Lukion hallintokäytäntö

 

  • Lukio toimii samassa aikataulussa Yläkoulun kanssa.
  • Lukion asioista tiedotetaan wilmassa. Opettajat julkaisevat kokeiden sekä ylioppilaskokeiden alustavat arvosanat wilmassa niille varatuilla paikoilla.
  • Poissaolot.  Jos  selvittämättömiä  poissaoloja  kertyy  viisi,  opintojakson  suorittamisesta  sovitaan  opettajan  kanssa.  Jos  kuitenkin  kaikista  poissaoloista  on  tehty  hyväksyttävä  selvitys, voidaan kuudes poissaolo korvata vielä lisätehtävillä. Pitkissä sairaustapauksissa keskustellaan asianosaisten kanssa ja laaditaan erillinen suunnitelma siitä, miten ja missä vaiheessa opiskelija osoittaa omaksuneensa itsenäisesti opiskellun osuuden.
  • Opintoihin liittyvät suoritukset tulee palauttaa opettajalle sovitun aikataulun mukaisesti. Puuttuvia suorituksia voi täydentää enintään periodin uusintakoepäivään asti.
  • Lukuvuoden aikana käydyt opinnot pitää tehdä valmiiksi viimeistään kesän uusintakoepäivään mennessä, muuten ne vanhenevat. Tämän jälkeen opintojakso on suoritettava kokonaan uudelleen.
  • Opintojakson päättyessä arvosanat laitetaan wilmaan. Keskeneräiset opintojaksot merkitään K -merkinnällä. K -merkinnät poistuvat kesän aikana. Jaksotodistukset jaetaan ryhmänohjaajan tuokiossa opiskelijoille yleensä kolmantena työpäivänä periodin päättymisen jälkeen.
  • Varsinaisesta kokeesta poissaolosta pitää esittää hyväksyttävä selitys: huoltajan selvitys/lääkärintodistus, muuten menettää yhden koekerran.
  • Opintojakson saa uusia kerran jakson päättymisen jälkeisessä uusintakuulustelussa. Uusintakuulusteluun ilmoittaudutaan sähköisesti (Ilmoittautumisaika on kolme päivää). Hylättyjä arvosanoja on mahdollista korottaa uusintakokeessa päättyneen periodin jälkeen. Hyväksyttyjä opintojaksoja saa korottaa kaksi kertaa vuodessa yleisinä uusintapäivinä 1-2 koetta kerrallaan tammikuussa ja kesäkuussa. Ilmoittautua saa vain yhteen kokeeseen, ko. aineen opettajalta lupa kahden kokeen suorittamiseen.