Ryhmäperhepäivähoito

Perhepäivähoito on hoito- ja kasvatustoimintaa, jossa lapsi toimii pienryhmässä, kodinomaisessa ympäristössä.
Samassa ryhmässä voi olla eri ikäisiä lapsia aina vauvasta pieneen koululaiseen tuomassa omaa väriään ja virikettään toimintaan.
Koala
P
erhepäivähoitoa järjestetään Teuvalla
*
hoitajan kodissa tapahtuvana perhepäivähoitona,jolloin hoitajalla voi olla hoidossaan 1-5 lasta
* erityisistä syistä lapsen kotona tapahtuvana perhepäivähoitona,jos lapsella on esim. sairaus joka estää normaaliin päivähoitoon osallistumisen, tai jos perheessä on useampia alle kouluikäisiä lapsia. Yleensä tämä hoitomuoto on väliaikainen ratkaisu hoidontarpeeseen

Perhepäivähoito on lämmin ja läheinen hoitomuoto, siitä huolimatta se ei rajaa muuta maailmaa "hoitoperheen" ulkopuolelle. Läheisistä ihmissuhteista saa varmuutta kasvuun.

1. ykköskohtalinkki

2.kakkoslinkki

sopeva koala ja liirumlaarum..