Opetussuunnitelma

Teuvan lukion rehtori ja vararehtori ovat yhdessä opettajakunnan kanssa laatineet lukiolle paikallisen opetussuunnitelman, joka perustuu Opetushallituksen Lukion opetussuunnitelman perusteisiin 2019.  Palautetta paikallisesta opetussuunnitelmasta on pyydetty myös opiskelijakunnalta ja huoltajilta. Lisäksi terveydenhoitaja, kuraattori ja psykologi sekä yhteisöllinen opiskeluhuoltoryhmäovat osallistuneet opetussuunnitelman laadintaan.  Opetussuunnitelman laatimisen yhteydessä on päivitetty lukiolle myös Ohjaussuunnitelma sekä Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma.