Perälän koulu

Kuva koulurakennuksesta ja piha-alueesta.

Perälän nykyinen punatiilinen vuonna 1959 valmistunut koulurakennus sijaitsee peltoaukealla Kantatie 67:n varrella noin kahdeksan kilometriä Teuvan keskustasta Kaskisten suuntaan.

Perusopetusryhmiä koulussa on kolme: 1-2. luokka, 3-4. luokka ja 5-6. luokka.

Henkilökuntaan kuuluu kolme luokanopettajaa, koulunkäynninohjaaja, tuntiopettajina ruotsin- liikunnan ja musiikinopettajat, kiertävä erityisopettaja sekä siivouksesta ja ruuanjakelusta vastaava yhdistelmätyöntekijä.

Koulurakennuksessa toimii myös Perälän ryhmis, joten päivän mittaan piha-alueella voi kohdata monenkokoista kulkijaa.

Koulumme on lapsen kokoinen kyläkoulu. Perälän koulussa opitaan työskentelemään sekä yksin että yhdessä ja kasvatustyötä tehdään yhdessä kotien kanssa.

Päämäärä on oppilaiden kasvattaminen yhteistyökykyisiksi, rehellisiksi, vastuuntuntoisiksi, yritteliäiksi, aktiivisiksi, hyvätapaisiksi, empaattisiksi ja ympäristöä arvostaviksi ihmisiksi.

Perälän koulu - Ajankohtaista