Yhteystiedot

Teuvan yhtenäiskoulu 7-9

 

Apulaisrehtori Maija-Liisa Saksa
maija-liisa.saksa@teuva.fi

050 386 4665

Rehtori Reijo Sjöblom

0500 338 434

   

Toimistosihteeri Sanna Lähdes

040 120 1514

Opettajien taukotila

040 120 1513

Koulukuraattori Jennika Koivuniemi

040 153 1122

Terveydenhoitaja Laura Pakkala

040 546 0118

Ruokapalveluesimies Sari Mikkilä

040 120 1518

 

 

Sähköpostit muotoa etunimi.sukunimi@teuva.fi

 

 

 

   

Opettajat

 

Airismäki Jarmo

ruotsi, englanti

Grönlund Elisabeth

biologia, maantieto

Ihalainen-Heittola Saara

kotitalous, yrittäjämäinen toimintatapa

Järvelä Anu, vv

historia, yhteiskuntaoppi

Jämsä Susanna

liikunta, terveystieto

Kangas Tiina

englanti

Kiviharju Ville

äidinkieli, maantieto, historia

Liljeroos Christian

historia, yhteiskuntaoppi, uskonto

Linna Matti

ruotsi, englanti

Liukku Eija-Leena

kuvataide, matematiikka 

Liukonen Tapio

pienryhmä

Luhtala Anne

ruotsi, saksa

Mäki-Turja Pirjo

erityisopettaja

Mäkivierikko Hannamari

pienluokan erityisopettaja

Palomäki Antti

matematiikka, fysiikka, kemia

Rantala Annika

Soini Jukka

resurssiopettaja

opinto-ohjaaja

Takala Riku

liikunta, terveystieto

Takalo Merja

äidinkieli

Tiitinen Tuomo

musiikki

Tuisku Minna-Liisa

kotitalous, terveystieto, yrittäjämäinen toimintatapa

Viinikainen Kirsi

matematiikka, fysiikka, kemia

Viitasalo Päivi

pienluokan erityisopettaja

Vilén Jenni

tekninen, tekstiili, valinnainen tietotekniikka

   

Henkilökunta

 

Harjuketo Helena

ravitsemistyöntekijä

Koski Arja

ravitsemistyöntekijä

Kuusisto Anu

ravitsemistyöntekijä

Raittila Paula

ravitsemistyöntekijä

Lähteenmäki Anita

laitoshuoltaja

Nevala Leena

laitoshuoltaja

Tuomisto Maarit

koulunkäynninohjaaja

Sandberg Outi

koulunkäynninohjaaja