä ja järjestämään lukion perusarkea piristäviä tapahtumia
 • Opiskelijakunnan hallitus valvoo sitä, että opiskelijoiden oikeudet toteutuvat koulussa

Mitä hallitus voi järjestää

 • Esim. yhteishenkeä edustavia teemapäiviä, vaalipaneeleja, omaa toimintaa, viihtyvyyttä lisääviä investointeja,

Miten hallitus muodostetaan

 • Joka syksy uusi ykkösluokka äänestää omasta luokastaan vähintään kolme henkilöä hallitukseen, tarvittaessa hallituksen sisällä valitaan uusi rahastonhoitaja ja sihteeri
 • Korkeintaan 25 % luokasta voi toimia hallituksessa
 • Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja äänestetään koko lukion voimin kevätkokouksessa

Oppilaskunnan hallituksen tukeminen

“Lukiolain mukaan koulutuksen järjestäjän tulee turvata opiskelijakunnalle riittävät toimintaedellytykset. Tämä tarkoittaa sitä, että lukio tai koulutuksen järjestäjä ei saa estää opiskelijakunnan toimintaa, vaan sen on pyrittävä edistämään.  Lukio voi tukea opiskelijakunnan toimintaa esimerkiksi seuraavasti:”

 • opiskelijakuntatoiminnan mielekkyyttä ja jatkuvuutta tuetaan tarjoamalla tilat kokoontumiseen ja materiaalien säilyttämiseen
 • opiskelijakuntatoiminta ei ole vain lukion työajan ulkopuolista toimintaa
 • opettajat esimerkillään osoittavat opiskelijakuntatoiminnan merkityksen
 • opettajat ja opiskelijat voivat kouluttautua opiskelijakuntatoiminnan kehittämiseksi
 • opiskelijakuntatoiminnasta saa kurssin

(Kopioitu lukiolaisten liiton sivuilta Linkki sivulle)

Yleiset säännöt

 • Kaikkien lukion opiskelijoiden toiveita tai muita asioita kuullaan tasapuolisesti.
 • Sihteeri kirjaa kokoukset ja niissä käytävät asiat ylös.
 • Joka vuosi pyritään mahdollisuuksien mukaan järjestämään kevät- ja syyskokous, joihin osallistuu koko lukio, kokouksessa käydään lukuvuoden asiat läpi.
 • Oppilaskunnan toiminta toimii koulun yleisten sääntöjen mukaan.