Lukion hallintokäytäntö

  • Lukio toimii samassa aikataulussa Yläkoulun kanssa.
  • Lukion asioista tiedotetaan wilmassa.
  • Poissaolot. Jos selvittämättömiä poissaoloja kertyy viisi, kurssin suorittamisesta sovitaan opettajan kanssa. Jos kuitenkin kaikista poissaoloista on tehty hyväksyttävä selvitys, voidaan kuudes poissaolo korvata vielä lisätehtävillä. Pitkissä sairaustapauksissa keskustellaan asianosaisten kanssa.
  • Kursseihin liittyvät suoritukset tulee palauttaa opettajalle sovitun aikataulun mukaisesti. Lukuvuoden aikana käydyt kurssit pitää tehdä valmiiksi viimeistään kesän uusintakoepäivään mennessä, muuten ne vanhenevat. Tämän jälkeen kurssi on suoritettava kokonaan uudelleen.
  • Kurssin päättyessä arvosanat laitetaan wilmaan. Jaksotodistukset jaetaan ryhmänohjaajan tuokiossa opiskelijoille yleensä kolmantena työpäivänä jakson päättymisen jälkeen.
  • Varsinaisesta kokeesta poissaolosta pitää esittää hyväksyttävä selitys: huoltajan selvitys/lääkärintodistus, muuten menettää yhden koekerran.
  • Kurssin saa uusia kerran jakson päättymisen jälkeisessä uusintakuulustelussa. Uusintakuulusteluun ilmoittaudutaan sähköisesti. Ilmoittautumisaika on kolme päivää. Neloset uusitaan uusintakokeessa koeviikon jälkeen. Hyväksyttyjä kursseja saa uusia kaksi kertaa vuodessa yleisinä uusintapäivinä 1-2 koetta kerrallaan marraskuussa ja kesäkuussa.

Ilmoittautua saa vain yhteen kokeeseen, ko. aineen opettajalta lupa kahden kokeen suorittamiseen.