Varhaiskasvatuksen eAsiointi

Siirry eAsiointi -palveluun


Teuvan kunnan varhaiskasvatuksessa on käytössä hoitoaikojen sähköinen ilmoittaminen.

Palvelun kautta voit asioida kunnan varhaiskasvatuspalveluissa internetin välityksellä ajasta ja paikasta riippumatta.

Asioiminen tapahtuu turvallisesti salatun tietoliikenneyhteyden kautta.

 

Palvelussa voit

  • ilmoittaa hoitoaikoja  (ilmoitathan virhetilanteet puh. 050 3864 650)
  • katsoa varhaiskasvatuksen sijoitus- ja maksupäätöksiä 

 

Hoitoajat on ilmoitettava kolmeksi viikoksi kerrallaan, viikkoa ennen kolmen viikon jakson alkamista.

Hoitoaikojen ilmoituspäivät 2023

 

Poikkeavista hoitoaikojen ilmoittamisajankohdista tiedotetaan erikseen. Hoitoajat voi ilmoittaa pidemmällekin aikaa, mikäli ne ovat tiedossa.

 

 

eAsioinnissa voit seurata lapsen varattuja hoitotunteja, ja niiden toteutumista.

 

Mikäli huoltaja ei voi ilmoittaa hoitoaikoja kolmeksi viikoksi kerrallaan ilmoituspäivien mukaisesti, hoitoajat tulee kuitenkin ilmoittaa viimeistään edellisen viikon sunnuntaihin klo 21.00 mennessä ( esim. viikon 41 hoitoaikojen ilmoittaminen sulkeutuu viikon 39 sunnuntaina klo 21.00). Hoitoajat tulee ilmoittaa kokonaisina kalenteriviikkoina.

Kun järjestelmä on lukkiutunut, muutokset hoitoaikoihin ilmoitetaan suoraan lapsen varhaiskasvatuspaikan esimiehelle.

Lapsen äkilliset poissaolot esim.sairastumisen vuoksi, ilmoitetaan suoraan lapsen hoitopaikkaan.

 

Hoitopaikkojen työvuorojen laadinta perustuu määräajoin ilmoitettaviin hoitoaikoihin. Mikäli hoidontarve siis muuttuu oleellisesti ilmoitusjakson sisällä, on lapsen hoitoajan muutos mahdollista vain varatun henkilöstöresurssin puitteissa. Hoitoaikojen muutoksista ole aina yhteydessä lapsen hoitopaikan esimieheen.

Mikäli hoitoaikavarauksia ei ole tehty määräpäivään mennessä, katsotaan, ettei tarvetta hoitopäiville seuraavan jakson aikana ole. Mikäli työstä tai opiskelusta johtuvaa välttämätöntä hoidon tarvetta kuitenkin on, ota yhteyttä lapsen hoitopaikan esimieheen.

 

Mobiilikirjaaminen

Varhaiskasvatuksessa on käytössä mobiilikirjaaminen. Kirjaaminen tapahtuu NFC-tunnisteen ( läpyskä, kulkukortti, lätkä, tägi) avulla. Tunniste on lapsikohtainen, ja niitä annetaan jokaiselle huoltajalle 1 kpl/lapsi.

Hoitosuhteen päättyessä tunniste palautetaan lapsen hoitopaikkaan. Jos tunniste katoaa tai vioittuu, tai se jätetään palauttamatta, peritään 10 euron panttimaksu.