Esiopetus

 

Esiopetus tarjoaa jokaiselle lapselle tasavertaiset mahdollisuudet oppia ja kehittää taitojaan omista lähtökohdistaan käsin. Tavoitteena on lasten oppimisedellytysten, sosiaalisten taitojen ja itsetunnon vahvistuminen. Oppimisessa korostuvat leikki ja monipuolisen toiminnan kautta saadut myönteiset oppimiskokemukset.

Kaikilla 6-vuotiailla lapsilla on oikeus maksuttomaan esiopetukseen. Siihen ovat oikeutettuja myös pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevat 5-vuotiaat sekä 7-vuotiaat, joiden koulun aloittamista on lykätty vuodella. Esiopetusta järjestetään vähintään 700 tuntia vuodessa, koulun toiminta-aikoja noudattaen.

Esiopetuksen järjestämisestä ja siihen ilmoittautumisesta tiedotetaan helmi-maaliskuussa paikallislehdessä. Ilmoittautuminen tapahtuu sähköisellä tai tulostettavalla esiopetuslomakkeella. Hakemuksia saa myös yhtenäiskoulun kansliasta.

Teuvalla esiopetusta järjestetään eskaritalossa, osoite Porvarintie 41A

 

 

 

Esiopetus - Ajankohtaista