Yhteystiedot

Teuvan yhtenäiskoulu 7-9

 

Apulaisrehtori Maija-Liisa Saksa
maija-liisa.saksa@teuva.fi

050 386 4665

Rehtori Reijo Sjöblom

0500 338 434

   

Toimistosihteeri Sanna Lähdes

040 120 1514

Opettajien taukotila

040 120 1513

Koulukuraattori Jennika Koivuniemi

040 153 1122

Terveydenhoitaja Laura Hasunen

040 546 0118

Ruokapalveluesimies Sari Mikkilä

040 120 1518

 

 

Sähköpostit muotoa etunimi.sukunimi@teuva.fi

 

 

 

   

Opettajat

 

Airismäki Jarmo

ruotsi, englanti

Ihalainen-Heittola Saara

kotitalous, yrittäjämäinen toimintatapa

Järvelä Anu

historia, yhteiskuntaoppi

Jämsä Susanna

liikunta, terveystieto

Kangas Tiina

englanti

  Kivelä Mikko   biologia, maantieto

Kiviharju Ville

äidinkieli, maantieto, historia, uskonto

Linna Matti

ruotsi, englanti

Liukku Eija-Leena

kuvataide, matematiikka 

Liukonen Tapio

pienryhmä

Luhtala Anne

ruotsi, saksa

  Mikkilä Johanna   äidinkieli

Mäki-Turja Pirjo

laaja-alainen erityisopettaja

Mäkivierikko Hannamari

erityisluokanopettaja

Palomäki Antti

matematiikka, fysiikka, kemia

Rantala Annika

Soini Jukka

resurssiopettaja

opinto-ohjaaja

Takala Riku

liikunta, terveystieto

Tiitinen Tuomo

musiikki

Tuisku Minna-Liisa

kotitalous, terveystieto, yrittäjämäinen toimintatapa

Viinikainen Kirsi

matematiikka, fysiikka, kemia

Viitasalo Päivi

erityisluokanopettaja

Vilén Jenni

tekninen, tekstiili

   

Henkilökunta

 

Tuomisto Maarit

koulunkäynninohjaaja

Sandberg Outi

koulunkäynninohjaaja